OCB: Tăng trưởng chậm lại đáng kể

OCB: Tăng trưởng chậm lại đáng kể

Lượt xem: 195
  •  

Căn cứ thuần vào kết quả định giá, chúng tôi điều chỉnh giảm khuyến nghị OCB từ Mua xuống Khả quan, do cổ phiếu đã tăng 27% kể từ khuyến nghị mua của chúng tôi từ tháng Hai. Chuyển cơ sở định giá sang giữa năm 2022, chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm lên 29.000 đồng/cp (từ 25.300 đồng/cp), tiềm năng tăng giá 21%.

Trong Q1/2021, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 2 nghìn tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ ) và 1,28 nghìn tỷ đồng (15,2% so với cùng kỳ). Mức tăng trưởng này thấp hơn đáng kể so với trung bình các NHTM trong nước là 28,9% và 82,4% so với cùng kỳ. Điều này đã được kỳ vọng trước do giao dịch trái phiếu Chính phủ có thể không có nhiều thuận lợi như trong năm 2020. Nếu không tính hoạt động này, tăng trưởng LNTT Q1/2021 ở mức 86,6% so với cùng kỳ, đạt được nhờ kiểm soát tốt chi phí hoạt động (+10% so với cùng kỳ) và chi phí tín dụng giảm (+0,8% so với 2% trong Q1/2020).

Yếu tố chính khiến KQKD quý này giảm là do NIM giảm mạnh (3,79% so với 4,85% trong Q4/2020 và 4,23% trong Q1/2020), chúng tôi cho rằng điều này là do tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp tiếp tục mở rộng và nợ nhóm 2 tăng (32% so với đầu năm hoặc 3,8% tổng dư nợ cho vay). Tuy nhiên, chất lượng tài sản nhìn chung khá ổn định, với tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu ở mức 1,69% và 63,2% (so với 1,69% và 62,1% vào cuối 2020). Nợ tái cơ cấu cũng giảm còn 945 tỷ đồng (-37% so với đầu năm).

Chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính 2021 từ 5,1 nghìn tỷ đồng lên 5,5 nghìn tỷ đồng để phản ánh việc kiểm soát CIR tốt hơn so với ước tính. Mức CIR không bao gồm lãi kinh doanh TPCP được điều chỉnh giảm từ 41% còn 36,2%. Năm 2022, LNTT ước tính đạt 6,6 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh OCB

Cho vay KH doanh nghiệp tiếp tục vượt cho vay bán lẻ. Trong Q1/2021, tăng trưởng tín dụng đạt 5,2% YTD và 20% YoY với động lực chính là cho vay KH doanh nghiệp (7,5% YTD). Trong khi đó, cho vay bán lẻ chỉ tăng nhẹ 1,1% YTD và cho vay tiêu dùng (ComB) giảm -30,5% YTD. Theo chia sẻ từ phía ngân hàng, các khoản giải ngân mới phần lớn là ngành thương mại, sản xuất và dịch vụ lưu trú ăn uống.

Tính đến cuối Q1/2021, cho vay ngành BĐS chiếm 9% tổng dư nợ cho vay (so với 7,5% vào cuối 2020), trong đó 2,8% tổng dư nợ cho vay (2,7 nghìn tỷ đồng) là ngành BĐS nghỉ dưỡng. Ngân hàng có một số khách hàng doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản bao gồm Khang Điền, Sơn Kim và Nam Long. Mặc dù vậy, Top 30 khách hàng lớn nhất của ngân hàng chiếm dưới 15% tổng dư nợ cho vay. Ngoài ra, Ngân hàng cũng tự đặt ra mức trần cho vay BĐS thương mại là 10% tổng dư nợ cho vay. NIM giảm còn 3,79% (-106 bps so với quý trước và -44 bps so với cùng kỳ). Điều này trái với xu hướng chung của ngành, khi NIM của các NHTMCP tăng 43 bps so với cùng kỳ lên 4,16%. Điều này do lợi suất tài sản sinh lãi giảm 165 bps trong khi chi phí huy động giảm (với mức giảm thấp hơn là 132 bps). Kết quả này là do:

• Tỷ trọng cho vay KH doanh nghiệp trên tổng dư nợ tăng, từ 58% vào đầu năm 2020 lên 66% vào Q1/2021.

• Nợ nhóm 2 tăng 32% so với đầu năm lên 3,6 nghìn tỷ đồng (3,8% tổng dư nợ cho vay), trong khi Q1/2020 chỉ đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (2,5% tổng dư nợ).

• CASA giảm xuống còn 9,7% - mức thấp nhất trong vòng sáu quý qua. Việc cải thiện CASA, đặc biệt là từ kênh OMNI, không thể bù đắp sự sụt giảm theo mùa của CASA khách hàng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng hệ số NIM trong các quý sau có thể cải thiện do OCB vẫn còn nhiều dư địa để tối ưu hóa hệ số LDR (69% so với mức trần quy định là 85%) và tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn (29% so với mức trần quy định là 37%). Theo ban lãnh đạo, NIM đã cải thiện 5 bps vào tháng 4/2021 so với Q1/2021.

