PRE: Tương lai ngành tái bảo hiểm

PRE: Tương lai ngành tái bảo hiểm

Lượt xem: 1098
  •  

Định giá

 BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu PRE với giá mục tiêu 22,000 đồng/cp cho năm 2021 dựa trên phương pháp P/B = 1.7x.

Dự báo kết quả kinh doanh

 Năm 2020, DT từ hoạt động bảo hiểm ước đạt 809 tỷ đồng (+17.7% yoy), LNTT đạt 183 tỷ đồng (+7.4% yoy), tương đương BVPS ở mức 12,189 đồng/cp.

 Năm 2021, BSC dự báo DT từ hoạt động bảo hiểm ước đạt 912 tỷ VND (+12.7% yoy), LNTT đạt 201 tỷ đồng (+9.9% yoy) với giả định: Thu phí bảo hiểm tăng trưởng 5.3% YoY. Lợi suất đầu tư gộp và lợi suất đầu tư ròng của các tài sản đầu tư lần lượt là 8.3% và 8.1%. Tỷ lệ kết hợp là 89.4%, tỷ lệ tổn thất là 46%, tỷ lệ chi phí là 43.3%.

Luận điểm đầu tư

 Thị trường tái bảo hiểm dự kiến tiếp tục tăng trưởng 10% - 15%/năm theo đà tăng trưởng ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

 PRE là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tái bảo hiểm,  PRE hoạt động hiệu quả với tỷ lệ kết hợp tốt hơn hầu hết các doanh nghiệp khác trong ngành.

Rủi ro đầu tư

 Lãi suất thời gian tới có thể sẽ được giảm về mức trung bình 1 năm VNIBOR ~5.5%, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận tài chính của DN.

 Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lĩnh vực bảo hiểm tài sản, kỹ thuật có thể không có tốc độ tăng trưởng mạnh.

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm PVI (HNX: PRE) - thuộc PVI Holdings - là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái bảo hiểm. PRE dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn HNX kể từ ngày 24/12/2020 với giá tham chiếu 20,000 đồng/CP. Với mức giá trên, PRE được định giá gần 1,500 tỷ đồng.

LỊCH SỬ TĂNG VỐN

Năm 2021, PRE có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1,044 tỷ đồng bằng cách chào bán công khai ra công chúng nhằm (1) nâng cao tỷ lệ giữ lại, (2) nâng mức xếp hạng tín nhiệm lên A- và (3) phát triển nhận tái bảo hiểm nước ngoài.

CƠ CẤU DOANH THU – BẢO HIỂM TÀI SẢN VÀ KỸ THUẬT (49.6%)

PVIRe hiện tham gia tái bảo hiểm tất cả các loại sản phẩm trên thị trường, trong đó Bảo hiểm tài sản và Bảo hiểm kỹ thuật là hai phân khúc sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu phí nhận tái bảo hiểm của Công ty. Doanh thu liên quan đến PVI chiếm 53% doanh thu của PRE.

Phí nhận tái bảo hiểm từ thị trường quốc tế của PRE đang chiếm tỉ trọng nhỏ, tuy nhiên, Công ty có định hướng sẽ nâng cao trong tương lai nhằm đa đạng hóa danh mục kinh doanh.

TỔNG QUAN NGÀNH

NGÀNH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ - CẠNH TRANH CAO

Lũy kế 10T/2020, thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) tăng trưởng +5.1% YoY. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh thu thị trường BHPNT trong 10T2020 ước đạt 45,802 tỷ đồng (+5.1% yoy). Dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến hoạt động GTVT và thương mại, qua đó, làm sụt giảm nhu cầu về BHPNT trong năm 2020. Tuy nhiên, việc khống chế dịch thành công cũng giúp cho nền kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh hơn trong năm 2021. Vì vậy, BSC cho rằng ngành BHPNT sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm 2020 nhưng sẽ tăng mạnh trở lại kể từ năm 2021.

Ngành BHPNT Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng tăng trưởng do (1) cơ cấu dân số độ tuổi lao động chiếm gần 70% và tăng trưởng GDP 6-7%/năm và (2) tỷ lệ sử dụng BHPNT tại Việt Nam ở mức khá thấp (0.88% so với mức trung bình 3-4% trong khu vực). Theo dự báo của BSC, doanh thu phí BHPNT năm 2020 đạt mức 55,000 tỷ đồng (+3.0% yoy) do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sang năm 2021, BSC kỳ vọng nền kinh tế hồi phục sẽ giúp cho nhu cầu BHPNT quay trở lại mức tăng trưởng 10-15% như giai đoạn 2015-2019, tương ứng doanh thu phí đạt 60-63 nghìn tỷ đồng.

Thị phần của 5 công ty đầu ngành tiếp tục suy giảm. Thị phần doanh thu phí của top 5 (gồm có PVI, Bảo Việt, Bảo Minh, PTI và PJICO) suy giảm đáng kể do sức ép cạnh tranh nhằm gia tăng thị phần từ phía các DN mới và các DN đầu ngành hướng đến mục tiêu lợi nhuận và phát triển thận trọng hơn. BSC cho rằng, tổng thị phần của các DN đầu ngành có thể tiếp tục giảm xuống dưới mức 50% trong thời gian tới, tương tự như tại các thị trường khác tại Châu Á.

Phân khúc khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu sản phẩm BHPNT. Tỷ trọng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và xe cơ giới chiếm trên 30% cơ cấu sản phẩm cho thấy sản phẩm BHPNT thâm nhập khá tốt vào thị trường KH cá nhân. BSC cho rằng phân khúc bảo hiểm sức khỏe có thể tăng trưởng và tiến tới mốc 35-40% cơ cấu sản phẩm BHPNT trong thời gian tới do:

(1) Tình hình dịch bệnh phức tạp và kéo dài khiến người dân mua các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe để phòng ngừa rủi ro nhiều hơn;

(2) Tầng lớp trung lưu phát triển nhanh chóng (hiện chiếm 13% dân số) với nhận thức tăng cao về bảo hiểm cũng đẩy mạnh nhu cầu sử dụng bảo hiểm sức khỏe.

Hoạt động đầu tư của DN BHPNT tập trung vào tiền gửi với tỷ trọng cao nhằm đáp ứng tính thanh khoản và nhu cầu bồi thường. Theo dự báo của BSC, mặt bằng lãi suất trong thời gian tới có thể tiếp tục duy trì ở mức trung bình 1 năm VNIBOR khoảng 5.5%, giảm 1.3% so với mức đầu năm 2020. Do vậy, lợi nhuận tài chính 2021 của các DN trong ngành sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể do các khoản tiền gửi trong năm 2020 sẽ hưởng mức lãi suất thấp hơn so với các năm trước đó.

THỊ TRƯỜNG TÁI BẢO HIỂM – TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG LỚN

Quy mô thị trường tái bảo hiểm đạt mức tăng trưởng mạnh +15% CAGR 2015-2019. Vì mức trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm có thể giữ lại trên mỗi rủi ro/mỗi tổn thất riêng lẻ là không quá 10% vốn chủ sở hữu nên nhờ xu hướng gia tăng nhu cầu các sản phẩm bảo hiểm, thị trường tái bảo hiểm đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng +15% CAGR 2015-2019. BSC kỳ vọng thị trường tái bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 10%-15% trong tương lai nhờ xu hướng gia tăng nhu cầu các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.

PRE và VINARE – 2 công ty tái bảo hiểm duy nhất ở Việt Nam đang chiếm tổng 17% thị phần. Với đặc điểm quy mô nhỏ không thể đảm nhận các hợp đồng giá trị lớn, tỷ lệ giữ lại thấp, PRE và VINARE chỉ chiếm lần lượt 7% và 10% thị phần, 83% thị phần còn lại thuộc về các công ty tái bảo hiểm nước ngoài. Trong bối cảnh nhiều công ty tái bảo hiểm trên thế giới gặp khó khăn, phá sản, hạ mức xếp hạng vì COVID-19 và PRE, VINARE thành công trong việc duy trì xếp hạng tín nhiệm ở mức B++ (Tốt) và PRE, VINARE có cơ hội sớm được nâng hạng tín nhiệm A-, BSC đánh giá 2 công ty tái bảo hiểm Việt Nam sẽ có cơ hội gia tăng thị phần trong tương lai. Một số chỉ tiêu so sánh PRE và VINARE được thể hiện dưới bảng sau:

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

LUẬN ĐIỂM 1: Thị trường tái bảo hiểm dự kiến tiếp tục tăng trưởng 10% - 15%/năm theo đà tăng trưởng ngành bảo hiểm phi nhân thọ

Doanh thu phí bảo hiểm ngành bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng trung bình 13.7%/năm trong giai đoạn 2015-2019, cao hơn mức tăng trưởng GDP Việt Nam cùng kỳ là 6.8%/năm. Cùng với đó, phí bảo hiểm bình quân đầu người tăng bình quân 15.8%.

Mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á, chủ yếu là nhờ:

(1) Tăng trưởng kinh tế mạnh, tầng lớp trung lưu ngày càng giàu có hơn (GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng bình quân 6.3%/năm giai đoạn 2013-2018, đứng thứ 3 khu vực ASEAN)

(2) Những thay đổi tích cực của khung khổ pháp lý trong vấn đề bảo hiểm bắt buộc thúc đẩy sự tăng trưởng một số mảng bảo hiểm như:

 Bảo hiểm sức khỏe tăng trưởng bình quân 27%/năm trong 10 năm 2009-2019

 Bảo hiểm xe cơ giới tăng trưởng bình quân 18%/năm trong 10 năm 2009-2019

 Bảo hiểm cháy nổ tăng trưởng 30% trong năm 2019

(3) Gia tăng doanh số bán bảo hiểm tai nạn cá nhân qua kênh ngân hàng.

Trong khi đó, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm phi nhân thọ của thị trường Việt Nam vẫn ở mức thấp, năm 2019 chỉ ở mức 0.8% GDP, so với tỷ lệ thâm nhập toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là 2.1%. Điều này cho thấy tiềm năng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam còn rất lớn.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí tái bảo hiểm tăng trưởng trung bình 15%/năm trong giai đoạn 2015-2019 do luật Kinh doanh Bảo hiểm quy định mức trách nhiệm tối đa trên mỗi rủi ro/ tổn thất riêng lẻ không quá:

 5% vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

 10% vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm

BSC nhận định doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng trưởng 10% - 15%/năm trong giai đoạn tới, nhờ:

(1) Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu làm tăng nhu cầu bảo vệ tài sản cá nhân và sức khỏe (khi mức độ sở hữu tài sản và xe cộ tăng cao)

(2) Sự chuyển dịch của các công ty FDI từ Trung Quốc sang Việt Nam do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tạo thêm nhiều việc làm, tăng nhu cầu bảo hiểm sức khỏe, tài sản, và bảo hiểm cháy nổ và thiên tai

(3) Tỷ lệ thâm nhập thấp cho thấy dư địa phát triển ngành còn rất lớn

Chúng tôi đánh giá đây là mức tăng trưởng hấp dẫn so với toàn thị trường Việt Nam cũng như các thị trường khác trong khu vực. Cùng với đó, thị trường tái bảo hiểm cũng sẽ hưởng mức tăng trưởng 10% - 15%/năm.

LUẬN ĐIỂM 2: PRE là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tái bảo hiểm tại Việt Nam

Tính riêng trong lĩnh vực tái bảo hiểm, chỉ có 2 công ty ở Việt Nam trực tiếp tham gia tái bảo hiểm là Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR) và PRE. Trong đó, PRE nắm giữ 7% thị phần, VNR nắm 10%, và 83% còn lại thuộc về các DN tái bảo hiểm của nước ngoài (như Swiss Re,Munich Re). Chúng tôi nhận định rằng, với sự phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung và tái bảo hiểm nói riêng, PRE còn rất nhiều dư địa để mở rộng và phát triển, cũng như nâng cao thị phần.

