PHÍ VÀ THUẾ ĐẦU TƯ TRONG CHỨNG KHOÁN?

PHÍ VÀ THUẾ ĐẦU TƯ TRONG CHỨNG KHOÁN?

Lượt xem: 620
  •  

NĐT hoàn toàn được miễn phí khi mở tài khoán chứng khoán tại VPS/SSI và tư vấn của broker TVI. Khi giao dịch cổ phiếu, NĐT chi trả phần lớn cho phí giao dịch/môi giới, bên cạnh phí lưu ký và thuế.

 

1. Phí giao dịch: được tính trên giá trị giao dịch và cách thức giao dịch được thực hiện (NĐT chủ động giao dịch trực tuyến hay Môi giới đặt lệnh, hỗ trợ cho NĐT).
Tại SSI, phí giao dịch được thanh toán trong ngày và NĐT sẽ nhận email thông báo kết quả giao dịch vào cuối ngày với chi tiết các giao dịch, phí, thuế (nếu có)

Mức phí giao dịch trực tuyế(NĐT chủ động giao dịch) được áp dụng kể từ 07/09/2017 tại SSI là 0.25%.
Ví dụ: NĐT đặt lệnh mua 4,000 CP Ngân hàng Quân Đội (Mã: MBB), tại giá 25,000 đồng
Giá trị giao dịch là: 4,000*25,000 = 100,000,000 đồng
Phí giao dịch (mua 4,000 MBB) là: 100,000,000 * 0.25% = 250,000 đồng
Trường hợp NĐT vì các lý do cá nhân và không thể đặt lệnh, NĐT có thể yêu cầu Môi giới quản lý tài khoản của mình đặt lệnh mua bán cổ phiếu. Khi đó, phí giao dịch sẽ được tính theo các mức giá trị giao dịch khác nhau:
Tổng giá trị giao dịch dưới 50 triệu VNĐ 0.40%
Tổng giá trị giao dịch từ 50 triệu VNĐ đến dưới 100 triệu VNĐ 0.35%
Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ 0.30%
Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu VNĐ trở lên 0.25%
(SSI_ Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán_ áp dụng từ 07/09/2017)
2. Phí lưu ký: 0,4 đồng/cổ phiếu. 
 Phí lưu ký được thanh toán vào cuối tháng, và được tính dựa trên số dư trung bình số lượng chứng khoán có trong tháng.

3. Thuế:
- Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: 0.1% và được tính trên người bán
- Thuế cổ tức tiền mặt: 5% giá trị cổ tức tiền mặt mà cổ đông nhận được
4. Miễn phí dịch vụ tư vấn đầu tư khi có tài khoản do broker của TVI quản lý

 
×
tvi logo