PLX: Tăng trưởng lợi nhuận đáng khích lệ trong Q3/2019 nhờ lãi chênh lệch tỷ giá

PLX: Tăng trưởng lợi nhuận đáng khích lệ trong Q3/2019 nhờ lãi chênh lệch tỷ giá

Lượt xem: 283
  •  

Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu 1 năm: 73.100 Đồng/cp
Tăng: +23,9%
Giá hiện tại (tại ngày 08/11/2019): 59.000 Đồng/cp

 

(tỷ đồng)

3Q19

3Q18

YoY

2Q19

QoQ

% KH2019

TSLN

 

3Q19

3Q18

2Q19

2018

Doanh thu thuần

48.640

46.175

5,3%

49.735

-2,2%

72%

       

Lợi nhuận gộp

3.377

3.326

1,5%

3.544

-4,7%

 

6,9%

7,2%

7,1%

7,2%

Lợi nhuận từ HĐKD

1.327

1.139

16,5%

1.528

-13,2%

 

2,7%

2,5%

3,1%

2,7%

EBIT

1.484

1.371

8,2%

1.731

-14,3%

 

3,1%

3,0%

3,5%

3,1%

EBITDA

1.946

1.861

4,5%

2.258

-13,8%

 

4,0%

4,0%

4,5%

4,2%

Lợi nhuận trước thuế

1.311

1.143

14,7%

1.492

-12,1%

83%

2,7%

2,5%

3,0%

2,7%

Lợi nhuận ròng

1.112

891

24,9%

1.251

-11,1%

 

2,3%

1,9%

2,5%

2,1%

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông

960

805

19,1%

1.138

-15,7%

 

2,0%

1,7%

2,3%

1,9%

Nguồn: PLX, SSI Research

PLX công bố kết quả kinh doanh Q3/2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.311 tỷ đồng, tăng trưởng đáng khích lệ 14,7% YoY.

Doanh thu trong Q3 đạt 48,64 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% YoY. Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt 6,9% thấp hơn 7,2% trong Q3/2018. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ do giá xăng dầu giảm khoảng 2-5% trong Q3/2019 so với mức tăng khoảng 1-3% trong Q3/2018. Do đó, lợi nhuận gộp trong Q3 tăng trưởng thấp hơn, ở mức 1,5% YoY đạt 3.377 tỷ đồng.

Yếu tố chính giúp lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tích cực trong Q3 là nhờ thu nhập ròng từ chênh lệch tỷ giá cải thiện, từ mức lỗ 167 tỷ đồng trong Q3/2018 lên lãi 38 tỷ đồng trong Q3/2019. Các biến động của thị trường ngoại hối tác động tích cực đến PLX, vì tỷ giá VND tăng 0,3% trong Q3/2019 so với mức giảm 1,8% trong Q3/2018.

Lũy kế trong 9T2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 140.302 tỷ đồng (-2% YoY) và 4.367 tỷ đồng (+10% YoY), tương ứng hoàn thành 72% và 83% kế hoạch năm.

Ước tính và quan điểm đầu tư

Ước tính hiện tại của chúng tôi về doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2019 cho PLX lần lượt là 196,5 nghìn tỷ đồng (+2,4% YoY) và 5,5 nghìn tỷ đồng (+7,3% YoY). Chúng tối khuyến nghị MUA cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm là 73.100 đồng/CP (tăng 23,9% so với giá hiện tại). Chúng tôi sẽ cung cấp trong báo cáo đầy đủ trong thời gian tới. Vì kết quả Q3 khá sát với ước tính, chúng tôi không thay đổi nhiều trong ước tính. Bên cạnh tăng trưởng doanh thu đáng khích lệ, việc PLX gần đây được thêm lại vào danh sách các cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE có thể là yếu tố hỗ trợ lên giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo