POW: Tăng trưởng lợi nhuận 6T2021 phần lớn đến từ lợi nhuận bất thường

POW: Tăng trưởng lợi nhuận 6T2021 phần lớn đến từ lợi nhuận bất thường

Lượt xem: 292
  •  

Tin cập nhật

• Giá PPA của Nhơn Trạch 2 đã chính thức giảm từ Q2/2021 (trong đó thành phần cố định giảm 37 đồng/kwh). Trong khi đó Q1/2021 vẫn sử dụng giá PPA cũ. Do đó, Q2/2021 áp dụng điều chỉnh hồi tố cho Q1/2021. Do đó, LNST trong Q2/2021 của NT2 giảm đáng kể xuống còn 24,5 tỷ đồng (so với 249 tỷ đồng trong Q2/2020).

• Giá PPA của Cà Mau chưa được chốt cho phí công suất và phí vận hành và bảo dưỡng. Tuy nhiên, tỷ giá ngoại tệ USD/VND được thông qua là 22.950 đồng (trước đó là 15.894 đồng) và tỷ lệ sản lượng theo hợp đồng là 85%. Do đó, khả năng không phải tất cả khoản dự phòng khoảng 780 tỷ đồng có thể được hoàn nhập do phụ thuộc vào mức phí công suất mới và phí vận hành và bảo dưỡng.

• LNST của POW trong Q2/2021 khoảng 876 tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ), phần lớn từ việc thanh lý 292 tỷ đồng PVM (lơi nhuận bất thường). Nếu loại trừ khoản này, LNST điều chỉnh của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) sẽ giảm 22% so với cùng kỳ xuống còn 584 tỷ đồng.

• Theo bản tin cập nhật 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận từ việc thanh lý PVM sẽ là 358 tỷ đồng, điều này cho thấy 66 tỷ đồng còn lại sẽ được ghi nhận trong nửa cuối năm 2021.

• LNST và NPATMI điều chỉnh của POW trong 6T2021 lần lượt đạt 1,4 nghìn 0 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ) và 1,1 nghìn tỷ đồng (-9% so với cùng kỳ).

LNST năm 2021 ước đạt 2,6 nghìn tỷ đồng đi ngang so với năm 2020. Điều này cho thấy có sự điều chỉnh nhẹ trong nửa cuối năm 2021 (-7,6% so với cùng kỳ) với các yếu tố sau:

Các yếu tố có tác động tích cực:

✓ Khoảng 780 tỷ đồng liên quan đến dự phòng nợ phải thu khó đòi của Cà Mau, dự kiến sẽ hoàn nhập trong nửa cuối năm 2021. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này phụ thuộc vào mức phí công suất và phí vận hành và bảo dưỡng cuối cùng của Cà Mau.

✓ Q3/2020 có cơ sở so sánh thấp do NT2 tiến hành trung tu, giá CGM thấp và khoảng 70 tỷ đồng liên quan đến sự chênh lệch giá khí ở Cà Mau (Chênh lệch giá khí là do một số thủ tục giữa PVN/GAS và EVN. PVN đã gia hạn hợp đồng mua thêm khí cho Cà Mau từ Petronas với giá 12,7% giá dầu Brent trong khoảng từ 29/2/2020 đến 31/12/2026. Nhưng EVN đã sử dụng công thức cũ với 90% MFO để tính giá bán cho Cà Mau trong Q2/2020 khiến doanh thu ghi sổ giảm 70 tỷ đồng trong Q3/2020).

✓ Q4/2020 phát sinh khoảng 40 tỷ đồng dự phòng nợ khó đòi liên quan đến Cà Mau, khiến Q4/2020 có cơ sở so sánh thấp. Các yếu tố có tác động tiêu cực:

✓ Nhà máy Cà Mau 1 sẽ được đại tu từ tháng 8 đến tháng 9/2021.

✓ Vũng Áng cũng sẽ tiến hành đại tu cho Tổ máy 2 từ tháng 8 đến tháng 10/2021. ✓ Q4/2020 là cơ sở so sánh cao do Vũng Áng ghi nhận khoảng 1 nghìn tỷ đồng liên quan đến chênh lệch tỷ giá năm 2016-2017 trong hợp đồng PPA từ EVN (chúng tôi xin lưu ý rằng 1 nghìn tỷ đồng này không thể được chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, ngoại trừ PVN).

✓ Q3/2021 với sự bùng phát của dịch Covid-19 sẽ tác động tiêu cực đến sản lượng tiêu thụ từ các nguồn giá cao, đặc biệt là các nhà máy điện khí (Nhơn Trạch 1 & 2 và Cà Mau).

• Luận điểm đầu tư: Nhìn sang năm 2022, nếu không có lợi nhuân bất thường như 358 tỷ đồng từ PVM & hoàn nhập dự phòng liên quan đến Cà Mau, chúng tôi đánh giá triển vọng kết quả kinh doanh kém khả quan. Chúng tôi sẽ cung cấp phân tích chi tiết hơn và cập nhật ước tính sau khi có giá PPA điều chỉnh chính thức cho Cà Mau. Hiện chúng tôi có giá mục tiêu 1 năm là 12.000 đồng (tiềm năng tăng giá là 9%) dựa trên các ước tính hiện tại.

Nguồn: SSI

×
tvi logo