TOI tăng trưởng ở mức thấp + 2,2% YoY. Trong khi thu nhập lãi thuần tăng + 15,7% YoY, thu nhập thuần ngoài lãi giảm -17,1% YoY. Hai nguồn thu nhập thuần ngoài lãi chính là kinh doanh Trái phiếu Chính phủ (22% TOI 2020) và thu nhập từ phí (10% TOI 2020) lần lượt giảm -34,5% và -16% YoY xuống 428 tỷ đồng và 127 tỷ đồng trong Q1/2021. Trong Q1/2020, Ngân hàng phát sinh thu nhập bất thường từ khoản thưởng vượt mức phí bảo hiểm khoảng 79 tỷ đồng. Nếu không gồm khoản này, tăng trưởng thu nhập từ phí sẽ là +76% YoY. Thu nhập từ hoa hồng bancassurance không đổi so với cùng kỳ năm trước (38 tỷ đồng). Nếu không gồm khoản này tất cả các dịch vụ thu phí khác đều tăng trưởng khá (+162% YoY lên 89 tỷ đồng):

• Dịch vụ tư vấn (dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, dịch vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu cho khách hàng nước ngoài, UPAS LC và các dịch vụ tư vấn khác) đạt 47 tỷ đồng.

• Dịch vụ quản lý tài sản (quản lý tài khoản, mở tài khoản số đẹp, ...) tăng gấp đôi lên 18 tỷ đồng. Dịch vụ thanh toán và dịch vụ thẻ tăng lần lượt + 33% và + 17% YoY.

Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt hơn, nhưng LLCR tăng sẽ lý tưởng hơn nữa. Tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng vẫn giữ ở mức 1,69% và 63,2% (so với 1,69% và 62,1% vào cuối năm 2020). Các khoản cho vay tái cơ cấu giảm xuống còn 945 tỷ đồng (-37% so với đầu năm hay 1% tổng dư nợ cho vay). Trong khi đó, toàn bộ dư nợ của khách hàng có ít nhất một khoản vay được tái cơ cấu là 5,3 nghìn tỷ đồng vào cuối Q1/2021. Theo đó, chi phí tín dụng (quy theo năm) cho Q1/2021 giảm xuống còn 0,8% so với 2% trong Q1/2020 và 1,6% trong cả năm 2020.

Ngân hàng ước tính mức trích lập dự phòng cho các khoản nợ tái cơ cấu theo Thông tư 03 là 559 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2023. Trong năm 2021, con số này ước tính khoảng 168 tỷ đồng (3,8% LNTT năm 2020).

Ước tính lợi nhuận và định giá

Kế hoạch của ban lãnh đạo

LNTT tăng trưởng + 25% YoY. Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 5,5 nghìn tỷ đồng (+ 25% YoY) dựa trên ước tính tăng trưởng tín dụng và huy động là +25% và +26%.

Tăng vốn điều lệ lên 14,5 nghìn tỷ đồng (+ 31,8%). Điều này có thể đạt được thông qua việc chia 25% cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành 50 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành mới 70 triệu cổ phiếu.

Cơ sở khách hàng tăng lên 5-6 triệu khách trong 5 năm tới. Ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở khách hàng và tập trung vào việc thu hút CASA bán lẻ. Có ba lĩnh vực trọng tâm, bao gồm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đầu tư liên tục vào ngân hàng kỹ thuật số (nền tảng OMNI, API mở) và mở rộng mạng lưới đối tác. Gần đây, OCB đã ra mắt thẻ tín dụng OCB - Bamboo Airways. 10 triệu khách hàng của Bamboo có thể là những khách hàng tiềm năng của OCB.

Ước tính của chúng tôi

Chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính LNTT 2021 từ 5,1 nghìn tỷ đồng lên 5,5 nghìn tỷ đồng để phản ánh việc kiểm soát CIR tốt hơn so với ước tính. Hệ số CIR của ngân hàng (không bao gồm lãi kinh doanh TPCP) đạt 35,9% trong quý 1/2021 (so với 39,1% trong Q1/2020 và 55,6% trong Q1/2019). Do đó, chúng tôi hạ giả định về hệ số CIR (không bao gồm lãi kinh doanh TPCP) cho năm 2021 từ 41% xuống 36,2%. Tất cả các giả định khác giữ nguyên.

Năm 2022, LNTT ước tính là 6,6 nghìn tỷ đồng (+ 20% YoY):

• NII ước tính tăng trưởng +20% YoY. Điều này dựa trên mức tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt là 23% và 21%. Chúng tôi kỳ vọng NIM 2021 không đổi ở mức 4,13%.

• Doanh thu dịch vụ thu phí tăng 50% so với cùng kỳ. Do tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào hạn mức của NHNN cấp phép và hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ có thể kém thuận lợi so với các năm trước, chúng tôi cho rằng OCB sẽ tập trung vào đa dạng hóa và đẩy nhanh thu nhập từ phí. Bancassurance sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2022 (+35% YoY), tuy nhiên, doanh số bán bancassurance trên tổng thu nhập lãi ròng ước tính giảm xuống còn 51,5% (so với 57% vào năm 2021 và 64% vào năm 2020).

• Hệ số CIR và chi phí tín dụng giả định ở mức 36% và 1,1% vào năm 2022, không đổi so với năm 2021. Năm 2022, ngân hàng vẫn phải trích lập dự phòng nợ tái cơ cấu với mức trích tương đương như năm 2021. Trong khi đó, tỷ trọng cho vay tương đối lớn với lĩnh vực dịch vụ lưu trú ăn uống có thể gây áp lực lên chất lượng tín dụng vào năm 2022, đặc biệt nếu như việc mở lại các chuyến bay quốc tế tiếp tục bị trì hoãn do ảnh hưởng của Covid.

Định giá

Chuyển cơ sở định giá sang giữa năm 2022, chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm lên 29.000 đồng/cp (từ 25.300 đồng/cp), tiềm năng tăng giá 21%. Cổ phiếu đã tăng 27% kể từ khuyến nghị mua của chúng tôi từ tháng Hai. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm khuyến nghị OCB từ Mua xuống Khả quan.

Nguồn: SSI

×
tvi logo