PNJ: Phục hồi tăng tốc

PNJ: Phục hồi tăng tốc

Lượt xem: 359
  •  

PNJ công bố KQKD Q4, với doanh thu thuần đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (+9.8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 427 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm, PNJ đạt doanh thu thuần 17,5 nghìn tỷ đồng (+3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-10.4% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 121% và 129% kế hoạch năm (tương đương 101% và 98% ước tính của chúng tôi). Trong khi doanh thu thuần và tỷ suất lợi nhuận gộp Q4 sát với ước tính của chúng tôi, lợi nhuận sau thuế thấp hơn so với kỳ vọng của chúng tôi do chi phí SG&A cao hơn ước tính.

• Trong tháng 12, doanh thu trang sức tiếp tục phục hồi ở cả hai kênh bán lẻ và bán buôn. Doanh thu bán lẻ có mức tăng trưởng theo tháng cao nhất so với cùng kỳ, tăng 28,6% so với cùng kỳ trong tháng cuối năm 2020, trong khi doanh thu bán buôn thu hẹp đà giảm chỉ còn -10,6% so với cùng kỳ. Doanh thu vàng miếng giảm -9,8% so với cùng kỳ trong tháng. Lũy kế cả năm, doanh thu bán lẻ tăng 10,2% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu bán buôn giảm -23,2% và doanh thu vàng miếng tăng 11% so với cùng kỳ trong năm 2020.

• Tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý tăng 100 bps so với Q4/2019 (lần lượt ở mức 20,2%/19,2%), nhờ tỷ trọng doanh thu bán lẻ trong tổng doanh thu tăng lên 64,7% từ 57,9% trong Q4/2019.

• Chi phí SG&A tăng 23,3% so với cùng kỳ trong Q4, cao hơn nhiều so với ước tính của chúng tôi do chi phí bán hàng (+33,3% so với cùng kỳ) và chi phí thuê ngoài (+39,2% so với cùng kỳ) đều tăng cao hơn.

• Tại thời điểm cuối năm 2020, PNJ có 339 cửa hàng, giảm 7 cửa hàng so với đầu năm. Trong năm 2020, PNJ mở mới ròng 11 cửa hàng vàng và 3 cửa hàng PNJ Art, trong khi đóng cửa 21 cửa hàng bạc.

Hiện tại, chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 1 năm là 92.400 đồng/cp (+12,1% so với giá hiện tại và tỷ suất cổ tức là 2,2%). Trong năm 2021, chúng tôi ước tính PNJ đạt doanh thu thuần 19,7 nghìn tỷ đồng (+12,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (+32,4% so với cùng kỳ), với các giả định sau: (1) PNJ sẽ tiếp tục gia tăng thị phần; (2) giá vàng vẫn duy trì ở mức cao trong năm 2021, điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu. Theo kênh bán hàng, chúng tôi ước tính doanh thu bán lẻ tăng 21,3%, doanh thu bán buôn tăng 15%, và doanh thu vàng miếng giảm -5% so với cùng kỳ.

Nguồn: SSI

×
tvi logo