PVD: Đã qua đoạn khó

PVD: Đã qua đoạn khó

Lượt xem: 189
  •  

❑ Hoạt động chính trong lĩnh vực khoan dầu khí với thị phần chiếm khoảng 50% tại Việt Nam. Ngoài ra, PVD cũng đang chiếm 80% - 100% thị phần các mảng dịch vụ như dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, cung ứng nhân lực, dịch vụ tiện ren và ứng cứu sự cố tràn dầu. PVD đang sở hữu 6 giàn khoan bao gồm: 4 giàn khoan biển, 1 giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD), và 1 giàn khoan đất liền. Độ tuổi trung bình giàn khoan của PVD chỉ ở mức 11 tuổi, khá thấp so với nhiều công ty trong khu vực. Ngoài ra, PVD có thuê thêm giàn khoan tự nâng Hakuryu 11 của Nhật hoạt động tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt.

❑ Áp lực khó khăn từ dịch Covid đã khiến hoạt động kinh doanh chung của các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoan dầu khí khó khăn trong năm 2021 với hiệu suất hoạt động trung bình không cao. Năm 2021, doanh thu thuần và lãi ròng thuộc cổ đông mẹ đạt 3.988 tỷ và 19 tỷ đồng, giảm 24% và 90% so với cùng kỳ: 1) chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 386 tỷ đồng, tăng mạnh 24% so với cùng kỳ; 2) ảnh hưởng dịch covid nên hiệu suất cho thuê giàn chỉ đạt 78% và giá cho thuê không khả quan, nhưng tín hiệu cải thiện hoạt động thể hiện dần qua nửa cuối năm 2021.

❑ Giá dầu giao ngay WTI đang duy trì trên mức 90 USD/thùng. Đây cũng là mức giá cao nhất tính từ năm 2015 đến nay. Nhiều yếu tố bất ổn cả về chính trị, kinh tế đang ảnh hưởng khiến giá dầu vẫn đang duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, điều này lại tạo thành lợi thế lớn cho các doanh nghiệp khoan dầu khí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

❑ Doanh thu và lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2022 đạt 6.403 tỷ và 445 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và tăng 2.212%YoY: 1) hiệu suất giàn kỳ vọng đạt 91%, tăng so với mức 78% của năm 2021; 2) giá cho thuê giàn trung bình tăng 20% cùng kỳ; 3) biên lợi nhuận gộp đạt 14%, tăng mạnh so với mức 9,3% cùng kỳ.

❑ Giá trị sổ sách (Book value) forward năm 2022 đạt 33.792 đ/cp, tương ứng P/BV forward 2021 ở mức 1 lần. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC dành cho PVD: 1) mặt bằng giá dầu kỳ vọng duy trì ở mức cao trong năm 2022; 2) hiệu suất sử dụng được cải thiện; 3) chính sách hạn chế sản xuất dầu đá phiến do ảnh hưởng nguồn nước ngầm, giúp giữ nguồn cung dầu thô ổn định hơn

MIRAE 

×
tvi logo