NT2: Triển vọng tích cực nửa cuối năm 2022

NT2: Triển vọng tích cực nửa cuối năm 2022

Lượt xem: 118
  •  

Định giá

▪ BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 27,100 VNĐ/CP cho năm 2022 (tương đương upside 18.0% so với giá ngày 12/04/2022) dựa trên phương pháp EV/EBITDA mục tiêu = 6.0x.

Dự báo kết quả kinh doanh

▪ BSC dự báo DTT và LNST trong năm 2022 của NT2 lần lượt đạt mức 7,495 tỷ VNĐ (+22% yoy) và 731 tỷ VNĐ (+37% yoy), EPS FW 2022 = 2,539 VNĐ/CP với giả định: (1) Sản lượng điện sản xuất năm 2022 đạt 3.52 tỷ kWh (+10% yoy) nhờ sự phục hồi trong 2H2022 khi La Nina kết thúc; (2) Giá nhập khí nhiên liệu trong năm 2022 đạt 9.1 USD/MMBTU (+16% yoy) và (3) Chi phí tài chính -69% yoy do không phải trả các khoản chi phí liên quan đến các khoản vay ngoại tệ.

Quan điểm đầu tư

▪ Kỳ vọng phục hồi về KQKD của NT2 khi sản lượng điện hồi phục kể từ 2H2022. ▪ Dòng tiền ổn định từ năm 2022 giúp NT2 trả cổ tức ở mức cao hàng năm.

Rủi ro đầu tư

▪ Sản lượng mảng nhiệt điện khí có thể tiếp tục chịu sự cạnh tranh từ mảng điện tái tạo.

Cập nhật doanh nghiệp

▪ Trong năm 2021, NT2 ghi nhận DTT và LNST lần lượt đạt 6,150 tỷ VNĐ (+1% yoy) và 537 tỷ VNĐ (-15% yoy), tương đương với 80% và 115% kế hoạch năm 2021.

▪ Sản lượng điện sản xuất 2021 đạt 3.2 tỷ kWh (-18% yoy), hoàn thành 69% KH năm, do nguồn nhiệt điện khí toàn hệ thống bị giảm công suất huy động.

▪ Chi phí lãi vay -47% yoy do NT2 đã hoàn thành trả hết nợ vay dài hạn có gốc ngoại tệ trong 2021. Tính đến cuối 2021, dư nợ vay của DN còn 210 tỷ VNĐ, chủ yếu là vay vốn lưu động.

TRIỂN VỌNG KINH DOANH NĂM 2022

SẢN LƯỢNG ĐIỆN HỒI PHỤC KỂ TỪ 2H2022

Theo EVN, nhu cầu phụ tải dự kiến sẽ tăng khoảng +11.5% yoy, do nhu cầu tiêu thụ điện hồi phục, với các hoạt động sản xuất khả năng gia tăng trong 2022. Tuy nhiên, sản lượng các nhà máy điện khí được EVN huy động thấp, ước đạt 29.7 tỷ kWh (-14.5% yoy). Tính cạnh tranh giữa mảng điện khí cùng điện tái tạo tăng cao trong 2021, nhiều khả năng tiếp diễn trong 2022.

Theo dự báo của IRI, hiện tượng La Nina tiếp tục kéo dài đến 1H2022, qua đó giúp thủy điện tiếp tục được ưu tiên huy động trong thời gian tới nhờ giá bán rẻ hơn so các nguồn điện khác, trong đó có nhiệt điện khí. Điều này trực tiếp làm sụt giảm sản lượng điện của mảng nhiệt điện khí nói chung và NT2 nói riêng trong năm 2021 cũng như nửa đầu năm 2022. BSC cho rằng tình hình sản xuất điện của nhóm nhiệt điện (trong đó có NT2) sẽ có cơ hội phục hồi trong 2H2022 khi La Nina kết thúc. BSC dự phóng sản lượng điện được huy động của NT2 trong năm 2022 sẽ tăng khoảng 10% yoy (với sản lượng 1H2022 ước đạt 1,934 triệu kWh, +1.3% yoy, 2H2022 ước đạt 1,589 kWh, +23.6% yoy) .

Giá bán điện hợp đồng (PPA) điều chỉnh giảm trong 2021. Chi phí cố định (FC) trong hợp đồng mua bán điện (PPA) của NT2 điều chỉnh giảm xuống còn mức 460 VNĐ/kWh. Điều này tác động tiêu cực tới kết quả kinh doanh của NT2, với lợi nhuận 2021 chỉ đạt 534 tỷ VNĐ (-14.6% yoy). Với việc đàm phán xong hợp đồng mua bán điện cùng EVN, ảnh hưởng của việc giảm giá trong 2021, không tiếp diễn trong 2022, giúp triển vọng kinh doanh của NT2 được cải thiện.

Đồng thời, phần lãi tỷ giá giai đoạn 2016-2020, chưa ghi nhận tại 2021 là 400 tỷ VNĐ (mặc dù đã đàm phán xong hợp đồng mua bán điện), là cơ sở cho KQKD tích cực hơn tại 2022. Giá nhập khí cao làm giảm tính cạnh tranh của NT2 trên thị trường CGM. Giá dầu tiếp tục tăng, kéo theo giá khí đầu vào cũng tăng cao trong các tháng đầu 2022 (bình quân đạt mức 9.3 USD/MMBTU tại tháng 2, +31.1% yoy).

Giá vật liệu đầu vào tăng, kéo theo chi phí biến đổi cao hơn giá CGM (bình quân 1,566 VNĐ/kWh trong tháng 2), khiến lượng điện bán cạnh tranh khá hạn chế.

DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH TỪ NĂM 2022 GIÚP NT2 TRẢ CỔ TỨC Ở MỨC CAO HÀNG NĂM

Việc hoàn thành trả nợ vay trong 2021 đem lại dòng tiền ổn định cho NT2. Doanh nghiệp đã hoàn thành trả hết các khoản nợ vay dài hạn. Việc tất toán các khoản vay ngoại tệ sẽ tiết giảm chi phí tài chính, do hàng năm NT2 phải trả các chi phí bảo hiểm khoản vay và bảo lãnh chính phủ khoảng 60 tỷ VNĐ/năm. Nhờ vậy, BSC cho rằng chi phí tài chính của NT2 trong 2022 giảm xuống mức 16 tỷ VNĐ (-68% yoy). Điều này sẽ giúp cho dòng tiền hoạt động kinh doanh của NT2 duy trì ổn định ở mức trên 1,000 tỷ VNĐ trong các năm kế tiếp.

Nguồn: BSC 

×
tvi logo