PHR: Mảng cao su đạt hiệu quả cao nhất trong 5 năm

PHR: Mảng cao su đạt hiệu quả cao nhất trong 5 năm

Lượt xem: 125
  •  

PHR đã công bố KQKD hợp nhất Q3/2021 và 9T đầu năm 2021, nhìn chung kết quả này vượt kỳ vọng của chúng tôi. Thu nhập từ chuyển nhượng đất của VSIP chưa được hạch toán trong Q3 -2021 và mảng cao su tiếp tục đạt kết quả tích hơn.

Mảng cao su đạt hiệu quả cao nhất trong 5 năm vừa qua do giá cao su diễn biến tích cực

Doanh thu thuần Q3/2021 đạt 521 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ) nhờ mảng cao su hoạt động tích cực, trong khi lợi nhuận thuần công ty mẹ 145 tỷ đồng (giảm 54% so với cùng kỳ), chủ yếu do chưa ghi nhận thu nhập từ bồi thường đất.

Quỹ đất KCN Tân Bình được bàn giao theo sớm hơn kỳ vọng - Chưa xuất hiện thu nhập từ đền bù đất trong Q3/2021

Do tình hình dịch bệnh vào T6.2021 diễn biến khá tiêu cực tại tỉnh Bình Dương và toàn khu vực miền Nam, làm hoãn việc đi lại của các nhà đầu tư, chững lại quá trình triển khai quỹ đất mới, năm 2021, PHR sẽ chưa thể bàn giao hết phần quỹ đất còn lại của KCN Tân Bình. Kỳ vọng sẽ ghi nhận khoảng hơn 200 tỷ trong 2021 đã được phản ánh vào báo cáo quý 3. Với tình hình kiểm soát dịch của Việt Nam hiện tại, chúng tôi cho rằng viêc bàn giao đất sẽ được đầy nhanh hơn và nâng doanh thu dự phóng phần doanh thu cho mảng thuê đất của KCN Tân Bình là 300 tỷ cho năm 2021.

Định giá:

Chúng tôi nâng mức định giá trong năm 2021 của PHR là 61.100đ, tăng 5% so với khuyến nghị ngày 18-8-2021 do đánh giá tích cực đối với mảng cao su của PHR & dự phóng biên LNG mảng này rơi vào khoảng 15% - 18% cho năm 2021, tuy vậy, việc đền bù đất của VSIP III vẫn là yếu tố đóng góp chính cho lợi nhuận doanh nhiệp năm nay. Dài hạn hơn, triển vọng tăng trưởng của PHR sẽ phụ thuộc vào tốc độ khai thác các KCN mới như KCN Tân Bình mở rộng, Lai Hưng, Tân Lập I.. để mang lại dòng tiền cao cho các năm tới.

Doanh thu thuần Q3/2021 đạt 521 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ) nhờ mảng cao su hoạt động tích cực, trong khi lợi nhuận thuần công ty mẹ 145 tỷ đồng (giảm 54% so với cùng kỳ), chủ yếu do chưa ghi nhận thu nhập từ bồi thường đất.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, PHR đạt 1.279 tỷ đồng doanh thu, tăng 44% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ đạt 305 tỷ đồng thấp hơn 2 lần so với 9T đầu năm 2020, cụ thể :

Doanh thu chủ yếu đến từ mảng cao su và chế biến gỗ đạt 1.039 tỷ đồng (+81% yoy), mảng cao su diễn biến khá tích cực chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ tăng lên khi nguồn cung từ các quốc gia cung ứng bị gián đoạn, biên lợi nhuận gộp mảng này đạt 16% trong 9T đầu năm 2021 tăng 1% so với 9T 2021, chủ yếu do giá cao su tăng lên trong quý 3, mức biên gộp quý III – 2021 đạt mức cao nhất trong 5 năm gần đây.

Theo chúng tôi dịch bệnh Covid – 19 đem lại ‘’sự may mắn’’ cho mảng ngành nghề được đánh giá là không hiệu quả của PHR trong những năm gần đây, và bù đắp một phần rủi ro chậm trễ bàn giao đất của mảng BĐS Khu công nghiệp.

Do tình hình dịch bệnh vào T6.2021 diễn biến khá tiêu cực tại tỉnh Bình Dương và toàn khu vực miền Nam, làm hoãn việc đi lại của các nhà đầu tư, chững lại quá trình triển khai quỹ đất mới, trong năm 2021, PHR sẽ chưa thể bàn giao hết phần quỹ đất còn lại của KCN Tân Bình. Kỳ vọng sẽ ghi nhận khoảng hơn 200 tỷ trong 2021 đã được phản ánh vào báo cáo quý 3, với tình hình kiểm soát dịch của Việt Nam hiện tại, chúng tôi cho rằng việc bàn giao đất sẽ được đầy nhanh hơn và nâng doanh thu dự phóng phần doanh thu cho mảng thuê đất của KCN Tân Bình là 300 tỷ cho năm 2021.

Nguồn: CSI 

×
tvi logo