NT2: Kỳ vọng phục hồi kể từ năm 2022

NT2: Kỳ vọng phục hồi kể từ năm 2022

Lượt xem: 361
  •  

Định giá

 BSC khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 24,700 VNĐ/CP cho năm 2022 (tương đương upside 14.0% so với giá ngày 09/09/2021) dựa trên phương pháp EV/EBITDA với tỷ suất trung bình ngành là 7.0x. Dự báo kết quả kinh doanh

 BSC dự báo DTT và LNST 2021 lần lượt đạt 6,049 tỷ VNĐ (-1% yoy) và 318 tỷ VNĐ (-49% yoy), EPS FW 2021 = 1,104 VNĐ/CP với giả định: (1) Sản lượng điện sản xuất năm 2021 có thể đạt 3.48 tỷ kWh (-11% yoy) và (2) Giá nhập khí nhiên liệu trong năm 2021 dự báo ở mức 7.5 USD/MMBTU (+20% yoy).

 BSC dự báo DTT và LNST 2022 lần lượt đạt 6,490 tỷ VNĐ (+7% yoy) và 416 tỷ VNĐ (+31% yoy), EPS FW 2022 = 1,444 VNĐ/CP với giả định: (1) Sản lượng điện sản xuất năm 2022 có thể đạt 3.68 tỷ kWh (+6% yoy) nhờ sự phục hồi trong 2H2022 khi La Nina kết thúc; (2) Giá nhập khí nhiên liệu trong năm 2022 có thể đạt 7.6 USD/MMBTU (+2% yoy) và (3) Chi phí tài chính -81% yoy do không phải trả các khoản chi phí liên quan đến các khoản vay ngoại tệ.

Quan điểm đầu tư

 Kỳ vọng phục hồi về KQKD của NT2 khi sản lượng điện hồi phục kể từ 2H2022.

 Dòng tiền ổn định từ năm 2022 giúp NT2 trả cổ tức ở mức cao hàng năm.

Rủi ro đầu tư

 Rủi ro gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh tại khu vực phía Nam.

Cập nhật doanh nghiệp

 Trong 1H2021, NT2 ghi nhận DTT và LNST lần lượt đạt 3,265 tỷ VNĐ (-9% yoy) và 139 tỷ VNĐ (-67% yoy), tương đương với 42% và 30% kế hoạch năm 2021.

 Sản lượng điện sản xuất 1H2021 đạt 1.9 tỷ kWh (-21% yoy), hoàn thành 41% KH năm, do nguồn nhiệt điện khí toàn hệ thống bị giảm công suất huy động.

 Chi phí lãi vay -62% yoy do NT2 đã hoàn thành trả hết nợ vay dài hạn có gốc ngoại tệ trong 1H2021. Tính đến cuối Q2/2021, dư nợ vay của DN còn 639 tỷ VNĐ, chủ yếu là vay vốn lưu động.

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH 1H2021

TRIỂN VỌNG KINH DOANH NĂM 2021-2022

Sản lượng điện hồi phục kể từ 2H2022

Theo dự báo của đại học Columbia, hiện tượng La Nina tiếp tục kéo dài đến 1H2022, qua đó giúp thủy điện tiếp tục được ưu tiên huy động trong thời gian tới nhờ giá bán rẻ hơn so các nguồn điện khác, trong đó có nhiệt điện khí. Điều này trực tiếp làm sụt giảm sản lượng điện của mảng nhiệt điện khí nói chung và NT2 nói riêng trong năm 2021 cũng như nửa đầu năm 2022. BSC cho rằng tình hình sản xuất điện của nhóm nhiệt điện (trong đó có NT2) sẽ có cơ hội phục hồi trong 2H2022 khi La Nina kết thúc.

Về sản lượng sản xuất của NT2, BSC dự phóng sản lượng điện được huy động của DN trong năm 2021 sẽ giảm khoảng 11% so với năm 2020 do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, tương ứng với sản lượng khoảng 3.48 tỷ kWh. Đối với năm 2022, chúng tôi cho rằng sản lượng điện có thể đạt mức 3.68 tỷ kWh (+6% yoy).

Giá bán điện hợp đồng (PPA) điều chỉnh giảm 37 VNĐ/kWh. Chi phí cố định (FC) trong hợp đồng mua bán điện (PPA) của NT2 kể từ đầu năm nay đã điều chỉnh giảm 37.6 VNĐ/kWh xuống còn mức 499 VNĐ/kWh. Chúng tôi cho rằng mức điều chỉnh này sẽ trực tiếp làm giảm biên LNG của DN trong năm 2021 xuống mức 8% từ mức 13-15% của giai đoạn các năm 2018-2020.

Dòng tiền ổn định từ năm 2022 giúp NT2 trả cổ tức ở mức cao hàng năm

Việc hoàn thành trả nợ vay trong Q2/2021 đem lại dòng tiền ổn định cho NT2. Doanh nghiệp đã hoàn thành trả hết các khoản nợ vay dài hạn vào tháng 6 năm nay. Việc tất toán các khoản vay ngoại tệ sẽ tiết giảm chi phí tài chính của NT2 do hàng năm NT2 phải trả các chi phí bảo hiểm khoản vay và bảo lãnh chính phủ khoảng 60 tỷ VNĐ/năm. Nhờ vậy, BSC cho rằng chi phí tài chính của NT2 trong các năm 2021 và 2022 lần lượt giảm xuống mức 79 tỷ VNĐ (-51% yoy) và 15 tỷ VNĐ (-81% yoy). Điều này sẽ giúp cho dòng tiền hoạt động kinh doanh của NT2 duy trì ổn định ở mức trên 1,400 tỷ VNĐ trong các năm kế tiếp.

Dòng tiền HĐKD ổn định giúp NT2 duy trì chi trả cổ tức từ 2,000 – 2,500 VNĐ/CP trong các năm tới. Việc hoàn thành trả nợ vay dài hạn trong năm 2021 giúp cho dòng tiền của NT2 không bị ảnh hưởng bởi KQKD giảm sút trong năm nay, qua đó giúp mức chi trả cổ tức của DN này ở mức 1,500 VNĐ/CP trong năm 2021. Sang năm 2022, chúng tôi cho rằng sự hồi phục của KQKD của NT2 trong các năm tới là tiền đề giúp doanh nghiệp tăng mức chi trả cổ tức lần lượt lên mức 2,000 VNĐ/CP vào năm 2022 và 2,500 VNĐ/CP vào năm 2023, tương đương với tỷ suất cổ tức 10% và 13%/năm. Ngoài ra, cổ đông lớn nhất của NT2 là PVPower, hiện đang cần vốn để tài trợ cho các dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 trong các năm 2022-2023, do đó BSC cho rằng động lực để NT2 duy trì mức cổ tức lớn cho các năm tới là rất cao.

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2021, BSC dự báo NT2 đạt DTT = 6,049 tỷ VNĐ (-1% yoy) và LNST = 318 tỷ VNĐ (-49% yoy), tương đương với EPS = 1,104 VNĐ/CP dựa trên các giả định sau:

 Sản lượng điện sản xuất năm 2021 dự báo đạt mức 3.48 tỷ kWh (-11% yoy) do không được ưu tiên huy động so với thủy điện và NLTT.

 Chi phí tài chính có thể đạt 79 tỷ VNĐ (-51% yoy) do NT2 đã hoàn thành các khoản nợ vay gốc ngoại tệ trong 1H2021.

 Giá nhập khí nhiên liệu trong năm 2021 dự báo đạt 7.5 USD/MMBTU (+20% yoy) do bổ sung thêm nguồn khí mới từ mỏ SV-ĐN có chi phí nhập lớn hơn so với các mỏ khác (~7.9 USD/MMBTU).

Năm 2022, BSC dự báo NT2 đạt DTT = 6,490 tỷ VNĐ (+7% yoy) và LNST = 418 tỷ VNĐ (+31% yoy), tương đương với EPS = 1,444 VNĐ/CP dựa trên các giả định sau:

 Sản lượng điện sản xuất năm 2022 có thể đạt 3.68 tỷ kWh (+6% yoy) nhờ sự phục hồi trong 2H2022 khi La Nina kết thúc.

 Giá nhập khí nhiên liệu trong năm 2021 dự báo đạt mức 7.6 USD/MMBTU (+2% yoy).

 Chi phí tài chính có thể đạt 15 tỷ VNĐ (-81% yoy), trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay đối với các khoản vay vốn lưu động.

ĐỊNH GIÁ

BSC khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu NT2 với giá trị hợp lý năm 2022 là 24,700 VNĐ/cp, tương đương với upside 14.0% so với giá đóng cửa ngày 09/09/2021 là 21,650 VNĐ/cp). Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá EV/EBITDA với tỷ suất trung bình ngành các doanh nghiệp nhiệt điện trong khu vực là 7.0x.

Nguồn: BSC

×
tvi logo