PPC: Sản lượng điện thương phẩm cao nhưng lợi nhuận thấp hơn dự báo - KQKD Quý 1/2020

PPC: Sản lượng điện thương phẩm cao nhưng lợi nhuận thấp hơn dự báo - KQKD Quý 1/2020

Lượt xem: 281
  •  
• CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố KQKD quý 1/2020 với LNST báo cáo giảm 44,3% YoY đạt 135 tỷ đồng, chủ yếu do không còn doanh thu bất thường (PPC ghi nhận 105 tỷ đồng trong quý 1/2019) cũng như giá bán điện trên thị trường cạnh tranh thấp.

• LNST quý 1/2020 điều chỉnh giảm 18,3% YoY còn 210 tỷ đồng. Ngoài lỗ tỷ giá, chúng tôi cũng điều chỉnh lợi nhuận của PPC cho mức tăng mạnh của chi phí bảo dưỡng.

• LNST báo cáo và điều chỉnh quý 1/2020 hoàn thành lần lượt 13,3% và 20,8% dự báo 2020 của chúng tôi.

• Dù tăng trưởng sản lượng điện mạnh mẽ, LN thấp hơn dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng diễn biến này đến từ: 1) nhà máy Phả Lại 1 có tăng trưởng sản lượng điện mạnh mẽ nhưng không ghi nhận mức tăng lợi nhuận do chi phí sản xuất cao; 2) giá bán trên CGM cũng làm giảm lợi nhuận của nhà máy Phả Lại 2. Giá bán trung bình của PPC giảm 1,7% YoY.

• Chúng tôi ghi nhận rủi ro điều chỉnh giảm dự báo LNST báo cáo và điều chỉnh 2020, dù cần đánh giá chi tiết hơn. Dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến tiêu thụ điện trong những quý tới, do đó, làm giảm giá CGM sâu hơn.

Tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm mạnh mẽ trong quý 1. Sản lượng điện thương phẩm của PPC tăng 41,7% YoY với sản lượng điện của nhà máy Phả Lại 1 tăng 57,6% YoY và sản lượng điện của nhà máy Phả Lại 2 tăng 34,3% YoY.

Chi phí bảo trì và các chi phí khác tăng mạnh 45% YoY. Các khoản chi phí này đã tăng thêm 73 tỷ đồng. Chúng tôi giả định rằng công ty đã phân bổ nhiều chi phí bảo trì hơn trong quý 1/2020 so với các quý khác. Do đó, chúng tôi điều chỉnh các khoản chi phí này nhằm xác định dự báo LNST chuẩn hóa.

Có khả năng tăng cổ tức tiền mặt từ HND (Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng – công ty liên kết mà PPC sở hữu 27% cổ phần). HND ghi nhận tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm mạnh mẽ đạt 24% YoY trong quý 1. Theo KQKD quý 1 của HND, LNST báo cáo đạt 200 tỷ đồng, gấp đôi con số ghi nhận trong quý 1/2019. KQKD này thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi khi LNST báo cáo và điều chỉnh quý 1 của HND hoàn thành lần lượt 16% và 21% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, trong tháng 3, HND công bố báo cáo thường niên bao gồm kế hoạch cổ tức tiền mặt 1.600 đồng/CP cho năm tài chính 2019 – cao hơn đáng kể so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 750 đồng/CP và tương ứng với khả năng điều chỉnh tăng dự báo của chúng tôi cho thu nhập từ cổ tức mà PPC nhận được từ HND.

Chúng tôi duy trì khả năng điều chỉnh giảm giả định cổ tức cho PPC. Chúng tôi lưu ý rằng ĐHCĐ vừa qua của PPC đã thông qua chia cổ tức tiền mặt 2.500 đồng/CP cho năm tài chính 2019 (lợi suất 12%), thấp hơn dự báo của chúng tôi là 2.700 đồng/CP (lợi suất 12,9%). Kế hoạch cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/CP cho năm tài chính 2020 đã được đề xuất, thấp hơn dự báo của chúng tôi là 3.000 đồng/CP. Chúng tôi cho rằng chênh lệch này chủ yếu do công ty thường đặt ra kế hoạch thận trọng. Trong 3 năm gần nhất, mức thanh toán cổ tức thực tế đã vượt kế hoạch trung bình 57,2%. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

 

(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo