PC1: Sản lượng điện gió tích cực hơn từ việc giá khí tăng

PC1: Sản lượng điện gió tích cực hơn từ việc giá khí tăng

Lượt xem: 414
  •  

Luận điểm đầu tư: Nếu không gồm thu nhập bất thường từ định giá lại CTCP Tấn Phát trong Q2/2021, PC1 có thể ghi nhận tăng trưởng NPATMI 29% YoY trong 2022 (552 tỷ đồng) – đến từ 3 dự án điện gió (Liên Lập, Phong Nguyên và Phong Huy) và dự án BĐS Định Công. PC1 cũng có thể đạt tăng trưởng NPATMI dài hạn trong 2023 (+55% YoY), nhờ dự án Định Công, Vĩnh Hưng & Bắc Từ Liêm và dự án niken Tấn Phát. Chúng tôi khuyến nghị Trung lập đối với PC1, với giá mục tiêu 1 năm là 48.800 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 7,8%).

• Giá khí tăng có thể hỗ trợ công suất các dự án điện gió của PC1. Giá khí tăng đẩy giá bán điện khí lên ít nhất 2.000 đồng/kwh so với giá điện gió trên bờ là 1.969 đồng/kwh. EVN có thể tìm kiếm nguồn năng lượng rẻ hơn để thay thế khi giá khí tăng và qua đó sản lượng từ nhóm điện gió có thể tăng nhiều hơn. Chúng tôi tăng giả định hiệu suất hoạt động của 3 nhà máy điện gió của PC1 từ 38% lên 40%.

• Chúng tôi đưa dự án BĐS Định Công vào mô hình dự báo nửa cuối năm 2022. Tổng doanh thu dự án có thể đạt khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng, trong đó 783 tỷ đồng doanh thu theo kế hoạch sẽ ghi nhận trong Q4/2022, theo thông cáo báo chí ngày 2/3/2022. Trong khi đó, dự án ước tính khởi công từ Q3/2022. Chúng tôi ước tính công ty có thể hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu với 360 tỷ đồng ghi nhận trong Q4/2022.

• Căng thẳng địa chính trị giữa Nga & Ukraine khiến giá hầu hết các mặt hàng tăng. Tại ngày 7/3/2022, giá niken đã tăng lên 48.078 USD/tấn, nâng trung bình giá kể từ đầu năm 2022 lên 23.740 USD/tấn (+29% YoY). Mặc dù vậy, dự án niken của PC1 ước tính bắt đầu vào năm 2023. Đây là yếu tố thuận lợi nếu giá niken duy trì ở mức cao đến năm 2023. Do đó, chúng tôi giả định giá niken 2023 ở mức 19.500 USD/tấn. Mảng kinh doanh mới này ước tính đem về khoảng 325 tỷ đồng lợi nhuận gộp – đóng góp 15% tổng lợi nhuận gộp của PC1 trong 2023.

Triển vọng 2022: Giá khí tăng khiến công suất các dự án điện gió tăng

Nếu không gồm thu nhập bất thường từ định giá lại công ty con là CTCP Khoáng sản Tấn Phát, NPATMI điều chỉnh 2021 có thể đạt 429 tỷ đồng. Dựa trên NPATMI điều chỉnh 2021, PC1 vẫn có thể đạt tăng trưởng NPATMI 2022 là 29% YoY (552 tỷ đồng), nhờ 3 dự án điện gió (Liên Lập, Phong Nguyên và Phong Huy):

• 3 dự án điện gió sẽ hoạt động hết công suất trong 2022. Lợi nhuận gộp từ 3 dự án điện gió ước tính đạt 609 tỷ đồng – chiếm khoảng 40% tổng lợi nhuận gộp của PC1. Ngoài ra, EVN có thể tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế trong trường hợp giá khí tăng, giúp công suất các dự án điện gió tăng. Giá khí tăng khiến giá điện khí tăng lên ít nhất 2.000 đồng/kwh so với giá điện gió trên bờ là 1.969 đồng/kwh. Do đó, chúng tôi tăng giả định công suất từ 38% lên 40%.

