PVD: Kỳ vọng khối lượng công việc cao hơn trong nửa cuối năm 2021

PVD: Kỳ vọng khối lượng công việc cao hơn trong nửa cuối năm 2021

Lượt xem: 272
  •  

Cập nhật ĐHCĐ năm 2021

Gần đây PVD đã tổ chức ĐHCĐ năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến, dưới đây là một số điểm chính rút ra từ cuộc họp:

• ĐHCĐ đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 như sau:

Mặc dù các hoạt động dầu khí tại Việt Nam và khu vực đang đối mặt với nhu cầu yếu, PVD vẫn có thể ký hợp đồng ở hầu hết các giàn khoan đến cuối năm 2021. Tuy nhiên, giá thuê giàn khoan tự nâng trung bình thấp hơn -13% so với cùng kỳ, dao động khoảng 52.000 USD/ngày trong năm 2021, tương đương đạt mức hòa vốn và lý giải cho kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ thấp trong năm nay.

Công ty cũng cung cấp bản cập nhật về khối lượng công việc hiện tại của đội giàn khoan, hầu hết đều hoạt động hết năm 2021:

✓ PVD I: Khoan cho Cửu Long JOC đến tháng 9/2021, với một đến bốn giếng khoan tùy chọn.

✓ PVD II: Khoan 4 giếng cho Hoàng Long JOC đến tháng 12/2021.

✓ PVD III: Khoan cho JVC đến hết tháng 9, sau đó sẽ khoan cho Repsol Malaysia từ tháng 10/2021

✓ PVD V (giàn khoan TAD): bắt đầu khoan cho Shell Brunei từ tháng 10/2021 (chậm hơn 2 tháng so với kế hoạch do dịch Covid-19).

✓ PVD VI: đang di chuyển đến Vũng Tàu để khoan cho Thăng Long JOC trong 100 ngày kể từ tháng 8.

✓ PVD XI: Chờ đi Algeria trong tháng 8 để khoan cho GBRS.

Vì hầu hết các giàn khoan đều có hợp đồng hoạt động đến hết năm 2021, công ty đang đấu thầu các hợp đồng năm 2022 tại các thị trường trong khu vực, với giá ngày đấu thầu khoảng 60-65 nghìn USD/ ngày.

• Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% trên mệnh giá cho mỗi năm trong giai đoạn 2019-2020, tức là tổng tỷ lệ 20% trên mệnh giá. Cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2021 dự kiến là 10% trên mệnh giá.

• PVD đang đàm phán với KrisEnergy Aspara và các cơ quan chức năng của Campuchia để thu hồi số phải thu đến hạn.

Cập nhật KQKD 6T2021 Trong Q2/2021, Công ty đạt 1,1 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất (-24% so với cùng kỳ), do giá thuê giàn khoan JU thấp hơn như đã đề cập ở trên và doanh thu từ các dịch vụ khoan cũng giảm. Tuy nhiên, trong Q2/2020, dịch vụ khoan lỗ 64 tỷ đồng, có thể do chi phí liên quan đến dịch Covid-19 cao hơn và hợp đồng của công ty kết thúc tại Malaysia trong khi lợi nhuận gộp của mảng này là 16 tỷ đồng trong năm nay.

Điều này khiến lợi nhuận gộp tổng thể của công ty tăng 94% so với cùng kỳ trong Q2/2021, đạt 111 tỷ đồng. KrisEnergy đã nộp đơn phá sản và thanh lý tài sản trong Q2/2021, và PVD ngay lập tức trích lập dự phòng 28 tỷ đồng (trong tổng số 35 tỷ đồng chi phí dự phòng trong quý) cho khoản phải thu KrisEnergy Aspara là 94 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2021.

Ngoài ra, công ty ghi nhận 37 tỷ đồng cho lợi nhuận thuần khác trong quý này so với 4 tỷ đồng của năm ngoái, phần lớn là từ hoàn nhập dự phòng liên quan đến chi phí bảo trì giàn khoan PVD V (TAD). Như vậy, LNTT đạt 47 tỷ đồng (-30% so với cùng kỳ). Nếu loại trừ chi phí dự phòng và lợi nhuận khác, LNTT Q2/2021 sẽ đạt 45 tỷ đồng, -22% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ khoản dự phòng này, LNTT Q2/2021 của PVD sẽ đạt 75 tỷ đồng, tăng +11% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (-47% so với cùng kỳ) và lỗ trước thuế là -59 tỷ đồng (so với mức lãi 94 tỷ đồng trong năm trước). Trong đó, các công ty liên doanh liên kết của PVD đóng góp 44 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó tỷ trọng đóng góp lớn nhất từ PVD Baker Huges là 80 tỷ đồng lợi nhuận. NPATMI 6 tháng đầu năm 2021 đạt mức âm 95 tỷ đồng so với mức dương 86 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Điều chỉnh ước tính

Do giá thuê ngày trung bình thấp hơn dự kiến cho các giàn JU và việc triển khai giàn PVD V chậm hơn dự kiến, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính đối với PVD trong năm 2021, dựa trên các giả định sau:

• Giá thuê giàn khoan JU trung bình: 55 nghìn USD/ngày (từ 62 nghìn USD/ngày);

• Công suất hoạt động: 85% (từ 78%), do PVD đã ký hợp đồng đối với tất cả các giàn khoan trong nửa cuối năm 2021; và

• Dự phòng phải thu quá hạn của KrisEnergy là 50 tỷ đồng.

Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính doanh thu hợp nhất trong năm 2021 xuống còn 5,1 nghìn tỷ đồng, tương đương giảm -1,3% so với cùng kỳ (so với mức 5,7 nghìn tỷ đồng, +9% so với cùng kỳ theo ước tính trước đó). Lợi nhuận gộp ước tính đạt 195 tỷ đồng, giảm -40% so với cùng kỳ (so với mức 473 tỷ đồng theo ước tính trước đó).

Chúng tôi ước tính khoản trích lập dự phòng 50 tỷ đồng cho các khoản phải thu quá hạn của Kris Energy trong năm 2021. Điều này dẫn đến ước tính NPATMI mới trong năm 2021 là 35 tỷ đồng, -81% so với cùng kỳ (từ mức 187 tỷ đồng theo ước tính trước đó của chúng tôi).

Năm 2022, chúng tôi ước tính doanh thu hợp nhất có thể cải thiện đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, +14,6% so với cùng kỳ, từ giá thuê trung bình giàn khoan JU cao hơn là 60 nghìn USD/ngày và đóng góp cả năm từ giàn khoan TAD ở Brunei, trong khi công suất hoạt động trung bình vẫn ngang bằng với năm 2021 ở mức 85%. Với giả định giá thuê ngày cao hơn, lợi nhuận gộp sẽ cải thiện đạt 417 tỷ đồng, +113% so với cùng kỳ. Chúng tôi không tính thêm khoản dự phòng phải thu của KrisEnergy trong năm 2022 và chờ thông tin cập nhật. Như vậy, LNTT năm 2022 ước đạt 229 tỷ đồng, +367% so với cùng kỳ. NPATMI năm 2022 ước đạt 200 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2021.

Luận điểm đầu tư Mặc dù chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận trong năm 2021, chúng tôi tin rằng giá dầu trong năm 2021 và 2022 vẫn sẽ duy trì trên mức 60 USD/thùng, các dự án dầu khí tại Việt Nam và trong khu vực sẽ dần khởi động lại và sẽ có giá dịch vụ tốt hơn cho PVD. PVD đang giao dịch với hệ số P/E 2021 và 2022 lần lượt là 221x và 39x, đây là mức khá đắt. Tuy nhiên, hệ số P/B dự phóng cho giai đoạn 2021-2022 là 0,57x, mức hợp lý hơn nhiều. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu PVD, với mức giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh là 21.000 đồng/cp (~ 13% từ giá hiện tại) so với giá mục tiêu trước đó là 23.000 đồng/cp.

Yếu tố hỗ trợ tăng đối với khuyến nghị có thể đến từ tin tức về đấu thầu hợp đồng thành công trong năm 2022, hoặc giá dầu tăng cao.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị có thể đến từ sự chậm trễ trong việc triển khai giàn khoan TAD (bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2021), cũng như giá dầu giảm.

Nguồn: SSI

×
tvi logo