NLG: Chờ đợi điểm nhấn từ Izumi City

NLG: Chờ đợi điểm nhấn từ Izumi City

Lượt xem: 95
  •  

Định giá và khuyến nghị

• Chúng tôi khuyến nghị mức giá mục tiêu 68.600 đồng/cp cho cổ phiếu NLG dựa trên Phương pháp so sánh với các công ty trong cùng ngành.

KQKD 2021

• Doanh thu thuần và LNST cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 5.206 tỷ đồng (+135% YoY) và 1.071 tỷ đồng (+28% YoY). Phần lớn doanh thu và lợi nhuận đến từ việc bàn giao Block 1–5 của Akari City trong Quý 4/2021 (~4.300 tỷđồng). Ngoài ra trong kỳNLG nhận ủy quyền thêm 15% và tăng lên thành 65% tỷ lệ quyền biểu quyết tại Công ty CP Southgate (Southgate), do đó doanh thu và lợi nhuận từ Southgate được hợp nhất vào NLG. Việc hợp nhất này đem lại cho NLG khoản thu nhập tài chính 362 tỷ đồng từ đánh giá lại khoản đầu tư. Bên cạnh đó, vào Q1/2022 NLG hoàn tất nâng tỷ lê sở hữu tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai (Izumi City) lên 65% và ghi nhận khoản lợi nhuận 423 tỷ từ giao dịch mua rẻ.

Dự phóng 2022

• Trong năm 2022, chúng tôi ước tính NLG bàn giao một số dự án và ghi nhận doanh thu, đồng thời tiếp tục mở bán một số dự án mới. Chi tiết như sau:

▪ The Mizuki: Dự kiến mở bán 39 căn biệt thự với giá bán bình quân khoảng 40–65 tỷ đồng. Chúng tôi ước tính NLG ghi nhận 1.709 tỷ đồng doanh thu khi dự án bắt đầu bàn giao vào 2023.

▪ The Aqua: Dự kiến mở bán 80–120 căn biệt thự, giá bán dao động từ 20–25 tỷ đồng/căn. Chúng tôi ước tính NLG ghi nhận doanh thu từ 1.700–2.200 tỷ đồng khi dự án bắt đầu bàn giao vào 2023.

▪ Akari City GĐ2: Dự kiến mở bán 1.690 căn hộ, giá bán bình quân từ 44–48 triệu đồng/m2 . Chúng tôi uớc tính NLG ghi nhận doanh thu từ khoảng 3.917 tỷ đồng khi dự án bắt đầu bàn giao vào 2023.

▪ Aquaria 2: Dự kiến bàn giao khoảng 230 căn biệt thự, chúng tôi ước tính NLG ghi nhận doanh thu khoảng 947 tỷ đồng trong 2022.

▪ Mizuki GĐ2: Dự kiến bàn giao 750 căn hộ của Block 6,7,8, chúng tôi ước tính NLG ghi nhận doanh thu khoảng 2.195 tỷ đồng trong 2022.

▪ Izumi City (170ha) là dự án tiếp giáp với Aqua City – dự án đang được phát triển và bán hàng rất thành công bởi Novaland. Cùng với Akari City GĐ2, chúng tôi đánh giá đây là dự án trọng điểm có khả năng mang lại nguồn tiền lớn và tạo điểm nhấn cho NLG trong 2022.

Nguồn: MIRAE 

×
tvi logo