PNJ: Báo cáo ĐHCĐ - Doanh thu quý 1 tăng trưởng mạnh; kế hoạch mở rộng đang được thực hiện

PNJ: Báo cáo ĐHCĐ - Doanh thu quý 1 tăng trưởng mạnh; kế hoạch mở rộng đang được thực hiện

Lượt xem: 229
  •  

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vào ngày 16/04/2022. Những điểm chính của chúng tôi như sau.

• Doanh thu sơ bộ quý 1/2022 đi trước nhẹ so với dự báo của chúng tôi. Trong quý 1/2022, doanh thu tăng 41%-42% YoY và đạt 10,2-10,3 nghìn tỷ đồng - tương đương 44% dự báo doanh thu cả năm của chúng tôi.

Chúng tôi lưu ý rằng trong năm 2019 và 2021 (KQKD hàng quý của năm 2020 có biến động bất thường do COVID-19), doanh thu quý 1 chiếm 28%-37% doanh thu cả năm của PNJ. Kết quả quý 1/2022 cho thấy doanh thu tăng trưởng 41%-44% trong tháng 3 năm 2022. LNST sơ bộ quý 1/2022 chưa được công bố.

• Tăng trưởng được củng cố bằng việc mở thêm cửa hàng và mở rộng công suất. PNJ đặt mục tiêu mở từ 35 đến 40 cửa hàng mới vào năm 2022, nâng tổng số cửa hàng khắp các định dạng lên 376-381 cửa hàng vào năm 2022. Trong năm 2022-2025, công ty đặt mục tiêu mở 30 đến 40 cửa hàng mỗi năm - và có thể đạt tới 50 cửa hàng mỗi năm. Đối với kế hoạch mở rộng công suất của công ty vào năm 2022-2025, PNJ dự kiến sẽ bổ sung 1 đến 2 dây chuyền sản phẩm trang sức vàng tại nhà máy Long Hậu (nhà máy thứ hai của PNJ tại tỉnh Long An). Nhà máy này hiện chỉ chuyên làm đồ trang sức bằng bạc và trang sức kiểu Ý. Ngoài ra, công ty đang tìm kiếm mặt bằng để đầu tư nhà máy mới và dự kiến bắt đầu đầu tư trong năm 2022. Theo ban lãnh đạo, các nhà máy của PNJ hiện đang hoạt động với gần 100% công suất thiết kế là 4 triệu sản phẩm mỗi năm. Ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận ròng từ việc mở rộng công suất này, dự kiến sẽ đóng góp 20% lợi nhuận ròng của PNJ sau khi hoàn thành.

Tóm tắt các nghị quyết ĐHCĐ chính

• Cổ đông tại ĐHCĐ đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần đạt 25,8 nghìn tỷ đồng (+32,2% YoY) và LNST đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+28,2% YoY), lần lượt tương ứng 111% và 95% dự báo của chúng tôi. Trong giai đoạn 2016-2021, LNST thực tế của PNJ đều phù hợp hoặc vượt kế hoạch của công ty – ngoại trừ năm 2021 do hoạt động kinh doanh bị gián đoạn nghiêm vì dịch COVID-19.

• Ngoài ra, cổ đông đã phê duyệt phương án cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2021 ở mức 2.000 đồng/CP – tương ứng lợi suất cổ tức là 1,7%. Cổ đông cũng thông qua phương án cổ tức dự kiến cho năm tài chính 2022 với tỷ lệ 20% mệnh giá. Bên cạnh đó, cổ đông phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1, tương ứng mỗi 100 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận thêm 33 cổ phiếu, dự kiến được thực hiện trong năm 2022.

• Cuối cùng, cổ đông thông qua phương án ESOP dựa trên kết quả LNST năm 2022 trong điều kiện tăng trưởng LNST bằng hoặc cao hơn 18% trong năm 2022, với tỷ lệ tối đa 2,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành và thời gian hạn chế giao dịch là 3 năm (sau mỗi năm trong 2 năm đầu tiên, 30% số cổ phiếu ESOP sẽ được chuyển nhượng, sau năm thứ 3, 100% số cổ phiếu ESOP sẽ được chuyển nhượng)

Nguồn: VCSC

×
tvi logo