PPC: Cập nhật kết qua kinh doanh Quý 1/2020 chưa kiểm toán

PPC: Cập nhật kết qua kinh doanh Quý 1/2020 chưa kiểm toán

Lượt xem: 332
  •  
Những điểm chính trong hoạt động Q1/2020:

• ĐHCĐ năm 2020 đã phê duyệt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 8,3 nghìn tỷ đồng (-2,6% YoY) và 765 tỷ đồng (-50% YoY).
• Q1/2020 ghi nhận doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (30,7% YoY), và lợi nhuận sau thuế đạt 135 tỷ đồng (-44,3% YoY). Nếu không bao gồm khoản lỗ tỷ giá trong Q1/2019, lợi nhuận sau thuế chỉ giảm 11,8% YoY.
• Tỷ lệ cổ tức năm 2020 được phê duyệt ở mức 20% trên mệnh giá (với tỷ suất cổ tức là 8%) cao hơn kế hoạch ban đầu là 15% trên mệnh giá, nhưng thấp hơn so với năm 2019. Tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 25% trên mệnh giá, trong đó 15% được thanh toán trong năm 2019 (với tỷ suất cổ tức là 10%).

 

Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2019
(Nguồn PPC)

Triển vọng năm 2020: Kế hoạch năm 2020 của công ty thấp hơn nhiều so với dự báo của chúng tôi với các giả định chính sau đây:

 

Quan điểm đầu tư

Với mức giá đóng cửa ngày 17/04/2020, PPC đang giao dịch ở mức EV/EBITDA 2020 là 5,3 lần. Với mức giá hiện tại, PPC có mức tỷ suất cổ tức năm 2020 là 8,4% (dựa trên tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 20% trên mệnh giá) so với mức bình quân ngành trong khu vực là 5,9%. Vào cuối năm 2020, giá trị tiền ròng/cổ phiếu ước tính ở mức 3.700 đồng/cp, vẫn khá hợp lý đối với việc thanh toán cổ tức năm 2020 nhờ công ty không có nợ và sở hữu dòng tiền ổn định. Trong dài hạn, việc chi trả cổ tức có thể thấp hơn do công ty cần tiết kiệm tiền để đầu tư cho Phả Lại 3. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho cổ phiếu PPC, với giá mục tiêu 1 năm là 27.600 đồng/cp, triển vọng tăng giá là 16% so với giá đóng cửa ngày 17/04/2020.


Yếu tố hỗ trợ tăng giá 

• Mức cổ tức cao hơn nhận từ nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (HND), nhờ dòng tiền ổn định hơn của HND và dư nợ nước ngoài giảm dần. Đến cuối năm 2019, dư nợ bằng đồng USD và JPY giảm còn 226 triệu USD và 25,4 triệu JPY (từ 260 triệu USD và 37,6 triệu JPY vào đầu năm 2019). Kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2019 ở mức 10% trên mệnh giá (5% được thanh toán vào đầu năm 2020). Cổ tức tiền mặt năm 2020 dự kiến ở mức 12%-15% trên mệnh giá.

• Ngoài ra, nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) có thể kỳ vọng trả cổ tức lần đầu tiên vào năm 2020. Tính đến cuối 2018 khoản lỗ luỹ kế của QTP là 620 tỷ đồng nhưng đã chuyển sang lãi 33 tỷ đồng vào cuối năm 2019 (lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 653 tỷ đồng). Hơn nữa, khoản lỗ tỷ giá năm 2015 đã được phân bổ hoàn toàn và tính đến cuối năm 2019, giảm áp lực lên lợi nhuận cho các năm tiếp theo. Cổ tức tiền mặt năm 2020 dự kiến ở mức 5% trên mệnh giá.

Rủi ro giảm giá

• Giá bán trên thị trường bán điện cạnh tranh (VCGM) có thể thấp hơn ước tính, và những thay đổi về tỷ lệ sản lượng trong hợp đồng (%Qc)
• Nhà máy phải vận hành ở mức hiệu suất cao có thể gặp các vấn đề kỹ thuật, vì máy móc đã cũ khiến chi phí sửa chữa/bảo trì/thay thế cao hơn trong năm 2020.
• Về tác động của dịch Covid-19 đối với PPC và ngành điện là không đáng kể đối với sản lượng sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện hiện tại, vì EVN giảm sản lượng từ các nhà máy có chi phí sản xuất cao như NM chạy bằng dầu và nguồn nhập khẩu. Ngoài ra, sản lượng từ nhóm thuỷ điện vẫn tiếp tục giảm mạnh do tình trạng thiếu nước (vui lòng tham khảo phân tích các kịch bản trong báo cáo gần đây).

(Nguồn: SSI)
×
tvi logo