PVD: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019

PVD: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019

Lượt xem: 299
  •  

PVD đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ cho năm 2019, trong đó doanh thu đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (-18% YoY) và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ (NPATMI) là 88 tỷ đồng (-53% YoY), khá sát với ước tính năm của chúng tôi là 82 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều khả năng kết quả chính thức có thể cao hơn đáng kể so với kết quả sơ bộ này.

Doanh thu năm 2019 giảm là do (1) doanh thu thương mại giảm (trong 1H2018, PVD có một hợp đồng lớn mua bán thiết bị cho Rosneft, ghi nhận là doanh thu thương mại) và (2) thiếu việc làm cho giàn khoan PV Drilling 11. Trong khi đó, lợi nhuận giảm -53% YoY chủ yếu do thu hồi nợ xấu từ PVEP giảm, dẫn đến hoàn nhập dự phòng giảm, chỉ đạt 32 tỷ đồng trong năm 2019 so với 121 tỷ đồng vào năm 2018.

Công suất giàn khoan tự nâng (JU) cải thiện từ 85% vào năm 2018 lên 90% vào năm 2019, trong khi giá thuê trung bình tăng nhẹ 3% lên 57,6 nghìn USD vào năm 2019.

Ước tính lợi nhuận: doanh thu 2020 ước tính đạt 5,27 nghìn tỷ đồng (+ 17% YoY), với NPATMI là 212 tỷ đồng (+ 140% YoY), dựa trên các giả định chính sau:

  • Dựa trên hợp đồng đã ký, chúng tôi ước tính công suất giàn khoan JU đạt 95% vào năm 2020 (so với 90% vào năm 2019).
  • Giàn khoan thuê lại: Giàn khoan Harukyu-11 sẽ hoạt động từ Q4/2019-Q3/2020, trong khi giàn khoan Idun sẽ do Hoàng Long JOC thuê vào Q1/2020.
  • Giá thuê trung bình sẽ là 64,5 nghìn USD trong 2020 (+12 YoY)
  • Các dịch vụ kỹ thuật khác ước tính đạt tăng trưởng doanh thu 5-10%, nhờ khối lượng công việc cho các giàn khoan JU tăng (bao gồm các giàn thuộc sở hữu của PVD và các giàn cho thuê).

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy các biến số tăng trong mô hình dự báo. Số lượng giàn khoan cho thuê có thể nhiều hơn 2 giàn khoan, giúp tăng doanh thu. Thứ hai, hoàn nhập dự phòng tiềm năng từ PVEP, ước tính tổng cộng khoảng 250 tỷ đồng.

Chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu 1 năm cho PVD ở mức 18.200 đồng/ cổ phiếu, tăng 16,3% so với giá hiện tại.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo