POW: Lợi nhuận thoái vốn PVM thúc đẩy kết quả Q1/2021

POW: Lợi nhuận thoái vốn PVM thúc đẩy kết quả Q1/2021

Lượt xem: 205
  •  

Lợi nhuận ròng dự kiến đi ngang trong 2021

LNR ước giảm nhẹ 2% CK trong 2021. Chúng tôi dự phóng lợi nhuận gộp giảm 17% CK khi không tính đến các khoản thu bất thường. Q4/2020, POW ghi nhận 1,028 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận gộp liên quan đến chênh lệch tỷ giá 2016 và 2017 của NM Vũng Áng 1. Ngược lại, chi phí dự phòng đối với khoản phải thu từ Công ty mua bán điện (EPTC) dự kiến giảm còn 56 tỷ đồng (-85% CK). Tính đến cuối 2020, số dư phải thu quá hạn trên 6 tháng từ EPTC đạt 826 tỷ đồng, POW đã trích lập dự phòng 770 tỷ đồng. Chi phí lãi vay ước giảm 21% CK.

Về hoạt động sản xuất điện, lợi nhuận gộp dự phóng tăng 7% CK nhờ ghi nhận chi phí sửa chữa bảo dưỡng thấp hơn 22-23% CK tại NM Cà Mau 1&2 và Vũng Áng 1.

 Tổng sản lượng NM thủy điện Hủa Na và DakDrinh dự kiến tăng 31% CK, bù đắp cho mức giảm 28% sản lượng của NT1 (Biểu đồ 1). Quyết định số 3598/QĐ-BCT thể hiện sản lượng KH (QKH) của NT1 chỉ ở mức 169 triệu kWh (-85% CK) trong 2021. Cam kết sản lượng khí tối thiểu trong Hợp đồng mua bán khí của NT1 đã kết thúc vào 2020.

 Quá trình đại tu NM Cà Mau 1 (thời gian dừng máy dự kiến 45 ngày) và Vũng Áng 1 (thời gian dừng máy 90 ngày) theo KH sẽ thực hiện trong 2021. Tuy nhiên, POW đã trích trước một phần các chi phí bảo dưỡng sửa chữa trong 2020. Vì vậy, chúng tôi dự phóng công ty sẽ ghi nhận giảm chi phí bảo dưỡng đối với 2 NM này trong 2021. Tính đến cuối 2020, dự phòng phải trả ngắn hạn đạt gấp 7.9x CK lên mức 1,176 tỷ đồng.

Khoản thu chênh lệch tỷ giá nâng đỡ kết quả lợi nhuận 2020

Tổng kết 2020, POW ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29,732 tỷ đồng (-16% CK) và LNR đạt 2,365 tỷ đồng (-6% CK). Tính riêng hoạt động sản xuất điện, lợi nhuận gộp giảm 31% CK do: 1) sản lượng điện bán giảm 14% CK và 2) ghi nhận chi phí bảo dưỡng sửa chữa tăng mạnh tại NM Cà Mau 1&2 (+92% CK) và Vũng Áng 1 (+83% CK). Tuy nhiên, khoản thu chênh lệch tỷ giá từ EVN và chi phí khấu hao NT1 giảm 77% CK góp phần bù đắp kết quả lợi nhuận chung của công ty.

Sản lượng điện sụt giảm trong 2020 đến từ NT1 (-65% CK), NT2 (-21% CK) và Cà Mau 1&2 (-14% CK). Trong khi đó, NM Vũng Áng 1 được huy động ở hiệu suất cao với sản lượng tăng 13% CK.

Kết quả kinh doanh 2020 hoàn thành 85% KH tổng doanh thu và vượt 30% mục tiêu về LNST của công ty

Nguồn: Mirae Asset

×
tvi logo