NTC: Năm 2022 bứt phá cùng dự án NTC3

NTC: Năm 2022 bứt phá cùng dự án NTC3

Lượt xem: 502
  •  

Năm 2022 bứt phá cùng dự án NTC3

Điểm sáng trong thu hút đầu tư của tỉnh Bình Dương: Là một trong những doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh top đầu của Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR), từ khi thành lập năm 2006, chỉ sau 10 năm hoạt động NTC đã cho thuê toàn bộ 229 ha đất công nghiệp tại KCN NTC1 và 288 ha đất KCN NTC2 (Dự án mở rộng).

Dự án NTC3 tạo động lực tiếp tục tăng trưởng: Trước các thành công trên, năm 2016 NTC tiếp tục được phép thực hiện dự án mở rộng (NTC3) với quy mô 346 ha. Sau khi nhận bàn giao đất vào năm 2019 – 2020, NTC đã hoàn thành đầu tư và sẵn sàng đưa vào khai thác dự án NTC3 trong năm 2022.

Với diện tích đất thương phẩm 288.52 ha, giá thuê thương phẩm tại khu vực này ước tính 100 – 110 USD/m2/chu kỳ thuê, chúng tôi nhận định NTC có khả năng cho thuê toàn bộ quỹ đất tại NTC3 trong 5 năm và mang lại nguồn doanh thu gần 7,400 tỷ đồng.

NTC đã thanh toán gần hết khoản nợ vay để đầu tư dự án và cũng là khoản nợ vay duy nhất của doanh nghiệp thời điểm hiện tại. Ngoài lĩnh vực đầu tư KCN, bảng cân đối kế toán của NTC còn thể hiện nhiều tài sản giá trị khác như:

• Lượng tiền mặt dồi dào: Công ty vốn điều lệ 240 tỷ nhưng đang có 1,280 tỷ tiền mặt và tiền gởi ngân hàng.

• Danh mục đầu tư tài chính dài hạn vào 10 doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư ban đầu là 374 tỷ nhưng chỉ tính riêng 2 mã MH3 và SIP đã có giá trị 1,381 tỷ đồng, thặng dư 1,253 tỷ đồng.

NTC là doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức rất cao, luôn duy trì mức trên 80%/VĐL bằng tiền mặt mỗi năm (tương đương 65-73% LNST) cho thấy chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp luôn ở mức cao và tạo ra dòng tiền mạnh.

Định giá: Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu cho NTC là 279,600 đồng/cp. Cao hơn 46,5% so với giá đóng cửa ngày 29/11/2021, do đó chúng tôi khuyến nghị Mua với NTC.

Nguồn: MIRAE 

×
tvi logo