NT2: Cập nhật KQKD Quý 1/2020 - Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiên nhờ giá khí giảm

NT2: Cập nhật KQKD Quý 1/2020 - Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiên nhờ giá khí giảm

Lượt xem: 295
  •  
Kết quả kinh doanh Q1/2020

NT2 đã công bố kết quả kinh doanh Q1/2020 với sự cải thiện đáng kể về tỷ suất lợi nhuận gộp nhờ giá khí giảm với các điểm chính sau:

• Sản lượng tiêu thụ Q1/2020 giảm nhẹ -4,67% YoY, mặc dù sản lượng sản tiêu thụ trong tháng 2 khá mạnh (+44,96% YoY; có thể liên quan đến tính mùa vụ với dịp Tết Nguyên đán). Nhưng trong tháng 3/2020, sản lượng tiêu thụ giảm 14,2% YoY chủ yếu do phát sinh vấn đề kỹ thuật bất ngờ ở nguồn cung khí từ Bể khí 11.2. Nhìn chung, nguồn khí cấp cho nhóm điện khí có thể suy giảm tiếp do Bể khí 11.2 ở bể Nam Côn Sơn phải tạm ngừng hoạt động 4 tháng bắt đầu từ 8/4/2020, điều này sẽ làm giảm nguồn cung khí ga có sẵn tại khu vực miền Nam từ 16-16,5 triệu m3/ngày xuống 15-15,5 triệu m3/ngày.

Mặc dù tổng doanh thu giảm 8,8% YoY đạt 1,7 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vẫn đi ngang ở mức 179 tỷ đồng (so với mức 178 tỷ đồng trong Q1/2019), cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,9% (Q1/2019) lên 14,2% (Q1/2020). Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện chủ yếu nhờ giá khí giảm và giá khí bình quân Q1/2020 là 6,08 USD/mbtu (-11,5% YoY) giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp đối với sản lượng sản xuất được bán trên thị trường cạnh tranh (VCGM). (Lưu ý rằng giá khí bình quân trong tháng 3/2020 giảm xuống 5,98 USD/mbtu, gần bằng với giả định giá khi cả năm 2020 là 5,8 USD-5,9 USD/mbtu).

 
 
Triển vọng năm 2020 Chúng tôi duy trì dự báo sản lượng sản xuất, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020 như trong báo cáo trước đây với các giả định chính như sau:
 

Từ năm 2021 trở đi, Việt Nam đã sử dụng hết các mỏ khí giá thấp. Và mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt mới sẽ đi vào hoạt động trong Q4/2020, ước tính giá bán khí là 7 USD/mbtu (chưa bao gồm phí vận chuyển khoảng 2,4 USD) cao hơn cơ chế giá hiện tại (46% MFO). Để phản ánh rủi ro giá khí tăng, cũng như thay đổi trong cơ chế giá khí từ năm 2021 trở đi, chúng tôi giả định cơ chế giá mới theo trung bình có trọng số từ mỏ Sao vàng Đại nguyệt (với khoảng tỷ trọng 18-23% trong tổng sản lượng khí được cung cấp) cộng với cơ chế giá hiện tại (46% MFO). Do đó, giá khí năm 2021 ước tính ở mức 6,47 USD/mbtu.
 
Quan điểm đầu tư Hiện tại NT2 đang giao dịch ở mức EV/EBITDA 2020 là 4,8 lần, so với mức bình quân ngành trong khu vực là 8,5 lần. Với giá đóng cửa là 20.650 đồng/cp tại ngày 24/4/2020, NT2 có mức tỷ suất cổ tức khá hấp dẫn là 11%. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu là 22.000 đồng/cp, triển vọng tăng giá là 6%. Trong định giá của chúng tôi, chúng tôi áp dụng mức chiết khấu 20% để phản ánh rủi ro nguồn cung khí thấp hơn ước tính, những thay đổi chưa chắc chắn về giá điều chỉnh trong hợp đồng PPA, tỷ lệ sản lượng hợp đồng (Qc) và giá trên thị trường phát điện cạnh tranh khi nhu cầu điện năng giảm (vui lòng tham khảo chi tiết định giá trong báo cáo trước đây)

Rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của chúng tôi: Các vấn đề kỹ thuật bất ngờ khác từ Bể khí 11.2 như đã đề cập ở trên, khiến nguồn cung khí giảm và thời gian tạm dừng hoạt động kéo dài hơn. Hơn nữa, do tác động của dịch Covid-19, đường ống xây dựng của bể khí Sao Vàng Đại Nguyệt có thể bị hoãn và bắt đầu đi vào hoạt động trong tháng 12/2020 thay vì tháng 10/2020.

(Nguồn: SSI)
×
tvi logo