PVD: 2021 có thể là một năm đầy khó khăn

PVD: 2021 có thể là một năm đầy khó khăn

Lượt xem: 440
  •  

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu PVD, và giữ nguyên giá mục tiêu là 11.450 đồng/cp (áp dụng hệ số P/B là 0,35 lần). Ban lãnh đạo đã nỗ lực dẫn dắt PVD vượt qua khó khăn từ dịch Covid-19 và giá dầu thấp để đạt được lợi nhuận trong năm 2020. PVD có cơ cấu chi phí hiệu quả và minh bạch và tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp hơn so với các công ty cung cấp dịch vụ khoan cùng ngành. Tuy nhiên, các hoạt động E&P dự kiến vẫn rất trầm lắng do dịch Covid-19 và giá dầu thấp, ít nhất là đến nửa đầu năm 2021 sẽ là rủi ro chính mà chúng tôi nhìn thấy tại thời điểm hiện tại.

Năm 2020, chúng tôi ước tính PVD đạt 5,1 nghìn tỷ đồng doanh thu (+17,4% so với cùng kỳ) và 72 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) (so với ước tính trước đó của chúng tôi là 54 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng nợ xấu nhiều hơn), cao hơn kế hoạch của công ty là 68 tỷ đồng. Năm 2021 có thể là một năm đầy khó khăn đối với PVD. Giàn khoan TAD sẽ bắt đầu khoan cho Shell Brunei trong khoảng tháng 8, và PVDrilling VI sẽ có cơ hội tham gia vào các chiến dịch khoan ở mỏ khí Kèn Bầu – 2X trong 6 tháng đầu năm 2020. Nhưng cơ hội tiềm năng đối với các giàn khoan tự nâng khác trong nửa đầu năm 2021 chưa được xác định rõ ràng. Ngoài ra, sẽ không có khoản hoàn nhập nợ xấu nào trong năm 2021. Theo kịch bản cơ sở của chúng tôi, dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát vào giữa năm 2021, chúng tôi kỳ vọng giá dầu sẽ phục hồi – kích hoạt các hoạt động E&P nhộn nhịp hơn. Do đó, chúng tôi giả định rằng công suất hoạt động của giàn khoan tự nâng sẽ ở mức 74% trong năm 2021 (so với mức 78% trong năm 2020), và giá thuê bình quân sẽ tăng lên 65 nghìn USD, từ mức 60,5 nghìn USD trong năm 2020. Do đó, chúng tôi ước tính NPATMI đạt 121 tỷ đồng (+67% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh Q3/2020 sơ bộ: Theo công ty, doanh thu và NPATMI dự kiến sẽ đạt 1,16 nghìn tỷ đồng (+8,4% so với cùng kỳ) và 14 tỷ đồng (-48% so với cùng kỳ). Lũy kế 9T2020, công ty dự kiến PVD sẽ đạt 4,3 nghìn tỷ đồng doanh thu (+45% so với cùng kỳ) và NPATMI đạt 100 tỷ đồng (gấp đôi so với 9T2019).

Tóm tắt 6T2020: Trong 6 tháng đầu năm 2020, PVD đạt 3,14 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+64,3% so với cùng kỳ) và NPATMI đạt 86 tỷ đồng (+207% so với cùng kỳ). Mức tăng trưởng doanh thu bắt nguồn từ sự tăng trưởng mạnh của mảng dịch vụ khoan (+116% so với cùng kỳ), do có 3 giàn khoan thuê hoạt động trong 6 tháng đầu năm bên cạnh đội tàu 4 giàn khoan tự nâng của PVD đang hoạt động với công suất là 89%. Động lực tăng trưởng doanh thu tiếp theo là hoạt động dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và các dịch vụ khác (tăng trưởng doanh thu ở mức 57,6% so với cùng kỳ). Trong khi đó, tăng trưởng lợi nhuận đến từ (1) hoàn nhập dự phòng nợ xấu ròng 34 tỷ đồng (so với chi phí dự phòng thuần là -73 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước) đối với nợ xấu từ PVEP; và (2) lợi nhuận từ các công ty liên kết cao hơn (+64% so với cùng kỳ), một phần cũng nhờ khoản thanh toán của PVEP trong giai đoạn này. Mặc dù doanh thu tăng trưởng mạnh, nhưng mảng khoan chỉ đạt điểm hòa vốn trong 6 tháng đầu năm 2020. Đóng góp chính cho lợi nhuận gộp chính là từ mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, đạt 197 tỷ đồng trong số 214 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tình hình hoạt động của giàn khoan: Công suất hoạt động của giàn khoan tự nâng là 3,6 giàn khoan (tương đương 89%) trong 6 tháng đầu năm 2020 so với 3,5 giàn khoan (tương đương 87%) trong 6 tháng đầu năm 2019. Giá thuê bình quân tăng 10% so với cùng kỳ lên 61,5 nghìn USD trong 6 tháng đầu năm 2020. PVD đã chi khoảng 250 tỷ đồng (trong tổng số 550 tỷ đồng chi phí đầu tư) để đóng bộ thiết bị khoan (DES) chuẩn bị cho giàn khoan TAD bắt đầu hoạt động tại Brunei vào năm tới. Giàn khoan TAD ghi nhận lỗ 25 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020, tương đương với kết quả kinh doanh của năm trước.

Nợ xấu: Trong Q2/2020, PVEP đã thanh toán 75 tỷ đồng nợ quá hạn. Theo đó, PVD đã hoàn nhập 34 tỷ đồng từ chi phí dự phòng đã trích lập trước đó. Tính đến Q2/2020, nợ khó đòi lên tới 178 tỷ đồng, do đó công ty đã trích lập 168 tỷ đồng chi phí dự phòng. Tổng số tiền PVD dự kiến hoàn nhập trong năm 2020 là 85 tỷ đồng.

Với lịch trình hoạt động của giàn khoan của PVD trong năm 2020 như bảng trên, chúng tôi nhận thấy công suất hoạt động của giàn khoan chỉ ở mức 55% trong Q3/2020 và do đó PVD khả năng đã bị lỗ từ hoạt động chính. Do đó, chúng tôi tin rằng PVD có thể đã ghi nhận thêm các khoản hoàn nhập dự phòng trong quý 3.

×
tvi logo