PRE hoạt động hiệu quả hơn hầu hết các doanh nghiệp khác trong ngành. Tỷ lệ kết hợp (Combined ratio) của PRE đang ở mức 89%, thấp hơn so với mức trung bình khoảng 97% của các DN bảo hiểm niêm yết, từ đó giúp công ty có thể duy trì tỷ trọng của thu nhập từ hoạt động cốt lõi tốt hơn. Do công ty luôn duy trì chính sách thận trọng, nên tỷ lệ bồi thường được giữ ở mức ổn định (khoảng 30% tổng doanh thu), giúp cho nghiệp vụ kinh doanh tái bảo hiểm luôn có lãi. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ kết hợp của PRE sẽ tiếp tục duy trì khả quan trong thời gian tới

LUẬN ĐIỂM 3: Cổ tức bằng tiền cao và ổn định, kế hoạch trả cổ tức tỉ lệ 16% trong 5 năm tới

Tính từ thời điểm cổ phần hóa vào tháng 10/2013, PRE luôn duy trì mức tỷ lệ cổ tức bằng tiền cao và ổn định trên 10%, với 3 năm liên tiếp 2017-2019 trả cổ tức tỷ lệ 16%. PRE có kế hoạch sẽ duy trì tỷ lệ cổ tức 16% trong 3 năm tới, tương đương với tỷ suất cổ tức 8%/năm dựa theo giá chào sàn dự kiến vào tháng 12/2020 là 20,000 VND.

Với LNST tăng trưởng đều và ổn định, BSC đánh giá khả năng PRE thực hiện được cam kết này là rất cao. Đồng thời chúng tôi cũng nhận định đây là một mức tỷ suất cổ tức hấp dẫn trên thị trường.

RỦI RO

(1) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các thị trường nước ngoài khiến cho quá trình phục hồi kinh tế sau dịch gặp nhiều khó khăn. Điều này có thể gây ra rủi ro cho PRE trong việc phát triển các nghiệp vụ có thế mạnh như bảo hiểm tài sản, kỹ thuật.

(2) Lãi suất thời gian tới có thể sẽ được giảm về mức trung bình 1 năm VNIBOR ~5.5%, giảm 1.3% so với mức đầu năm 2020. Do tiền gửi ngắn hạn chiếm hơn 70% danh mục đầu tư tài chính của PRE, BSC dự kiến lợi nhuận tài chính của PRE có thể giảm khoảng 16 tỷ đồng, tương đương 8.8% LNTT dự kiến trong năm 2021. Tuy nhiên, BSC cho rằng PRE sẽ cơ cấu danh mục đầu tư và bổ sung tài sản đầu tư có lãi suất cao hơn tiền gửi ngân hàng (như trái phiếu) trong năm 2021 nhằm giảm thiểu rủi ro này. Do vậy, chúng tôi đánh giá rủi ro này ở mức thấp..

DỰ BÁO & ĐỊNH GIÁ

Năm 2020, DT từ hoạt động bảo hiểm ước đạt 809 tỷ đồng (+17.7% yoy), LNTT đạt 183 tỷ đồng (+7.4% yoy), tương đương BVPS ở mức 12,189 đồng/cp. Năm 2021, BSC dự báo DT từ hoạt động bảo hiểm ước đạt 912 tỷ VND (+12.7% yoy), LNTT đạt 201 tỷ đồng (+9.9% yoy) với giả định KQKD 2021 như sau:

 Doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 5.3% YoY.

 Lợi suất đầu tư gộp và lợi suất đầu tư ròng của các tài sản đầu tư lần lượt là 8.3% và 8.1%.

 Tỷ lệ kết hợp là 89.4%, tỷ lệ tổn thất là 46%, tỷ lệ chi phí là 43.3%.

Chúng tôi lưu ý việc tăng vốn của PRE trong năm 2021 chưa được phản ánh trong dự báo năm 2021. Chúng tôi kỳ vọng nếu PRE tăng vốn thành công trong năm tới, LN tài chính có thể đóng góp thêm từ 20 - 30 tỷ VND vào LNTT.

BSC sử dụng phương pháp định giá P/B = 1.7x, BVPS năm 2021 ước đạt 12,756 đồng. Giá trị hợp lý mỗi cổ phiếu PRE là 22,000 đồng.

Nguồn: BSC

×
tvi logo