PVD: Cập nhật KQKD Q1/2021 và việc KrisEnergy thanh lý tài sản

PVD: Cập nhật KQKD Q1/2021 và việc KrisEnergy thanh lý tài sản

Lượt xem: 251
  •  

Cập nhật KQKD Q1/2021

PVD công bố doanh thu hợp nhất Q1/2021 giảm -67% so với cùng kỳ đạt 550 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) là -104 tỷ đồng so với +24 tỷ đồng trong năm ngoái, điều này là do:

• Hiệu suất sử dụng các giàn tự nâng(JU) giảm: công suất đạt 52% so với 100% trong Q1/2020 do một số hợp đồng đã hoàn thành, trong khi đang chờ đợi dự án tiếp theo trong Q2/2021.

o Cụ thể, PVD I đã hoàn thành khoan cho Hibicus tại Malaysia trong tháng 9/2020 và chờ khoan cho Cửu Long JOC tại Block 15.1 từ tháng 4- tháng 9/2021 với giếng khoan tùy chọn.

o PVD II đang làm việc theo hợp đồng với Vietsopetro đến tháng 7/2021 sau đó sẽ đến hợp đồng khoan cho Hoàng Long JOC đến tháng 12/2021.

o PVD III đã kết thúc hợp đồng với Kris Energy (Campuchia) trong tháng 2/2021 và sẽ khoan cho Vietsopetro từ tháng 4 đến tháng 9 và làm cho JVPC từ tháng 7.

o PVD VI bắt đầu khoan cho ENI từ tháng 3 đến tháng 9 và làm cho Thăng Long JOC đến cuối năm nay.

• Giá thuê giàn JU giảm 9% so với cùng kỳ (trung bình 55.000 USD/ngày so với 60.000 USD/ ngày vào năm ngoái).

• Công ty không cho thuê giàn khoan trong giai đoạn này, so với trung bình 2,37 giàn khoan trong Q1/2020.

• Doanh thu từ dịch vụ liên quan đến khoan giảm: doanh thu và lợi nhuận gộp giảm 60% so với cùng kỳ, đạt 211 tỷ đồng và 34 tỷ đồng.

Trong quý, công ty tập trung tìm hợp đồng mới cho giàn khoan hiện tại cũng như hoàn tất đầu tư khoảng 450 tỷ đồng cho một bộ thiết bị khoan (DES) tại dự án Brunei Shell Project (BSP) sẽ bắt đầu từ Q3/2021.

Công ty đặt kế hoạch năm 2021 là 4,4 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất (-16% YoY) và 25 tỷ đồng NPATMI (-86% YoY), kế hoạch này sẽ được công bố trong ĐHCĐ sắp tới. Dựa trên KQKD Q1/2021, chúng tôi cho rằng công ty sẽ tăng công suất/ giá vào nửa cuối năm.

Kris Energy thanh lý tài sản và tác động đến PVD

Ngày 4/6/2021, Kris Energy (Singapore) đã đệ đơn lên Tòa án đảo Cayman xin thanh lý tài sản do không có khả năng thanh toán các khoản nợ. Trong số các nguyên nhân, tỷ lệ thu hồi dầu (sản lượng dầu khai thác) tại Aspara GĐ 1A tại Campuchia thấp hơn ước tính. Tại thời điểm cuối Q1/2021, Kris Energy Singapore chỉ có 485 triệu USD tài sản, trong khi nợ đã tăng lên 831 triệu USD. Kris Energy Campuchia (Aspara) sở hữu 95% cổ phần Kris Energy Singapore và còn lại do Chính phủ Campuchia sở hữu.

PVD là nhà thầu khoan cho dự án này tại Campuchia, bắt đầu khoan 6 giếng khoan trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021 sử dụng giàn JU PVD III. Hiện tại, PVD có 107 tỷ đồng khoản phải thu đối với Kris Energy Campuchia trong Q1/2021. Theo Ban lãnh đạo, KE Campuchia đã trả đủ 9 triệu USD doanh thu khoan, trong khi 107 tỷ đồng các khoản phải thu gần đây đã ghi nhận vào doanh thu và vẫn trong thời hạn thanh toán.

Theo quan điểm của chúng tôi, PVD có thể không phải trích lập dự phòng ngay trong Q2/2021. Ngoài ra, vẫn có khả năng PVD cần trích lập dự phòng nếu tỷ lệ thu hồi dầu ở mức thấp có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Kris Energy Campuchia.

PVD có khoảng 100 tỷ đồng chi phí dự phòng nợ xấu, chủ yếu từ PVEP và PVEP POC tại thời điểm cuối Q1/2021. Các khoản phải thu của Kris Energy, nếu được trích lập đầy đủ sẽ làm con số này tăng gấp đôi. Cần lưu ý rằng trong trường hợp này, PVD sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh hiện tại. Mặc dù vậy, tổng khoản phải thu từ Kris Energy không đáng kể so với 13,9 nghìn tỷ đồng vốn chủ sở hữu của PVD tại thời điểm Q1/2021.

Quan điểm của chúng tôi Chúng tôi cho rằng việc Kris Energy phá sản sẽ là yếu tố cản trở triển vọng lợi nhuận 2021 của PVD, tạo rủi ro giảm đối với khuyến nghị của chúng tôi (tại đây). Trong trường hợp PVD quyết định trích lập dự phòng toàn bộ 107 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2021 của PVD có thể giảm còn 90 tỷ đồng (-50% YoY), đây là yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường đối với cổ phiếu.

Chúng tôi sẽ cập nhật ước tính sau khi nắm được cách công ty xử lý khoản phải thu này.

Định giá của chúng tôi dựa trên phương pháp DCF nên không chịu ảnh hưởng nhiều từ việc trích lập dự phòng này. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu là 23.000 đồng/cp và khuyến nghị Trung lập đối với cổ phiếu. PVD đang giao dịch tại EV/EBITDA và PB 2021 là 0,56x và 0,67x.

Yếu tố tác động tăng đến khuyến nghị: Giá dầu tiếp tục tăng và PVD trúng thầu hợp đồng mới có thể là yếu tố tích cực đến cổ phiếu.

Nguồn: SSI

×
tvi logo