PNJ: Cập nhật Đại hội cổ đông 2021 – Đang trên đà phục hồi và gia tăng thị phần

PNJ: Cập nhật Đại hội cổ đông 2021 – Đang trên đà phục hồi và gia tăng thị phần

Lượt xem: 485
  •  

PNJ đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 17/4/2021, dưới đây là những điểm chính rút ra từ cuộc họp:

• Kế hoạch kinh doanh năm 2021: Kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 21 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ) và 1,23 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ), chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%/mệnh giá (tỷ suất cổ tức là 2,2%).

• Trong Q1/2021, PNJ dự kiến đạt tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 43% và 26-27% so với cùng kỳ, sát với ước tính của SSI Research. Doanh số bán hàng ngày Vía thần tài và Quốc tế phụ nữ chắc chắn đã thúc đẩy tăng trưởng.

• Doanh thu bán hàng trực tuyến đạt tăng trưởng ấn tượng, +400% so với cùng kỳ trong Q1.

• Style by PNJ là thương hiệu mới hướng tới thế hệ trẻ, với tiêu chí cá nhân hóa sản phẩm. Các sản phẩm sẽ được bán ra tại các cửa hàng cũng như cửa hàng vàng PNJ.

• ESOP 2020: Dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế 2020 vượt 15% so với kế hoạch ban đầu, số lượng cổ phiếu ESOP tối đa là 1,5% số lượng cổ phiếu lưu hàng sẽ được phát hành cho nhân viên (tương đương 3,6 triệu cổ phiếu mới với mức giá 10.000 đồng/cp). Trước đây, PNJ luôn phát hành cổ phiếu ESOP ở mức tối đa đã được phê duyệt.

ESOP 2021: Thay đổi chính đối với giá phát hành ESOP là 20.000 đồng/cp từ 10.000 đồng/cp. Trước đây PNJ luôn phát hành cổ phiếu ESOP với mức giá 10.000 đồng/cp.

• Chi phí tối đa 800 tỷ đồng sẽ được chi cho: (1) mở khoảng 40-45 cửa hàng mới trong năm 2021, và xây dựng trụ sở mới; (2) nâng cấp công suất của nhà máy thứ 2 ở Long Hậu (công suất tương lai là 1,5 triệu sản phẩm mỗi năm); và (3) ERP và chuyển đổi số. Công suất thiết kế tương lai của 2 nhà máy là 4 triệu sản phẩm mỗi năm, trong khi sản lượng tiêu thụ hiện tại của PNJ là khoảng 2,7 triệu sản phẩm mỗi năm. DO đó, nhà máy mới sẽ có lợi rất nhiều cho việc mở rộng bán lẻ trong dài hạn.

• Kế hoạch phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu (6,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông chiến lược sẽ dược phát hành với mức giá không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của 60 ngày giao dịch trước. Việc phát hành sẽ được thực hiện sớm nhất vào Q3/2021. Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng và cải thiện hoạt động sản xuất hiện tại, cũng như để mở cửa hàng mới trong 2-3 năm tới.

Ước tính và định giá

Chúng tôi ước tính PNJ sẽ đạt 20 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (14,3% so với cùng kỳ) và 1,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+31,7% so với cùng kỳ) trong năm 2021. Tại mức giá là 90.900 đồng/cp, PNJ đang giao dịch với hệ số P/E 2021 là 15,7x. Với sự phục hồi của nền kinh tế và gia tăng thị phần, chúng tôi nâng hệ số P/E mục tiêu từ 16x lên 18x (cao hơn so với hệ số P/E bình quân là 17,5x). Theo World Gold Council, tổng nhu cầu vàng của Việt Nam giảm -29% so với cùng kỳ như PNJ vẫn đạt mức tăng trưởng dương đối với sản lượng tiêu thụ trong năm 2020. Theo chúng tôi quan sát, nhiều cửa hàng vàng tư nhân đã đóng cửa trong năm 2020 do dịch Covid-19. Với tiềm lực tài chính mạnh và vị thế dẫn đầu thị trường, chúng tôi kỳ vọng PNJ sẽ tiếp tục giành thị phần trong tương lai. Chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm của cổ phiếu PNJ lên 104.000 đồng/cp (+14,4% so với giá hiện tại). Theo đó, chúng tôi nâng khuyến nghị cổ phiếu PNJ lên KHẢ QUAN.

Nguồn: SSI

×
tvi logo