NT2: KQKD quý 3 vượt dự báo của VCSC

NT2: KQKD quý 3 vượt dự báo của VCSC

Lượt xem: 128
  •  

• CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) công bố KQKD quý 3/2021 với LNST báo cáo là 273 tỷ đồng mặc dù sản lượng điện thương phẩm thấp (-40% YoY) so với mức lỗ 6 tỷ đồng trong quý 3/2020. Chúng tôi cho rằng kết quả lợi nhuận cao này là do (1) NT2 đã linh hoạt trong việc ngừng hoạt động tạm thời của máy phát điện (trong đó chi phí khí đốt và các khoản tiết kiệm chi phí tiền mặt khác cao hơn chi phí cố định để giảm tổn thất), (2) sản lượng hợp đồng được đảm bảo (+25% YoY) và (3) chiến lược chào giá tốt trên thị trường điện cạnh tranh.

• Trong 9 tháng đầu năm 2021, LNST báo cáo đạt 412 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ do doanh thu từ sản lượng ngoài huy động và chi phí lãi vay giảm gần như bù đắp việc giảm thành phần cố định của NT2 trong giá hợp đồng mua bán điện (PPA) (đã được áp dụng hồi tố từ ngày 01/01/2021), sản lượng tiêu thụ thấp hơn (-26% YoY) và sản lượng hợp đồng thấp hơn (-9% YoY)

• LNST điều chỉnh 9 tháng năm 2021 của NT2 đã vượt dự báo lợi nhuận của chúng tôi và hoàn thành 110% dự báo LNST điều chỉnh cả năm của chúng tôi. Trong khi đó, LNST báo cáo đã hoàn thành 74% dự báo lợi nhuận báo cáo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi hiện dự báo LNST báo cáo tích cực trong quý 4 và năm 2021 là 555 tỷ đồng, bao gồm 200 tỷ đồng trong quý 4/2021 cho khoản đền bù từ EVN cho khoản lỗ tỷ giá 400 tỷ đồng trong năm 2017-2018 trên khoản nợ bằng USD/EUR trong giai đoạn 2017-2021.

• Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh tăng đối với dự báo thu lợi nhuận hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết hơn. Sản lượng điện thương phẩm của NT2 đã giảm 40% YoY trong quý 3/2021. Trong khi sản lượng điện hợp đồng do EVN cấp đạt 907 triệu Kwh (+25% YoY), tổng sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 460 triệu kWh.

Sản lượng điện thương phẩm thấp chủ yếu do (1) nhu cầu điện thấp trong quý 3 do dịch COVID-19, (2) cạnh tranh gia tăng từ các nhà máy thủy điện có chi phí sản xuất thấp nhờ lượng mưa cải thiện, và (3) cạnh tranh từ công suất điện mặt trời áp mái (thêm 10.000 MW công suất điện mặt trời áp mái được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2020).

Chi phí tài chính giảm 86% YoY trong quý 3/2021. Ngoài ra, NT2 thông báo đã trả hết nợ dài hạn vào ngày 1/6/2021; do đó, công ty sẽ không phải trả thêm phí bảo hiểm cho các khoản nợ dài hạn trước đây.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo