PNJ: KQKD 8T2021: Lỗ kéo dài như chúng tôi ước tính

PNJ: KQKD 8T2021: Lỗ kéo dài như chúng tôi ước tính

Lượt xem: 140
  •  

KQKD 8T2021

• Doanh thu thuần tháng 8/2021 của PNJ đạt 162 tỷ đồng (-86,9% so với cùng kỳ và -67% so với tháng trước), với khoản lỗ ròng -78 tỷ đồng (so với lợi nhuận ròng 52 tỷ đồng trong tháng 8/2020). Trong tháng 7 và tháng 8/2021, PNJ tạm thời đóng cửa 274 cửa hàng (chiếm 82% tổng số cửa hàng), do các biện pháp giãn cách xã hội thắt chặt hơn được áp dụng trở lại tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh phía Nam. Do đó, doanh thu bán lẻ và doanh thu vàng miếng lần lượt giảm đáng kể -82% và -91% so với cùng kỳ. Kết quả kém khả quan này phù hợp với ước tính của chúng tôi, như đã đề cập trong báo cáo trước đây.

• Lũy kế 8T2021, PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 12,3 nghìn tỷ đồng (+19,4% so với cùng kỳ) và 625 tỷ đồng (+14,2% so với cùng kỳ). Bất chấp kết quả kinh doanh kém khả quan gần đây, PNJ đã hoàn thành lần lượt 59% và 51% kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế. Mặc dù kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2021 được đưa ra với giả định dịch Covid-19 bùng phát sẽ được kiểm soát trong tháng 8 theo kịch bản cơ sở của PNJ, chúng tôi cho rằng khả năng cao PNJ sẽ không hoàn thành được kế hoạch đặt ra.

• Lũy kế 8T2021, doanh thu bán lẻ và vàng miếng lần lượt tăng 21% và 25% so với cùng kỳ. Doanh thu bán buôn tăng 4% so với cùng kỳ do tốc độ tăng trưởng giảm trong những tháng gần đây. Chúng tôi lưu ý rằng doanh thu trong 5T2021 cao hơn so với mức trước dịch Covid-19 (5T2019). Đợt giãn cách gần đây bắt đầu từ tháng 6/2021 khiến doanh thu giảm tốc.

• Tỷ suất lợi nhuận gộp trong 8T2021 đạt 18,5%, so với 19,2% trong 8T2020. Điều này là do: (i) tỷ trọng doanh thu vàng miếng cao hơn so với tổng doanh thu trong 6T2021; và (ii) tỷ suất lợi nhuận gộp tháng 8/2021 là 13,3%, dựa trên tỷ suất lợi nhuận gộp lũy kế trong năm.

• Từ đầu năm đến nay, PNJ đã mở mới 14 cửa hàng Vàng PNJ. Tuy nhiên, công ty cũng đã đóng cửa 17 cửa hàng PNJ Silver và một cửa hàng CAO do hoạt động không hiệu quả. Do đó, mạng lưới bán lẻ của PNJ đã giảm xuống còn 336 cửa hàng, so với 339 cửa hàng trong đầu năm.

Định giá và luận điểm đầu tư

Trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa trở lại, chúng tôi duy trì ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 17,2 nghìn tỷ đồng (-1,8% so với cùng kỳ) và 971 tỷ đồng (-9,2% so với cùng kỳ) trong năm 2021. Năm 2022, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 20,3 nghìn tỷ đồng (+18,4% so với cùng kỳ) và 1,35 nghìn tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ). Giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu PNJ là 101.300 đồng/cổ phiếu (tăng 12,4% so với giá hiện tại) với hệ số P/E mục tiêu không đổi là 18,5x. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với PNJ, cổ phiếu PNJ giao dịch với hệ số P/E 2021 và 2022 lần lượt là 23,2x và 16,5x.

Theo quan điểm của chúng tôi, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 sẽ dẫn đến sự hợp nhất thị trường kéo dài đến năm 2022, PNJ là công ty hưởng lợi chính từ việc các đối thủ cạnh tranh độc quyền tiếp tục đóng cửa.

Nguồn: SSI

×
tvi logo