PNJ: Bóng ma Covid

PNJ: Bóng ma Covid

Lượt xem: 229
  •  

Cập nhật KQKD

Kết quả kinh doanh giảm mạnh do ảnh hưởng từ dịch bệnh

Trong Q3/2021, CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần đạt VND877 tỷ (-78% CK), và LNST đạt VND-159 tỷ (so với mức VND202 tỷ CK). Nguyên nhân KQKD giảm mạnh là do tác động mạnh mẽ từ các biện pháp giãn cách chống COVID–19 tại các thị trường chính của PNJ là HCM và một số tỉnh Đông Nam Bộ.

Do ghi nhận lợi nhuận âm giúp giảm nghĩa vụ thuế phải đóng cuối năm, nên công ty hoàn nhập các chi phí thuế đã trích trước VND34 tỷ, giúp thu hẹp mức lỗ từ VND-193 tỷ trước thuế xuống còn VND-159 tỷ sau thuế.

Lũy kế 9T/2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt VND12,514 tỷ (+7.2% CK) và LNST đạt VND576 tỷ (-10.3% CK), tương đương 47% kế hoạch lợi nhuận 2021.

Điều chỉnh mạnh dự phóng 2021 do tác động từ dịch bệnh

Chúng tôi điều chỉnh mạnh dự phóng doanh thu và lợi nhuận so với báo cáo cập nhật T6/2021 do những diễn biến bất ngờ của dịch bệnh tác động mạnh tới KQKD của PNJ. Theo đó, chúng tôi dự phóng trong năm 2021, PNJ sẽ đạt DTT VND17,828 tỷ (+1.8% CK) và LNST VND909 tỷ (-15% CK), so với mức trước đó là DTT VND20,641 tỷ và LNST VND1,322 tỷ.

Chúng tôi cũng điều chỉnh các giả định về phát hành cổ phiếu: 1) Lợi nhuận tăng trưởng âm trong 2021 cũng đồng nghĩa không có phát hành ESOP trong 2022; và 2) Giả định PNJ sẽ phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu với giá VND94,000/cp trong năm 2022 (theo nghị quyết ĐHCĐ 2021, giá phát hành không thấp hơn giá trung bình 60 ngày trước thời điểm phát hành).

Sau đợt phát hành, PNJ có thể đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới bán lẻ, cùng với mức nền thấp trong 2021, trở thành tiền đề cho LNST tăng trưởng ấn tượng trong 2022. Theo đó, chúng tôi dự phóng KQKD 2022 của PNJ với DTT VND23,911 tỷ (+34% CK) và LNST VND1,419 tỷ (+56% CK).

Rủi ro dịch bệnh quay trở lại

Rủi ro dịch bệnh quay trở lại vẫn hiện hữu, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, sẽ không tác động mạnh như Q3/2021 nhờ việc trở thành tâm dịch trong đợt bùng dịch vừa rồi, HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ được ưu tiên phân bổ vaccine nên có tỉ lệ tiêm chủng cao so với cả nước.

Nguồn: MIRAE 

×
tvi logo