NLG: Chuyển hóa nội lực

NLG: Chuyển hóa nội lực

Lượt xem: 216
  •  

Định giá và khuyến nghị

• Chúng tôi nâng giá mục tiêu từ 33.900 đồng/cp từ báo cáo gần nhất (Cơ Hội Phá Đỉnh–09/11/2020) lên 45.000 đồng/cp, với các điều chỉnh chính:

▪ Dựán Mizuki GĐ2: Chúng tôi nâng dựphóng giá bán bình quân lên mức 36–40 triệu đồng/m2 cho 3 Block MP6, MP7, MP8, tăng 40%–50% so với giá mởbán GĐ1 vào năm2017

▪ Dự án Akari GĐ2: Chúng tôi nâng dự phóng giá bán bình quân lên mức 38–40 triệu đồng/m2 , tăng 15%– 20% so với giá mở bán GĐ1 vàonăm2020.

▪ Dựán Waterpoint –GĐ1: chúng tôi kỳ vọng NLG sẽhoàn thành bán hàng 100 căn còn lại trong năm nay

• Đáng chú ý, NLG vừa tăng tỷ lệ sở hữu lên 65,1% cổ phần tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai (Izumi City), với quy mô 170 ha, ước tính xấp xỉ7.000 sản phẩm.

Kết quả kinh doanh năm 2020 và dự phóng năm 2021

• KQKD năm 2020: Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) lần lượt đạt 2.217 tỷ đồng (-12,9% YoY) và 850 tỷ đồng (-15,6% YoY), lợi nhuận gộp và EPS lần lượt đạt 671 tỷ đồng (-37,1% YoY) và 3.078 đồng/cp (-31,3% YoY). Trong cơ cấu doanh thu, phân khúc đất nền&căn hộ đạt 880 tỷ đồng (-55% YoY), trong khi đó phân khúc dịch vụ xây dựng đạt 702 tỷđồng (+64% YoY), và phân khúc cung cấp dịch vụđạt 658 tỷ đồng (+398% YoY).

• KQKD Q1/2021: Doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 235 tỷ đồng (-43,5% YoY) và 366 tỷ đồng (+212% YoY). Lợi nhuận Quý 1 tăng đột biến đến từ khoản thu nhập đánh giá lại chênh lệch giá mua và giá thịtrường của dự án Izumi City khi NLG tăng tỷ lệ sở hữu từ35,1% lên 65,1%.

• Dựphóng2021:Chúng tôi dựkiến dựán Akari được bàn giao và ghi nhận doanh thu vào Quý 3/2021, sốcăn bàn giao GĐ1 khoảng 1.479 căn. Với giá bán từ30–36 triệu đồng/m2, chúng tôi dựkiến NLG ghi nhận doanh thu từAkari khoảng 4.215 –4.479 tỷ đồng. Dựkiến doanh thu ghi nhận của NLG trong năm 2021 chủyếu đến từdựán Akari.

• Tăng vốn phục vụcho việc mởrộng quy mô:Việc tăng vốn nằm trong lộtrình, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, và phục vụ cho các hoạt động đầu tư và M&A trong tương lai của NLG.

Rủi ro đầu tư

• Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng đến tiến độbán hàng, phát triển dựán.

Nguồn: Mirae Asset

×
tvi logo