NLG: Duy trì đà tăng trưởng

NLG: Duy trì đà tăng trưởng

Lượt xem: 106
  •  

ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi khuyến nghị duy trì KHẢ QUAN đối với cổ phiếu NLG trong dài hạn. Mặc dù tình hình giãn cách chung của TP.HCM có thể gây ảnh hưởng tới kết quả ngắn hạn của NLG nhưng các lợi thế của doanh nghiệp nói chung và các dự án nói riêng vẫn đang cho thấy tình hình tích cực. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với NLG với giá mục tiêu 46.444 đồng/cp (upside 10,6% so với giá đóng cửa ngày 22/09/2021) và upside 13,4% so với giá mục tiêu tại báo cáo cập nhất trước đó là 40.942 đồng/cp (vui lòng xem tại link sau)

TRIỂN VỌNG DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cho rằng giai đoạn 2021-2023 sẽ là điểm rơi ghi nhận lợi nhuận. Các yếu tố xúc tác chính là việc ghi nhận kết quả kinh doanh của 6 dự án lớn mà NLG đã và đang thực hiện ở các vị trí rất tốt. Kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 sẽ chủ yếu tới từ các yếu tố sau:

(1) Bàn giao 1.200 sản phẩm căn hộ của dự án Akari City (Bình Tân, Tp.HCM)

(2) Khoản lãi từ thoái vốn dự án Paragon: Lợi nhuận dự kiến ghi nhận ngay trong năm 2021 là 300 tỷ đồng.

(3) Thu nhập từ việc chuyển nhượng sản phẩm do khách hàng của dự án Water Point giai đoạn 1 (Southgate, 165 ha ở tỉnh Long An)

(4) Doanh số presales tiếp tục ghi nhận từ các dự án: Akari city GĐ 2, Mizuki Park GĐ 2, Southgate (bao gồm sản phẩm Ehome đã mở bán online gần đây), Waterfront Đồng Nai với sản phẩm Valora

CẬP NHẬT KQKD 6T.2021

KQKD 6T2021

VỀ DOANH THU

Doanh thu thuần (DTT) đạt 637 tỷ đồng (-3% yoy) chủ yếu tới từ doanh thu dịch vụ tổng thầu và xây dựng đạt 438 tỷ đồng (+8,4% yoy) - đây là nguồn doanh thu khá ổn định cho NLG trong các năm qua tới từ khối lượng công việc trong tập đoàn.

Trong kỳ doanh thu phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ tổng thầu cho liên doanh Southgate và Mizuki (cùng kỳ là dự án Waterfront Đồng Nai).

Doanh thu chuyển nhượng căn hộ, nhà phố và biệt thự đạt 69 tỷ đồng (-60% yoy) do trong kỳ chỉ hạch toán số ít sản phẩm còn lại của các dự án Flora Novia (6sp), Nguyen Sơn Villa (Small Island 12 sp), Nguyen Son - EhomeS Nam Saigon (3 sp), Nguyen Son - Villa (Valora Island, 1sp) và đất nền từ dự án Phú Hữu (3sp).

Doanh thu chuyển nhượng dự án phát sinh hơn 79 tỷ đồng (+58% yoy) tới từ việc hạch toán chuyển nhượng sản phẩm cho khách hàng của dự án Southgate.

Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 40,3 tỷ đồng (+87% yoy).

 Tổng doanh thu cho các bên liên quan là 534 tỷ đồng (cùng kỳ là 437 tỷ đồng)

VỀ LỢI NHUẬN

Lợi nhuận gộp đạt 157 tỷ đồng (-47% yoy) do lợi nhuận gộp của mảng tổng thầu và xây dựng giảm mạnh còn 90 tỷ đồng (-49% yoy), ảnh hưởng bởi giá VLXD tăng mạnh trong năm vừa qua. Biên lợi nhuận gộp giảm còn 25% (cùng kỳ đạt 44,8%).

Các mảng còn lại ngoại trừ chuyển nhượng dự án thì biên lợi nhuận cũng đều giảm so với cùng kỳ. Cần lưu ý là dự án Akari City và Izumi City đã được hợp nhất vào kết quả chung của NLG và có doanh số pre-sales nhưng chưa hạch toán doanh thu/lợi nhuận do chưa bàn giao sản phẩm trong kỳ Lợi nhuận từ HĐKD chính -32 tỷ đồng do các loại chi phí trong kỳ đều tăng mạnh (cùng kỳ đạt lợi nhuận 216 tỷ đồng).

Phần lãi trong công ty liên kết tăng mạnh đạt 94,8 tỷ đồng (+122% yoy) tới từ việc bàn giao đự án Southgate (309 sp mang lại doanh thu 1.060 tỷ đồng) Lợi nhuận trước thuế đạt 396 tỷ đồng (+79% yoy) nhờ đóng góp từ khoản lợi nhuận khác gần 429 tỷ đồng đã hạch toán trong Quý 1. Đây là khoản lãi từ giao dịch mua rẻ 30% cổ phần của dự án Waterfront Đồng Nai để nâng tỷ lệ sở hữu lên 65,1%

Tình hình bán hàng dự án tính tới 30/6/2021

2 quý cuối 2021

Chúng tôi đánh giá rằng với tình hình giãn cách của TP.HCM trong Quý 3 có thể ảnh hưởng tới việc bàn giao sản phẩm và hạch toán doanh thu/lợi nhuận do dự án Akari City thuộc quận Bình Tân, TP.HCM, nên chưa thể bàn giao sản phẩm như kế hoạch trước đó. Tuy nhiên, trường hợp sau ngày 30/9/2021, mọi hoạt động được khôi phục dần thì kết quả kinh doanh của NLG chủ yếu sẽ được hạch toán trong Quý 4.

Nguồn: VCBS

×
tvi logo