PVD: Báo cáo KQKD: Giá thuê ngày của giàn JU thấp; mảng dịch vụ khoan dầu hỗ trợ lợi nhuận quý 3

PVD: Báo cáo KQKD: Giá thuê ngày của giàn JU thấp; mảng dịch vụ khoan dầu hỗ trợ lợi nhuận quý 3

Lượt xem: 209
  •  

• Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 116,6 triệu USD (-38,7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 1,1 triệu USD (-68,3% YoY) do 1) giá thuê ngày của giàn khoan tự nâng (JU) giảm 15,8% YoY và 2 ) mảng dịch vụ khoan dầu có ít việc làm hơn.

• LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi quý 3/2021 của PVD đạt 2,9 triệu USD so với không có lợi nhuận trong cùng kỳ năm 2020, cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi nhờ 1) lợi nhuận từ mảng dịch vụ khoan dầu khá tích cực và 2) lỗ thấp hơn dự kiến từ mảng khoan dầu do cắt giảm chi phí.

• Dù giá dầu tăng cao, mảng khoan dầu trong quý 3/2021 không cải thiện so với quý trước do giá thuê ngày của giàn JU vẫn ở mức 52.000 USD với hiệu suất hoạt động là 89% so với mức 95% trong quý 2/2021.

• Tính đến cuối quý 3/2021, PVD có khoản phải thu trị giá 4,1 triệu USD từ KrisEnergy Campuchia. Chúng tôi vẫn kỳ vọng PVD có thể trích lập dự phòng đầy đủ cho khoản phải thu này trong quý 4/2021.

• Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng nhẹ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2021 chủ yếu nhờ KQKD tốt hơn dự báo của mảng dịch vụ khoan dầu trong quý 3/2021. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng không có thay đổi đáng kể đến LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2022F là 12,6 triệu USD, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo