PNJ: Cập nhật Đại hội Cổ đông năm 2022

PNJ: Cập nhật Đại hội Cổ đông năm 2022

Lượt xem: 211
  •  

PNJ đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 16/04/2022 và dưới đây là những điểm chính rút ra từ cuộc họp:

• Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 25,8 nghìn tỷ đồng (+32% so với cùng kỳ) và 1,3 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ) và chia cổ tức với tỷ lệ 20% (tỷ suất cổ tức 1,5%). PNJ cũng sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1.

• KQKD sơ bộ Q1/2022: Như chúng tôi đã ước tính trước đó, PNJ dự kiến đạt tăng trưởng doanh thu thuần là +41% so với cùng kỳ nhờ mở rộng thị phần. Chúng tôi đánh giá đây là mức tăng trưởng vững chắc vì Q1/2021 là quý có nền cơ sở cao.

• ESOP: PNJ không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận ròng cho năm 2021, do đó, công ty không phát hành ESOP trong năm 2021. Năm 2022, kế hoạch ESOP như sau:

• Triển vọng 2022: PNJ kỳ vọng nhu cầu vẫn duy trì khả quan ở phân khúc trang sức trung đến cao cấp. Mặc dù PNJ đã giành được thị phần đáng kể ở phân khúc này trong 2 năm qua, nhưng ban lãnh đạo cho rằng quy mô toàn thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ quá trình đô thị hóa và thu nhập khả dụng tăng lên. PNJ tin rằng công ty sẽ thâm nhập thị trường thêm nữa với việc mở rộng cửa hàng. Công ty dự kiến sẽ mở 30-50 cửa hàng mới mỗi năm trong vòng 3-5 năm tới để mở rộng phạm vi hoạt động trong nước. Trong trung hạn, việc mở rộng ở các thành phố cấp 2 & 3 cùng với tỷ trọng doanh thu bán vàng miếng cao hơn có thể làm giảm biên lợi nhuận gộp chung. Tuy nhiên, PNJ sẽ cố gắng cải thiện/duy trì biên lợi nhuận gộp cho mảng bán lẻ trang sức. Các chiến lược như cải thiện doanh thu bán lẻ kết hợp với nhiều sản phẩm giá trị gia tăng hơn/nhiều kim cương và đá quý hơn trên các kệ hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ước tính và định giá

Dựa trên kết quả sơ bộ Q1/2022, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính của PNJ cho năm 2022 và 2023. Năm 2022, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 25,9 nghìn tỷ đồng (+32,6% so với cùng kỳ) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+38,9% so với cùng kỳ). Chúng tôi tăng ước tính lần lượt 9,5% và 1,0% cho doanh thu thuần và lợi nhuận ròng để phản ánh nhu cầu tiếp tục tăng mạnh và biên lợi nhuận gộp yếu hơn. Biên lợi nhuận gộp giảm phản ánh tỷ trọng doanh thu bán vàng miếng và việc mở rộng cửa hàng ở các thành phố cấp 2 & 3 cao hơn. Năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 29,8 nghìn tỷ đồng (+15,1% so với cùng kỳ) và 1,7 nghìn tỷ đồng (+16,3% so với cùng kỳ). Chúng tôi tăng giá mục tiêu 1 năm lên 129.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 10%) từ 117.300 đồng/cổ phiếu, khi sử dụng EPS 2022 và 2023 và áp dụng P/E mục tiêu là 20x. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PNJ. Tại mức giá 117.100 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu của PNJ giao dịch ở mức P/E 2022 và 2023 lần lượt là 20,9x và 18,2x. Định giá hiện tại của PNJ tương đương với các công ty cùng ngành trong khu vực.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, thị phần của PNJ đã cải thiện từ 37,1% năm 2019 lên 56,5% năm 2021 trong phân khúc trang sức từ trung cấp đến cao cấp, điều này chứng tỏ rằng công ty đã được hưởng lợi từ sự phục hồi tho mô hình chữ K của ngành. Trong tương lai, mặc dù có khả năng dư cầu (“over-consumption”), chúng tôi vẫn kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội để PNJ giành thêm thị phần từ các cửa hàng tư nhân khác nhau khi nhu cầu của người tiêu dùng tiếp tục chuyển hướng từ các cửa hàng tư nhân nhỏ lẻ sang trang sức có thương hiệu.

Nguồn: SSI

×
tvi logo