• Dự án BĐS Định Công ước tính ghi nhận lợi nhuận vào nửa cuối 2022. Tổng doanh thu dự án có thể đạt khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng, trong đó 783 tỷ đồng doanh thu theo kế hoạch sẽ ghi nhận trong Q4/2022, theo thông cáo báo chí ngày 2/3/2022. Trong khi đó, dự án ước tính khởi công từ Q3/2022. Chúng tôi ước tính 50% doanh thu bán dự án Định Công sẽ ghi nhận trong 2022, trong đó 360 tỷ đồng ghi nhận trong Q4/2022.

• Mảng xây lắp điện ước tính bình thường hóa trong 2022 sau dòng vốn đầu tư cho các dự án điện gió năm 2021. Chúng tôi chưa nhận được cơ chế giá mới cho các dự án điện gió và vẫn đang chờ văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

Triển vọng 2023: Mảng BĐS và dự án niken Tấn Phát có thể dẫn dắt tăng trưởng

NPATMI 2023 ước tính tăng 54% YoY lên 785 tỷ đồng, do mảng bất động sản và lợi nhuận mới từ dự án niken Tấn Phát.

Giả định mảng BĐS năm 2023 sẽ ghi nhận phần còn lại của dự án Định Công và 50% doanh thu dự án Vĩnh Hưng và Bắc Từ Liêm trong năm, và phần còn lại sẽ ghi nhận trong 2024. Theo ban lãnh đạo, tổng doanh thu từ dự án Vĩnh Hưng và Bắc Từ Liêm có thể đạt 1,7 nghìn tỷ đồng. Mảng BĐS có thể đóng góp 21% tổng lợi nhuận gộp PC1 trong 2023.

Dự án niken Tấn Phát ước tính ghi nhận lợi nhuận từ đầu năm 2023. Niken là nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất thép không gỉ và pin xe điện. Căng thẳng địa chính trị Nga – Ukraine đẩy giá hầu hết hàng hóa tăng bao gồm giá niken. Tại ngày 7/3/2022, giá niken tăng lên 48.078 USD/tấn, nâng trung bình giá từ đầu năm 2022 lên 23.740 USD (+29% YoY). Mặc dù vậy, dự án niken của PC1 ước tính bắt đầu vào năm 2023. Đây có thể là điều kiện thuận lợi nếu giá niken duy trì ở mức cao đến 2023. Do đó, chúng tôi giả định giá niken 2023 là 19.500 USD/tấn tương ứng với dự báo của Deutsche Bank. Mảng kinh doanh mới này có thể đem về 325 tỷ đồng lợi nhuận gộp – đóng góp 15% tổng lợi nhuận gộp PC1 trong 2023.

Triển vọng từ 2024 trở đi: Thêm 81MW công suất từ thủy điện

Thêm 81MW công suất, tổng công suất thủy điện của PC1 sẽ tăng lên 283 MW từ mức 168 MW trong 2021.

Tóm tắt định giá

Chúng tôi áp dụng phương pháp DCF để phản ánh tiềm năng từ mảng BĐS trong 2023-2024 và dự án niken của Tấn Phát từ 2023. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị Trung lập đối với PC1 với giá mục tiêu 1 năm là 48.800 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 7,8%). Chúng tôi lưu ý rằng mức so sánh cao trong Q2/2021 là do thu nhập bất thường từ định giá lại CTCP Tấn Phát (262 tỷ đồng); do đó Q2/2022 có thể xuất hiện tăng trưởng lợi nhuận âm.

Yếu tố tác động tăng đến khuyến nghị

• Doanh thu từ mảng BĐS tốt hơn ước tính Yếu tố tác động giảm đến khuyến nghị

• Nhu cầu điện toàn quốc thấp hơn ước tính do covid có thể ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của 3 nhà máy điện gió.

• Điều kiện thủy văn biến đổi bất ngờ có thể ảnh hưởng đến sản lượng mảng thuỷ điện

• Làn sóng bùng phát Covid-19 có thể ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng của người mua nhà và ảnh hưởng đến tiến độ mở bán các dự án bất động sản.

• PC1 đã gia nhập thị trường hàng hóa với dự án niken, trong đó biến động giá niken có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Nguồn: SSI

×
tvi logo