PVD: Hưởng lợi chính từ chu kỳ tăng mới của giá dầu

PVD: Hưởng lợi chính từ chu kỳ tăng mới của giá dầu

Lượt xem: 227
  •  

Luận điểm đầu tư:

Khi ngành khoan & dầu khí phát triển để phản ánh thực tế thị trường mới, chúng tôi kỳ vọng rằng PVD sẽ là một trong những công ty được hưởng lợi chính từ sự phát triển này khi các dự án dầu khí tái khởi động và khởi công các dự án mới. Do đó, chúng tôi điều chỉnh các giả định về giá thuê ngày và hiệu suất hoạt động của các giàn PVD trong giai đoạn 2022-2024 và các ước tính của chúng tôi.

Cụ thể, chúng tôi ước tính doanh thu của PVD tăng lần lượt 60% và 28% so với cùng kỳ trong năm 2022 và 2023 nhờ khối lượng công việc và giá thuê/ngày cao hơn. Chúng tôi cũng ước tính biên lợi nhuận gộp sẽ trở lại mức năm 2019 trong năm 2022, vì giá thuê ngày bắt đầu cao hơn điểm hòa vốn (khoảng 53.000 USD/ngày). LNST năm 2022 ước tính tăng 637% so với cùng kỳ từ mức thấp trong năm 2021 và tăng 152% so với cùng kỳ trong năm 2023.

Với ước tính điều chỉnh tăng, chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm cho PVD lên 37.000 đồng/cổ phiếu (tương đương P/B 2022 là 1,1x) và duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP.

Năm 2021 là một năm rất khó khăn đối với PVD khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả các động lực lợi nhuận chính của ngành dầu khí, khiến hoạt động thăm dò và giá thuê ngày giảm. Theo ước tính của chúng tôi, công suất hoạt động của PVD có thể ở mức thấp nhất trong 3 năm qua, ở mức 81% so với 83% trong năm 2020. Giá thuê ngày cũng ở mức thấp nhất trong nhiều năm, khoảng 55.000 USD/ngày đối với Các giàn khoan JU so với mức trung bình trong 5 năm là 65.000 USD/ngày.

Doanh thu thuần giảm -23% so với cùng kỳ và đạt 4 nghìn tỷ đồng - chỉ hoàn thành 91% kế hoạch của công ty. Mặt khác, lợi nhuận gộp cải thiện 13,2% so với cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện 3% trong năm.

Sơ lược về kết quả hoạt động của Công ty:

Cải thiện lớn nhất đến từ hoạt động khoan. Trong khi doanh thu mảng khoan sụt giảm -40% so với cùng kỳ nhưng vẫn có khả năng chuyển từ lỗ 68 tỷ đồng sang lãi 3 tỷ đồng. Điều này có thể được giải thích là do hoạt động của giàn PVD V tăng trở lại và ghi nhận lợi nhuận 86 tỷ đồng trong 6T2021 so với khoản lỗ 25 tỷ đồng trong 6T2020 (công ty chưa công bố số liệu tổng hợp cho cả năm 2021).

Lợi nhuận từ hoạt động liên doanh/công ty liên kết cũng gặp nhiều thách thức, giảm hơn một nửa trong năm 2021 (103 tỷ đồng năm 2021 so với 216 tỷ đồng năm 2020). Trong khi đó, chi phí bán hàng & quản lý tăng 24% so với cùng kỳ do chi phí liên quan đến dịch Covid-19 cao hơn. Ngoài ra, công ty đã trích lập 26 tỷ đồng cho khoản nợ xấu của KrisEnergy trong năm 2021. Điều này khiến LNST giảm xuống chỉ đạt 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, PVD đã đạt được kế hoạch lợi nhuận thận trọng hơn trong năm 2021 – khi xét đến tình hình khó khăn trong năm 2021 được công bố tại ĐHCĐ năm trước. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận của PVD đã chạm đáy trong năm 2021.

Với triển vọng ngành dầu khí còn nhiều khác biệt (được đề cập chi tiết hơn trong báo cáo ngành dầu khi tại đây), chúng tôi kỳ vọng triển vọng khả quan hơn cho hoạt động kinh doanh thăm dò nói chung, và cho PVD từ năm 2022 trở đi.

Cập nhật ngành

Với việc giá dầu tăng kể từ đầu năm 2021, các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trên toàn cầu đã dần trở lại - mặc dù chưa hoàn toàn trở lại mức trước dịch Covid-19. Nhìn vào số lượng giàn khoan đang hoạt động do Baker Hughes cung cấp (xem biểu đồ ở trên), chúng tôi nhận thấy số lượng giàn khoan đang hoạt động trên toàn thế giới và ở Châu Á Thái Bình Dương tăng dần từ đầu năm 2021 – nhưng vẫn thấp hơn 20% so với cuối năm 2019.

Theo IHS Market, công suất hoạt động của các giàn khoan JU đã được cải thiện đều đặn từ cuối năm 2020 đến nay, với công suất hoạt động hiện tại khoảng 83%. Khi nhu cầu tăng lên, nguồn cung vẫn ổn định ở mức 50 giàn khoan trong cùng giai đoạn. Điều này dẫn đến giá thuê trong ngày theo hợp đồng cao hơn, tăng từ mức 57.500 USD - 74.000 USD lên khoảng 69.000 - 74.000 USD cho loại JU 360-400 IC - đánh dấu mức tăng 27% từ mức thấp. Và cho thấy khả năng sinh lời tốt hơn từ các hợp đồng ký mới trong năm 2022, nếu mức giá cao hơn có thể được đảm bảo.

