PLX: Lợi nhuận quý 4 mạnh mẽ như dự kiếnLợi nhuận quý 4 mạnh mẽ như dự kiến

PLX: Lợi nhuận quý 4 mạnh mẽ như dự kiếnLợi nhuận quý 4 mạnh mẽ như dự kiến

Lượt xem: 280
  •  
  • Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PLX) công bố KQKD 2019 với doanh thu giảm 1,2% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 16,5% YoY; diễn biến này được dẫn dắt bởi tổng tăng trưởng sản lượng 5,9% từ mảng xăng dầu, LN mạnh mẽ của mảng nhiên liệu bay và LPG cũng như hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho 520 tỷ đồng.
  • Trong quý 4/2019, doanh thu đã tăng 0,4% trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 24,3% YoY - nhờ mảng nhiên liệu hàng không và LPG với lợi nhuận ròng tăng lần lượt 53% YoY và 26% YoY, theo PLX cho biết.
  • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 2019 hoàn thành lần lượt 98,3% và 97,8% dự báo cả năm của chúng tôi, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đến dự báo 2020 của chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi lưu ý rằng nếu biến động giá dầu thô tiếp tục duy trì, KQKD quý 1 có thể sẽ không thuận lợi.

Năng lực tài chính duy trì mạnh mẽ củng cố dự báo cổ tức tiền mặt của chúng tôi. Tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu của PLX cải thiện từ mức 8,4% tại thời điểm cuối năm 2018 lên -5,5% tại thời điểm cuối năm 2019. PLX sở hữu 16,7 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền cũng như 800 tỷ đồng tiền gửi dài hạn tính đến cuối năm 2019. Do đó, chúng tôi cho rằng không có thay đổi đáng kể cho dự báo cổ tức tiền mặt năm 2020 đạt 3.000 đồng/CP (lợi suất 5,9%) của chúng tôi.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu (PSF) của Chính phủ tại PLX duy trì mạnh mẽ. Quỹ PSF tại PLX tăng 25% từ 1,2 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 10/2019 lên 1,5 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 1/2020. Mức tăng này cho thấy áp lực cho quỹ PSF giảm cũng như ít tác động tiêu cực hơn cho biên lợi nhuận của các nhà bán lẻ xăng dầu trong thời gian tới.
Vào cuối tháng 12/2019, PLX triển khai trạm xăng dầu tích hợp mới với dịch vụ rửa xe ô tô tự động. Đây là 1 diễn biến tích cực và củng cố chiến lược của công ty nhằm phát triển các dịch vụ ngoài mảng dầu và gia tăng doanh thu tại các trạm xăng (như đã đề cập trong báo cáo gặp gỡ NĐT ngày 15/11/2019).

Dự thảo điều chỉnh cho Nghị định 83 về cơ chế giá xăng dầu. Ngày 09/12/2019, Bộ Công thương (MoIT) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến từ các tỉnh thành và các công ty phân phối xăng dầu về dự thảo Nghị định sẽ thay thế Nghị định 83 (vốn có hiệu lực từ ngày 01/11/2014). Theo ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước của MoIT, các nguyên nhân cơ bản cho điều chỉnh này là do: 1) cơ chế giá xăng dầu hiện tại không còn phù hợp khi tỷ trọng nguồn đầu vào trong nước hiện tại ở mức khoảng 70% so với mức 30% tổng nhu cầu trong quá khứ; và 2) thuế nhập khẩu xăng dầu đã thấp hơn đáng kể trong vòng 5 năm qua khi các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) có hiệu lực. Trong khi chờ đợi thêm thông tin chi tiết về các thay đổi trong Nghị định -25% 0% 25% 50% T02/19 T05/19 T08/19 T11/19 T02/20 PLX VNIndex Ngô Thùy Trâm Chuyên viên Cao cấp Đinh Thị Thùy Dương Trưởng phòng Cao cấp See important disclosure at the end of this document www.vcsc.com.vn | VCSC 03/02/2020 | 2 HOLD dự thảo này nhằm có đánh giá chi tiết hơn, chúng tôi kỳ vọng không có thay đổi đáng kể nào cho dự báo của chúng tôi cho PLX.

KQKD năm 2019 của PLX

Biến động giá xăng dầu
(Nguồn: VCSC)

 

×
tvi logo