PTB: Chi phí lãi vay ròng cao ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận quý 4

PTB: Chi phí lãi vay ròng cao ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận quý 4

Lượt xem: 291
  •  
  • CTCP Phú Tài (PTB) công bố KQKD 2019 trong đó doanh thu tăng mạnh 18% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 13% YoY. Kết quả LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn dự báo của chúng tôi 5%, được chúng tôi cho rằng chủ yếu đến từ chi phí lãi vay ròng cao hơn dự phóng trong quý 4/2019 khi tỷ lệ nợ ròng/vốn CSH của PTB tăng từ 0,6 lần trong năm 2018 lên 0,9 lần trong năm 2019.
  • Trong quý 4/2019, tăng trưởng doanh thu giảm nhiệt còn 7% từ mức 23% YoY trong 9 tháng 2019 do doanh thu bán ôtô giảm. Chúng tôi cho rằng doanh số bán ôtô thấp này là do tăng trưởng ngành chững lại cùng với cạnh tranh gia tăng trên thị trường ôtô Việt Nam trong quý 4/2019.
  • LN từ HĐKD tăng mạnh 20% trong quý 4/2019 khi biên LN gộp mảng gỗ tăng 4,5 điểm % YoY, bù đắp cho mức giảm 3,1 điểm % biên LN gộp mảng ôtô. Chúng tôi cho rằng biên LN gộp tích cực của mảng gỗ là do đóng góp thấp hơn của doanh thu gỗ trong nước vốn có biên LN thấp trong quý 4/2019 (15% trong quý 4/2019 so với 31% trong quý 4/2018) trong khi xuất khẩu gỗ tăng mạnh 39% YoY trong quý 4/2019. Mặt khác, theo quan điểm của chúng tôi, biên LN gộp mảng ôtô giảm trong quý 4/2019 có thể đến từ khuyến mãi nhiều hơn của PTB.
  • Mảng kinh doanh đá ghi nhận KQKD mạnh mẽ trong quý 4/2019 với doanh thu và LN gộp tăng mạnh lần lượt 30% YoY và 27% YoY. Xuất khẩu đá tăng mạnh 1,5 lần YoY và chiếm 25% doanh thu đá trong quý 4/2019 trong khi doanh thu đá trong nước tăng 11% YoY. Trong khi đó, biên LN gộp duy trì mạnh mẽ đạt 34,0% trong quý 4/2018 so với 34,6% trong quý 4/2018.

(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo