PET: Đồ thị giá có thể sớm vượt kháng cự ngắn hạn

PET: Đồ thị giá có thể sớm vượt kháng cự ngắn hạn

Lượt xem: 91
  •  

• Mức Stock Rating của PET ở mức 96 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của PET đóng cửa tăng 7% với KLGD tăng nhẹ so với mức KLGD trung bình 20 phiên và tăng mạnh so với phiên giao dịch trước. Đồng thời, đồ thị giá bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy đồ thị giá có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự ngắn hạn 58.40, nhưng đồ thị giá đang rơi vào vùng quá mua ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn ở 1-2 phiên tới và các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào.

• Dòng tiền ngắn hạn tăng mạnh và xu hướng ngắn hạn của PET cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.

ITA – Hình thành mô hình đảo chiều ngắn hạn

• Mức Stock Rating của ITA ở mức 92 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của ITA đóng cửa tăng 4.8% và vượt mức kháng cự ngắn hạn 17.30 với KLGD tăng đột biến so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên đồ thị giá có thể sẽ sớm vượt hoàn toàn mức kháng cự 17.30, đặc biệt đồ thị giá cũng xác nhận mô hình đảo chiều tăng giá ngắn hạn Bullish Bat.

• Xu hướng ngắn hạn của ITA cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại.

DGW – Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp

• Mức Stock Rating của DGW ở mức 88 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Tuy nhiên, Sức mạnh giá vẫn dưới 80 điểm cho nên các NĐT ngắn hạn chỉ nên nắm giữ tỷ trọng thấp dưới 5%.

• Đồ thị giá của DGW đóng cửa tăng 7% với KLGD tăng 111% so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu kết thúc giai đoạn tích lũy ngắn hạn và hướng về mức kháng cự gần nhất 132.0.

• Chúng tôi đã khuyến nghị mua cổ phiếu DGW vào phiên 18/03/2022 với lợi nhaận tạm tính là 5.36% (xem chi tiết TẠI ĐÂY) cho nên chúng tôi khuyến nghị các NĐT ngắn hạn có thể tiếp tục MUA và NẮM GIỮ cổ phiếu DGW.

Nguồn: FSC 

×
tvi logo