PVD: Giá dầu phục hồi kích hoạt hoạt động E&P

PVD: Giá dầu phục hồi kích hoạt hoạt động E&P

Lượt xem: 344
  •  

Lựa chọn tốt cho chiến lược đầu tư theo giá dầu

Chúng tôi nâng khuyến nghị cổ phiếu PVD lên KHẢ QUAN, giá mục tiêu 1 năm lên 15.400 đồng/cp (từ 11.450 đồng/cp) – với triển vọng tăng giá là 18,5%. Chúng tôi cũng nâng dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) năm 2020 và 2021 thêm 88% và 47% lần lượt đạt 136 tỷ đồng và 178 tỷ đồng, để phản ánh lợi nhuận từ công ty liên kết cao hơn và khả năng thu hồi nợ xấu tốt hơn. PVD cũng sẽ được hưởng lợi từ triển vọng tươi sáng hơn đối với giá dầu thế giới trong năm 2021, khi niềm tin về việc vắc xin Covid-19 sẽ được phân phối rộng rãi bắt đầu từ đầu năm sau. OPEC+ đã quyết định cắt giảm 7,2 triệu thùng dầu/ngày kể từ tháng 1/2021 (từ mức 7,7 triệu thùng trước đó), theo chúng tôi đây cũng là quyết định rất tích cực cho giá dầu. Nguồn cung hạn chế như vậy sẽ hỗ trợ giá dầu thô Brent lên 50 USD/thùng trong năm 2021-là kịch bản cơ sở mới của chúng tôi, (tăng so với giả định trước đây là 47 USD/thùng). PVD đã vượt qua khó khăn từ dịch Covid-19 và giá dầu thấp và dự kiến sẽ đạt lợi nhuận ổn định trong năm 2020. PVD có cơ cấu chi phí hiệu quả, minh bạch và tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp hơn so với các công ty cung cấp dịch vụ khoan cùng ngành, điều này hỗ trợ cho việc định giá của PVD.

Do lợi nhuận Q3 cao hơn ước tính nhờ công ty liên kết và hoàn nhập dự phòng, chúng tôi nâng ước tính NPATMI của PVD lên 136 tỷ đồng (-26,2% so với cùng kỳ), vượt xa kế hoạch của công ty là 68 tỷ đồng. Trong năm 2021, giàn khoan TAD sẽ bắt đầu khoan cho Shell Brunei trong khoảng tháng 8, và PVDrilling VI sẽ có cơ hội tham gia vào các chiến dịch khoan ở mỏ khí Kèn Bầu – 2X trong 6 tháng đầu năm 2021. PVD cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án tiềm năng cho các giàn khoan tự nâng khác. Theo kịch bản cơ sở của chúng tôi, dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát vào giữa năm 2021, chúng tôi kỳ vọng giá dầu sẽ phục hồi – kích hoạt các hoạt động E&P nhộn nhịp hơn. Do đó, chúng tôi giả định công suất hoạt động của giàn khoan tự nâng sẽ đạt 74% trong năm 2021 (so với mức 78% trong năm 2020), và giá thuê bình quân sẽ tăng lên 65 nghìn USD, từ mức 60,5 nghìn USD trong năm 2020. Ngoài ra, khác với dự báo trước đó, chúng tôi giả định sẽ có 50 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng trong năm 2021. Do đó, chúng tôi ước tính NPATMI năm 2021 đạt 178 tỷ đồng (+31% so với cùng kỳ).

Tóm tắt 9T2020

PVD ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+18,8% so với cùng kỳ) và 38,8 tỷ đồng NPATMI (+43,3% so với cùng kỳ) trong Q3/2020. Doanh thu mảng dịch vụ khoan tăng 46,2% so với cùng kỳ, do bình quân có 1,7 giàn khoan thuê hoạt động trong khi không có giàn khoan nào được thuê trong cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu của các hoạt động liên quan khác và thương mại đi ngang so với cùng kỳ. NPATMI Q3/2020 vượt kết quả kinh doanh sơ bộ của công ty (link), do lợi nhuận cao hơn từ các công ty liên kết (Baker Hughes) và hoàn nhập 50 tỷ đồng cho công ty mẹ do PVEP tiếp tục thanh toán cho khoản nợ quá hạn.

