PPC: Sự cố tại nhà máy Phả Lại 2 ảnh hưởng tiêu cực đến KQKD Q2 và cả năm 2021

PPC: Sự cố tại nhà máy Phả Lại 2 ảnh hưởng tiêu cực đến KQKD Q2 và cả năm 2021

Lượt xem: 339
  •  

• LNST Q2/2021 giảm còn 120 tỷ đồng (-57% YoY), cụ thể như sau:

✓ Sản lượng điện thương phẩm trong Q2/2021 giảm -50% YoY còn 1,6 tỷ kwh do sự cố kỹ thuật tại nhà máy Phả Lại 2. Theo công ty, sự cố kỹ thuật của nhà máy Phả Lại 2 xảy ra từ tháng 3/2021, và ước tính khắc phục đến tháng 10/2021. Kịch bản xấu nhất là thời gian sửa chữa kéo dài đến tháng 2/2022.

✓ Lợi nhuận gộp Q2/2021 phát sinh lỗ -76 tỷ đồng.

✓ Nhưng LNST Q2/2021 được hỗ trợ đáng lể từ cổ tức nhận được từ HND (14,25% trên mệnh giá, tương đương ~190 tỷ đồng). Nếu không bao gồm cổ tức từ HND, công ty có thể chịu lỗ -70 tỷ đồng.

• LNST 6T2021 hoàn thành 51% ước tính cả năm của chúng tôi (509 tỷ đồng, -49,6% YoY), tương ứng giảm -58% so với cùng kỳ. Nhà đầu tư cần lưu ý rằng Q4/2020 là mức cơ sở cao do khoản bồi thường 240 tỷ đồng lỗ tỷ giá nhận được từ EVN.

• LNST 2021 ước tính đạt 509 tỷ đồng (-49,6% YoY) dựa trên giả định sau: ✓ Sản lượng điện thương phẩm ước tính đạt 3 tỷ kwh (-43% YoY) do sự cố kỹ thuật tại nhà máy Phả Lại 2.

✓ Giá than nhiệt trong nước không đổi so với 2020. ✓ Năm 2021 sẽ không còn nhận được bồi thường lỗ tỷ giá từ EVN, so với 240 tỷ đồng trong Q4/2020.

✓ Cổ tức từ HND & QTP ước tính đạt ~388 tỷ đồng.

• LNST 2022 ước tính là 542 tỷ đồng (+6,5% YoY).

✓ Sản lượng điện thương phẩm ước tính hồi phục ở mức 4,27 tỷ kwh (+41% YoY) sau khi nhà máy Phả Lại 2 sửa xong. Sản lượng vẫn thấp hơn mức bình thường là ~5,2 tỷ kwh trong 2020. Chúng tôi đã bao gồm khả năng kịch bản xấu nhất xảy ra là Nhà máy Phả Lại 2 sẽ sửa xong trong Q1/2022.

✓ %sản lượng hợp đồng (%Qc) ước tính là 80%, tương đương mức cho phép năm 2021. Nhu cầu điện phục hồi một phần là yếu tố tích cực nhưng giá than tăng là điểm trừ. Do đó, %Qc không đổi có thể sẽ hợp lý hơn.

✓ Giá than nhiệt trong nước giả định tăng 8%.

✓ Cổ tức PPC nhận được từ HND và QTP có thể giảm còn 122 tỷ đồng. Ngoài ra, cần lưu ý rằng các nhà máy điện than như HND, QTP, và PPC có thể chịu gánh nặng capex liên quan đến dự án môi trường (~2 nghìn tỷ đồng cho mỗi dự án).

• Luận điểm đầu tư: Tỷ suất cổ tức ước giảm còn 5% trong 2021/2022 so với 24% trong 2020, đây là yếu tố tiêu cực. Ngoài ra, lợi nhuận giảm đáng kể trong nửa cuối 2021 (-58% YoY). Do đó, chúng tôi khuyến nghị Kém khả quan đối với PPC, với giá mục tiêu 1 năm là 19.900 đồng/cp (giảm 13% so với giá hiện tại).

Nguồn: SSI

×
tvi logo