PVD: Cập nhật Kết quả kinh doanh Q3/2021

PVD: Cập nhật Kết quả kinh doanh Q3/2021

Lượt xem: 133
  •  

Trong Q3/2021, PVD công bố doanh thu hợp nhất đạt 1 nghìn tỷ đồng (-20,4% YoY), chủ yếu do không có giàn khoan thuê (so với trung bình 1,7 giàn khoan cho thuê trong Q3/2020) và giá cho thuê (day rate) các giàn khoan JU của công ty giảm (-15% YoY). Mặc dù vậy, lợi nhuận gộp tăng 51,6% YoY lên 119 tỷ đồng. Điều này phần lớn nhờ công suất giàn JU tăng hơn nhiều (88% so với 55% cùng kỳ năm ngoái), giúp hiệu suất sử dụng tài sản tăng. Mảng khoan dầu đã đạt điểm hòa vốn về lợi nhuận gộp (so với lỗ gộp 51 tỷ đồng trong Q3/2020). Nguồn lợi nhuận chính đến từ dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, với khoản lãi gộp tương đương cùng kỳ năm ngoái (120 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Q3 cải thiện 27,8% YoY đạt 69 tỷ đồng, kết quả này tốt hơn nhiều so với lỗ trước thuế trong 6T2021. Kết quả này sát với ước tính của chúng tôi là nửa cuối năm 2021 có thể tốt hơn và bù đắp cho phần lỗ của nửa đầu năm. Chúng tôi duy trì ước tính hiện tại đối với LNTT cả năm 2021 là khoảng 53 tỷ đồng.

Trong bảng cân đối kế toán, chúng tôi không thấy thay đổi đáng kể so với đầu năm. Khoản phải thu của Kris Energy Cambodia là 94 tỷ đồng đã đến hạn thanh toán và công ty đã trích lập dự phòng 30% (31 tỷ đồng) cho khoản này. Chúng tôi ước tính công ty sẽ tiếp tục trích lập dự phòng phần còn lại trong những quý tới, do việc thanh lý tài sản dự án Kris Energy Cambodia có thể kéo dài hơn 1 năm cho đến khi công ty có thể thu hồi được khoản này.

Luận điểm đầu tư

Do số liệu Q3/2021 sát với ước tính, chúng tôi duy trì giả định và dự báo đối với PVD như trong báo cáo trước (link). Cụ thể, chúng tôi ước tính lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) 2021 và 2022 đạt 38 tỷ đồng (-79% YoY) và 231 tỷ đồng (+503% YoY), dựa trên giả định giá dầu thô Brent trên 70 USD/ thùng và các giả định sau:

• Giá thuê trung bình giàn JU (PVD I, II, III, IV): 62 nghìn USD/ngày trong 2021, 70 nghìn USD/ngày trong 2022 và 75 nghìn USD/ngày trong 2023 (từ mức trước đây là 60, 63 và 65 nghìn USD/ngày)

• Công suất trung bình giàn JU (PVD I, II, III, VI): 86% công suất trong giai đoạn 2022-2024 (từ mức trước đây là 85%)

• PVD V (giàn TAD) có hợp đồng cố định trong 6 năm đầu (giá thuê 90 nghìn USD/ngày); không đổi Về định giá, chúng tôi duy trì giá mục tiêu 1 năm là 25.100 đồng/cp đối với PVD (dựa trên kịch bản cơ sở về giá dầu thô Brent 2022 là 70 USD/ thùng).

Cổ phiếu PVD có xu hướng biến động theo giá dầu thô Brent trong ngắn hạn, chúng tôi nhắc lại định giá PVD theo từng kịch bản giá dầu, do hoạt động kinh doanh của công ty liên quan trực tiếp đến giá dầu (ảnh hưởng đến giá thuê và công suất giàn JU):

Nguồn: SSI

×
tvi logo