POW: Cập nhật buổi gặp gỡ nhà đầu tư

POW: Cập nhật buổi gặp gỡ nhà đầu tư

Lượt xem: 193
  •  

Cập nhật buổi gặp gỡ nhà đầu tư

Công ty tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư & sau đây là một vài điểm chính:

Ước tính 2021

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (-24% yoy). Dựa trên ước tính năm 2021 của công ty, tương đương Q4/2021 lỗ trước thuế 124 tỷ đồng do các chi phí bảo dưỡng sửa chữa và sự cố kỹ thuật của Vũng Áng. Nhà máy điện than Vũng Áng bị sự cố kỹ thuật từ tháng 9/2021 và công ty ước tính sửa xong trong Q3/2022.

Do đó, sản lượng điện từ NM Vũng Áng đã giảm 63% YoY trong tháng 10 & tháng 11/2021.

Triển vọng 2022

Công ty chia sẻ rằng EVN chưa giao kế hoạch cụ thể về sản lượng điện theo hợp đồng (Qc) cho các nhà máy. Ngoài ra trong năm 2022, NM Cà Mau sẽ đại tu và trong năm 2022 cũng sẽ áp dụng giá hợp đồng PPA mới. Với tình hình sự cố kỹ thuật tại Vũng Áng, hiện tại công ty đang đặt kế hoạch năm 2022 khá thấp. (bảng 2).

Với ước tính KQKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 khá chênh lệch với ước tính của chúng tôi, các dự báo chi tiết sẽ công bố trong báo cáo tiếp theo.

Nguồn: SSI

×
tvi logo