PNJ: KQKD Q4/2021 phục hồi mạnh mẽ, triển vọng sáng sau tác động từ dịch bệnh

PNJ: KQKD Q4/2021 phục hồi mạnh mẽ, triển vọng sáng sau tác động từ dịch bệnh

Lượt xem: 95
  •  

Kết quả kinh doanh phục hồi mạnh sau các tháng lỗ luỹ kế trong Q3/2021

Luỹ kế năm 2021, doanh thu thuần đạt 19,593 tỷ đồng (+11.9% YoY) – hoàn thành 93.3% kế hoạch đặt ra trong năm. LNST đạt 1,030 tỷ đồng (-3.7% YoY) – tương đương mức hoàn thành 83.8% kế hoạch lợi nhuận. Luỹ kế 2T2022, doanh thu thuần đạt 7,066 tỷ đồng (+41.1% YoY) và LNST đạt 522 tỷ đồng – tương đương tăng trưởng 36.7% YoY.

Doanh thu hồi phục “hình chữ K” khi không còn giãn cách xã hội

Chúng tôi cho rằng, kết quả kinh doanh của PNJ trong năm 2022 sẽ tiếp tục phục hồi mạnh, đặc biệt là mảng trang sức bán lẻ khi kết quả kinh doanh phụ thuộc lớn vào việc các cửa hàng được mở cửa. Ngoài ra, theo quan điểm của chúng tôi tệp khách hàng của PNJ nhìn chung ít bị ảnh hưởng và hồi phục tốt hơn so với mặt bằng dân số bình quân. Điều này có thể được minh chứng qua hai đợt giãn cách xã hội lớn Q2/2020 và Q3/2021 thì KQKD của PNJ đều phục hồi ấn tượng.

Đẩy mạnh mảng trang sức bán lẻ nhờ mở thêm cửa hàng mới từ vốn huy động phát hành riêng lẻ

Chúng tôi kỳ vọng rằng, số lượng cửa hàng mở mới của PNJ Gold trong năm 2022 sẽ nằm trong khoảng từ 20-40 cửa hàng tuỳ thuộc vào tình hình dịch bệnh diễn biến trong năm. Nhờ đó, kỳ vọng doanh thu mảng trang sức bán lẻ tăng trưởng từ 30-35% YoY từ mức nền thấp.

Khuyến nghị: MUA – Giá mục tiêu: 129,100 VNĐ/cp

Năm 2022, chúng tôi dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh của PNJ với doanh thu thuần đạt 24,111 tỷ đồng (+23% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,435 tỷ đồng (+38.9% YoY). Cho năm 2023, mức doanh thu thuần đạt 27,772 tỷ đồng (+15.1% YoY) và LNST ở mức 1,898 tỷ đồng (+32% YoY). Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PNJ, giá mục tiêu 129,100 VNĐ/cp, cao hơn 22% so với giá đóng cửa ngày 21/03/2022.

Nguồn: KBSV 

×
tvi logo