PC1: Giai đoạn phát triển mới

PC1: Giai đoạn phát triển mới

Lượt xem: 215
  •  

 PCC1 (PC1) có hệ thống bao gồm 1 đơn vị trực thuộc, 21 công ty con và 02 công ty liên kết. PC1 đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện, nằm trong top 5 khu vực Đông Nam Á mảng tổng thầu EPC dự án lưới điện, năng lượng tái tạo. PC1 có năng lực thực hiện cùng lúc nhiều dự án lớn, khắp cả nước. Cơ cấu doanh thu các mảng chính năm 2020: xây lắp điện chiếm 46%, sản xuất công nghiệp (12%), đầu tư bất động sản (13%) và đầu tư năng lượng (11%).

 Doanh thu và lãi ròng thuộc công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.536 tỷ và 406 tỷ đồng, lần lượt tăng 79% và 90% cùng kỳ: 1) biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,6% xuống còn 9,5%; 2) doanh thu tài chính đạt 286 tỷ đồng đột biến nhờ đánh giá lại khoản đầu tư từ công ty liên kết thành công ty con (CTCP Khoáng sản Tấn Phát); 3) mảng xây dựng và thiết bị ngành điện tăng trưởng 263% doanh thu; 4) mảng bán hàng hóa vật tư tăng trưởng 294% doanh thu.

 PC1 đang đầu tư 3 dự án điện gió (Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên), tại Quảng Trị với cùng công suất mỗi dự án là 48 MW với sở hữu mỗi dự án ở mức 55%. Kì vọng cả 3 dự án này sẽ kịp thời đóng điện và hòa vào lưới điện trước thời hạn 31/10/2021 để hưởng cơ chế giá điện hỗ trợ ở mức 8,5 cent/kWh.

 Năm 2021, dự báo doanh thu và lãi ròng thuộc công ty mẹ đạt 7.711 tỷ và 554 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,5% và 8,0% cùng kỳ: 1) biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,4% xuống còn 11,8%; 2) mảng xây lắp và thiết bị ngành điện tăng trưởng 53,6% doanh thu; 3) mảng sản xuất công nghiệp và chuyển nhượng bất động sản, đầu tư giảm lần lượt 35% và 71%YoY.

 EPS forward 2021 ước đạt 2.896 đ/cp, tương ứng P/E forward ở mức 12,8 lần. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC dành cho PC1: 1) ngành điện kỳ vọng sẽ có phục hồi trở lại trong những năm tới, duy trì mức tăng trưởng trung bình 9% - 11%/năm; 2) các hoạt động đầu tư mảng điện cũng như xây lắp của PC1 kỳ vọng tạo câu chuyện tăng trưởng ổn định trong những năm tới.

Nguồn: MIRAE 

×
tvi logo