PNJ: Tăng trưởng ấn tượng trên nền cơ sở thấp

PNJ: Tăng trưởng ấn tượng trên nền cơ sở thấp

Lượt xem: 230
  •  

Cập nhật KQKD

Tăng trưởng ấn tượng trên mức nền thấp

Nhờ mức nền thấp từ tháng 4/2020, doanh thu thuần và lợi nhuận trong 2 tháng 4–5/2021 có mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 3,444 tỷ VND (+127% CK) và 170 tỷ VND (Cùng kỳ lỗ 42 tỷ VND).

Lũy kế 5T/2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 10,626 tỷ VND (+62.9% CK) và LNST đạt 685 tỷ VND (+90.6% CK), tương đương 55.7% kế hoạch lợi nhuận.

Số lượng cửa hàng mở mới về gần đỉnh cũ

Số lượng cửa hàng mở mới chủ yếu đến từ chuỗi cửa hàng PNJ–Gold. Đây là chuỗi có tốc độ mở mới ổn định nhất, có thể tiếp tục tăng ngay cả trong thời gian dịch bệnh của nửa sau 2020 (Hình 3).

Trong khi đó, số lượng cửa hàng PNJ–Silver đã giảm hơn một nửa so với cuối 2019, từ 63 cửa hàng còn 27 cửa hàng. Chuỗi PNJ–Silver nhắm vào phân khúc thấp hơn với các sản phẩm trang sức bằng bạc, tuy nhiên khách hàng của phân khúc này đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID–19. Bên cạnh đó, số lượng cửa hàng cũng bắt đầu thu hẹp từ trước khi dịch bệnh bùng phát.

Dự phóng 2021

Doanh thu thuần và LNST 5T/2021 đạt lần lượt 51,5% và 51,8% so với dự phóng trước đó của chúng tôi. Do 2 tháng đầu năm là giai đoạn cao điểm về doanh thu cũng như lợi nhuận của ngành vàng bạc, trang sức, nên việc kết quả kinh doanh đầu năm chiếm tỉ lệ cao hơn trong KQKD của cả năm là điều bình thường. Do đó chúng tôi tạm thời giữ nguyên dự phóng cho 2021 của PNJ ở mức DTT 20,641 tỷ VND và LNST 1,322 tỷ VND.

Rủi ro

Dịch bệnh bùng phát tại Hồ Chí Minh, thị trường chính của PNJ trong thời gian gần đây sẽ tác động mạnh đến KQKD. Giá vàng hồi phục mạnh trước thông tin về lạm phát, về dài hạn có thể ảnh hưởng mảng kinh doanh chính của PNJ là vàng trang sức, do giá trị trung bình một sản phẩm tăng theo giá vàng.

Động lực tăng trưởng chính hiện tại chủ yếu đến từ việc mở rộng chuỗi PNJ–Gold, trong khi các chuỗi/mô hình cửa hàng khác đang gặp khó khăn hoặc vẫn đang thử nghiệm.

Nguồn: MIRAE 

×
tvi logo