PHR: Doanh số bán đất KCN hỗ trợ lợi nhuận quý 3

PHR: Doanh số bán đất KCN hỗ trợ lợi nhuận quý 3

Lượt xem: 136
  •  

 CTCP Cao Su Phước Hòa (PHR) công bố KQKD quý 3/2021 với doanh thu tăng 34% YoY đạt 522 tỷ đồng; tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS giảm 12% YoY còn 145 tỷ đồng.

 So với quý 2/2021, doanh thu của PHR tăng 16% theo quý (QoQ) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 90% QoQ, chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu bán đất khu công nghiệp (KCN) một lần khoảng 197 tỷ đồng trong quý 3/2021 so với không ghi nhận doanh số bán đất KCN một lần vào quý 2/2021.

 Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của PHR tăng 44% YoY đạt 1,3 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 57% YoY còn 305 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi tất cả các phân khúc (bao gồm cả cao su & gỗ và phân khúc KCN).

 Trong khi đó, lợi nhuận giảm mạnh YoY chủ yếu do PHR không ghi nhận thu nhập từ bồi thường chuyển đổi đất cao su trong 9 tháng năm 2021 so với 556 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2020 từ việc chuyển đổi đất cao su sang dự án KCN Nam Tân Uyên 2 mở rộng (NTU3).

 Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng năm 2021 của PHR lần lượt hoàn thành 69% và 80% dự báo cả năm của chúng tôi. Do quý 4 thường là mùa cao điểm đối với doanh thu cao su và do chúng tôi không kỳ vọng PHR sẽ ghi nhận doanh thu bán đất KCN một lần lớn vốn có biên LN cao vào quý 4 năm 2021, nên chúng tôi không nhận thấy rủi ro đáng kể đối với dự báo của mình, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Mảng cao su tự nhiên hạ nhiệt do giá bán trung bình (ASP) giảm từ mức đỉnh. Theo dữ liệu do AgroMonitor cung cấp, ASP cao su tự nhiên (CSTN) đã giảm từ mức cao nhất là 2,2 USD/kg vào tháng 3/2021 còn trung bình là 1,9 USD/kg vào quý 3/2021 (đối với sản phẩm cao su RSS3); xu hướng này cũng tương tự đối với các sản phẩm cao su điển hình khác. Chúng tôi cho rằng ASP giảm do (1) nhu cầu cao su từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc bắt đầu giảm từ quý 2/2021 do các ảnh hưởng từ tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu, (2) các nhà sản xuất cao su trên toàn cầu tăng cường nguồn cung cấp để tận dụng mức ASP cao, và (3) kỳ vọng nguồn cung sẽ tăng do mùa cao điểm của CSTN rơi vào quý 4.

Thu nhập ròng từ các công ty liên kết bị tác động bởi các nguyên tắc kế toán. PHR thường ghi nhận khoản thu từ cổ tức tiền mặt từ các công ty liên kết là doanh thu hoạt động tài chính, và đồng thời giảm một khoản tương đương ở thu nhập ròng từ các công ty liên kết. Công ty liên kết chính của PHR là CTCP KCN Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) đã trả cổ tức tiền mặt vào quý 3/2021, dẫn đến thu nhập ròng từ các công ty liên kết ở mức âm 31 tỷ đồng trong quý 3. Ngoài ra, NTC công bố KQKD với thu nhập ròng 9 tháng đầu năm 2021 đạt 112 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 68% dự báo cả năm của chúng tôi cho NTC.

Chi phí tài chính thấp hơn dự báo của chúng tôi khi PHR hạ tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Trong 9 tháng đầu năm 2021, chi phí tài chính của PHR là 20 tỷ đồng (+4,0% YoY) - chỉ tương ứng 39% dự báo cả năm của chúng tôi - chúng tôi cho rằng chủ yếu do quá trình giảm đòn bẫy tài chính diễn ra nhanh hơn dự kiến. Tính đến cuối quý 3/2021, tổng dư nợ của PHR là 360 tỷ đồng, thấp hơn 35% so với dự báo của chúng tôi là 556 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Chúng tôi chủ yếu cho rằng diễn biến tích cực này đến từ công ty con CSTN của PHR tại Campuchia khi phần lớn cây trồng của công ty này đã đến tuổi khai thác, do đó cải thiện tình hình tài chính của công ty con này.

Nguồn: VCSC 

 

×
tvi logo