Lưu ý: Thông thường mất 1,5 - 2 năm để xây dựng giàn khoan JU, vì vậy chúng tôi ước tính nguồn cung sẽ duy trì ổn định trong 1 - 2 năm tới. Chúng tôi cũng ước tính giá thuê sẽ ở mức cao hơn so với năm 2021 (ít nhất là trong 2 năm tới). Ngoài ra, theo dữ liệu của IHS Market, số lượng đặt xây mới đối với giàn khoan JU trên toàn thế giới là 30 giàn, chiếm khoảng 6% đội tàu JU hiện tại trên thế giới gồm 488 giàn. Do đó, chúng tôi cho rằng nguồn cung JU sẽ không tăng mạnh trong những năm tới.

Triển vọng và ước tính năm 2022

Chúng tôi tăng giả định giá dầu Brent trung bình cho năm 2022 lên 95 USD/thùng, tăng 34% so với cùng kỳ. Mặc dù chúng tôi nhận thấy giá dầu biến động mạnh trong thời gian gần đây, nhưng chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan về giá dầu dài hạn. Mức giá dầu này tạo ra môi trường thuận lợi cho việc tái khởi động các dự án dầu khí. Theo quan sát của chúng tôi, thông thường, việc tái khởi động các giàn khoan sẽ chậm hơn từ 3-6 tháng kể từ khi giá dầu tăng và xác lập một mức giá cao bền vững. Kể từ khi giá dầu Brent đạt 70 USD/thùng vào tháng 7/2021, năm 2022 dự kiến là thời điểm để gia tăng hoạt động giàn khoan bất chấp xung đột hiện tại khiến các dự đoán về giá có khả năng biến động lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong thời gian xa hơn, chúng tôi giữ nguyên mức ước tính giá hiện tại.

Chúng tôi thay đổi các giả định đối với các giàn khoan JU do PVD sở hữu, như sau:

• Giá thuê ngày (theo USD): 68.000 USD/ngày trong năm 2022, 80.000 USD/ngày trong năm 2023 và 86.000 USD/ngày trong năm 2024 (với giả định giá dầu Brent đạt mức trung bình 95 USD/thùng trong năm 2022 và 80 USD/thùng trong năm 2023- 2024).

• Công suất hoạt động: 90% trong giai đoạn 2022-2024

Ngoài ra, chúng tôi ước tính PVD sẽ thuê các giàn khoan từ 2023-2024 để đáp ứng hết nhu cầu - đặc biệt là từ các dự án lớn như Block B Ô Môn, có thể bắt đầu vào năm 2023 với mục tiêu khai thác dòng khí đầu tiên vào năm 2025. Đối với dự án này, PVN nắm cổ phần lớn nhất (42%) trong liên danh, do đó chúng tôi ước tính PVD sẽ nhận phần lớn công việc khoan của dự án, ước tính khoảng 2 tỷ USD cho giai đoạn 2022-2047.

Khi xem xét kết quả hoạt động của công ty và tình hình hiện tại của giá dầu toàn cầu, chúng tôi điều chỉnh lại các ước tính đối với PVD, chi tiết như sau:

Cụ thể, chúng tôi ước tính doanh thu của PVD sẽ tăng trưởng lần lượt 60% và 28% so với cùng kỳ trong năm 2022 và 2023, do khối lượng công việc và giá thuê ngày cao hơn. Chúng tôi cũng ước tính biên lợi nhuận gộp năm 2022 sẽ trở lại mức năm 2019, vì giá thuê ngày bắt đầu cao hơn mức hòa vốn (khoảng 53.000 USD/ngày). LNST năm 2022 ước tính tăng 637% so với cùng kỳ từ mức thấp năm 2021 và LNST năm 2023 ước tính tăng 153% so với cùng kỳ, do chúng tôi giả định khối lượng công việc cao hơn từ Block B bắt đầu trong năm 2023.

Định giá và quan điểm đầu tư

Do ngành dầu khí và khoan phát triển để phản ánh thực tế thị trường mới, chúng tôi kỳ vọng PVD sẽ là một trong những công ty hưởng lợi chính từ sự phát triển này khi các dự án dầu khí tái khởi động và khởi động các dự án mới. Thời điểm thay đổi rất phức tạp do xung đột giữa Ukraine và Nga, khiến giá dầu biến động cao, tuy nhiên, trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng giá dầu sẽ thiết lập một mức sàn cao hơn.

Chúng tôi tiếp tục sử dụng phương pháp định giá DCF để phản ánh đầy đủ tiềm năng trong tương lai của PVD. Với ước tính điều chỉnh tăng, chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm cho PVD lên 37.000 đồng/cổ phiếu (tương đương P/B 2022F là 1,1x), với giả định WACC 12%, tốc độ tăng trưởng cuối cùng là 3% do tỷ giá đồng VND dài hạn giảm giá so với USD, và nhu cầu dài hạn đối với các sản phẩm dầu tăng lên. Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu PVD.

Nguồn: SSI

×
tvi logo