NLG: Kết quả kinh doanh Quý 3/2021

NLG: Kết quả kinh doanh Quý 3/2021

Lượt xem: 130
  •  

NLG công bố KQKD Q3/2021 không đồng nhất với doanh thu thuần giảm 76% n/n xuống 151 tỷ đồng nhưng LNST tăng 815% n/n lên 295 tỷ đồng. Doanh thu giảm chủ yếu do giãn cách xã hội dẫn đến dự án Akari bàn giao chậm tiến độ và không thể ghi nhận 1.349 tỷ đồng doanh thu trong Q3/2021 trong khi lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 562 tỷ đồng từ đánh giá lại dựán Southgate khi hợp nhất. Trong 9T2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần 787 tỷ đồng (-59% n/n) do chậm bàn giao dự án và LNST đạt 709 tỷ đồng (+241% n/n) chủ yếu nhờ hợp nhất dự án Southgate và lzumi. Kết quả này phù hợp với dự phóng của chúng tôi và tương đương 16% và 62% kế hoạch.

Trong Q5/2021, NLG đã huy động được ~2.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu với giá chào bán trung bình là 55.500 đ/cp. Công ty có tình hình tài chính tốt tính đến cuối Q5/2021 với số dư nợ ròng là 1.746 tỷ đồng và tỷ lệ Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu là 15,4% so với 20,1% tại thời điểm cuối năm 2020. Trong Q4/2021, công ty sẽ phát hành 25,9 triệu cổ phiếu thưởng (theo tỷ lệ 6,95%), 12,5 triệu cổ tức bằng cổ phiếu (5,62%) và 1,3 triệu ESOP, nâng tổng số cổ phiếu lên gần 585 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. thông qua phát hành riêng lẻ với tổng mệnh giá là 950 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và lãi suất dựkiến là 9,5%.

Nhận định: Chúng tôi giữnguyên dựphóng năm 2021 với doanh thu thuần đạt 5.195 tỷ đồng (+154% n/n) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 1.194 tỷ đồng (+45% n/n). Giá mục tiêu năm 2022 hiện tại là 47.875 đ/cp.

Nguồn: ACBS 

×
tvi logo