PVD: KQKD quý 4 mạnh mẽ nhờ khoản hoàn nhập dự phòng ngoài dự kiến từ quỹ khoa học công nghệ

PVD: KQKD quý 4 mạnh mẽ nhờ khoản hoàn nhập dự phòng ngoài dự kiến từ quỹ khoa học công nghệ

Lượt xem: 298
  •  
  • Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) công bố KQKD năm 2019 với doanh thu giảm 21,2% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 3,1 triệu USD so với khoản lỗ 2,4 triệu USD trong năm 2018. Mảng giàn khoan cải thiện nhẹ với giá thuê ngày cho giàn khoan tự nâng (JU) tăng 3,6% YoY và hiệu suất hoạt động cải thiện, đạt 90% trong năm 2019 từ 85,1% trong năm 2018. Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2019 hoàn thành lần lượt 100,9% và 106,4% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
  • Trong khi đó, LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2019 giảm 5,1% YoY nhưng cao hơn khoảng 3 lần so với dự báo của chúng tôi, nhờ 1) khoản hoàn nhập dự phòng nợ xấu 3,1 triệu USD từ PetroVietnam Exploration & Production (PVEP), so với con số dự báo của chúng tôi là 1,4 triệu USD, 2) khoản lợi nhuận ngoài HĐKD 2,6 triệu USD ngoài dự kiến từ hoàn nhập dự phòng từ quỹ khoa học và 3) khoản lợi nhuận bất thường 1 triệu USD từ liên doanh Baker Huge.
  • Vì lợi nhuận và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi mảng giàn khoan đều phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng không có thay đổi đáng kể nào cho dự báo doanh thu đạt 231 triệu USD (+23,9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 16,2 triệu USD trong năm 2020, dù cần thêm đánh giá chi tiết.


(Nguồn: VCSC)

×
tvi logo