Lũy kế 9T2020, PVD đạt 4,41 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+48% so với cùng kỳ) và 125 tỷ đồng NPATMI (+155% so với cùng kỳ). Mức tăng trưởng doanh thu bắt nguồn từ sự tăng trưởng mạnh của mảng dịch vụ khoan (+91% so với cùng kỳ), do bình quân có 2,2 giàn khoan thuê hoạt động trong 9T2020 bên cạnh đội tàu 4 giàn khoan tự nâng của công ty đang hoạt động với công suất là 78% (so với công suất 88% trong Q1-Q3/2019). Trong khi mảng khoan vẫn có tỷ suất lợi nhuận gộp âm 1,8% trong 9T2020 (so với mức 2,2% trong 9T2019), nguồn lợi nhuận gộp chính đến từ dịch vụ liên quan khác bao gồm kỹ thuật giếng khoan, nhà xưởng, nhân lực và thương mại và thu mua. Do đó, mức tăng trưởng lợi nhuận lũy kế 9T2020 của PVD đến từ: (1) hoàn nhập dự phòng nợ xấu ròng 75 tỷ đồng (so với khoản chi phí dự phòng thuần là 40 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước) đối với khoản nợ xấu từ PVEP và (2) lợi nhuận từ công ty liên kết cao hơn (+182% so với cùng kỳ), một phần cũng nhờ khoản thanh toán của PVEP trong giai đoạn này.

Tình hình hoạt động của giàn khoan

Công suất hoạt động của giàn khoan tự nâng là 3,1 giàn khoan (tương đương 78%) trong 9T 2020 so với 3,5 giàn khoan (tương đương 88%) trong 9T2019. Giá thuê bình quân tăng 4,2% so với cùng kỳ lên 60,8 nghìn USD trong Q3/2020. PVD đang đầu tư khoảng 35 triệu USD để đóng bộ thiết bị khoan (DES) chuẩn bị cho giàn khoan TAD bắt đầu hoạt động tại Brunei vào năm tới.

Nợ xấu: Trong Q3/2020, có 131 tỷ đồng nợ khó đòi (so với 252 tỷ đồng vào đầu năm 2020), trong đó công ty đã trích lập 121 tỷ đồng chi phí dự phòng. PVD dự kiến hoàn nhập 85 tỷ đồng chi phí dự phòng trong năm 2020.

Triển vọng: Theo PVD, một số đơn vị khai thác ở Việt Nam đang lên kế hoạch cho năm 2021. Ví dụ, Hoàng Long JOC và các đối tác liên kết có kế hoạch khoan 6 giếng ở mỏ Tê Giác Trắng trong Q4/2021. Trong khi đó, Cửu Long JOC đang xem xét chấm thầu cho giàn khoan tự nâng ở Block 15-1, còn JVPC đang hoàn thiện kế hoạch công việc cho Block 15-2. Trong số các dự án, dự án Block có tiềm năng rất lớn đối với PVD. Trong giai đoạn 1 hoạt động, sẽ có 85 giếng sử dụng giàn khoan tự nâng và giàn khoan TAD. Theo dự báo của IHS, ước tính nhu cầu giàn khoan tự nâng bình quân ở Đông Nam Á là 36,1, trong khi tổng nguồn cung trên thị trường là 53 giàn khoan trong năm 2021. Theo đó, nhu cầu trong khu vực tăng nhẹ từ 32 giàn khoan trong tháng 12/2020, nên giá thuê ngày có cơ hội tăng thêm, đặc biệt đối với đội tàu tương đối trẻ của PVD.

PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Nguồn: SSI

×
tvi logo