NKG: Trở lại thời hoàng kim

NKG: Trở lại thời hoàng kim

Lượt xem: 467
  •  

ĐỊNH GIÁ

BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu NKG với giá mục tiêu 1 năm là 27,200 đồng/CP dựa vào phương pháp so sánh P/E với P/E mục tiêu là 8 lần, được cân nhắc dựa trên hiệu quả sinh lời, triển vọng kinh doanh và mức chiết khấu thị trường dành cho cổ phiếu.

DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Chi tiết tham khảo trang 5)

BSC dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2021 của NKG đạt 27.7% YoY với doanh thu ghi nhận 14,762 tỷ với động lực đến từ tăng trưởng 15% về sản lượng (810 nghìn tấn) và tăng giá bán theo giá HRC (+12% YoY). LNST dự báo đạt 600.5 tỷ đồng (+103% YoY), EPS = 3,397 đồng/CP (giả định trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%).

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

(1) Ngành thép bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành

(2) NKG đầu tư mới kho hàng nhằm tối đa công suất các nhà máy tôn mạ, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong thời gian tới

CATALYST

NKG hưởng lợi từ xu hướng giá HRC tăng. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn những rủi ro khi giá HRC điều chỉnh.

RỦI RO

(1) Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là giá HRC

(2) Rủi ro gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP (Chi tiết tham khảo trang 3)

(1) Kết quả kinh doanh 2020 chứng kiến lợi nhuận tăng gấp 6 lần lên 295 tỷ, mặc dù doanh thu giảm 5.1% YoY về 11,560 tỷ. Kết quả khả quan có được nhờ hoạt động tái cấu trúc sản xuất, giảm nợ vay trong năm 2019 và đà tăng giá HRC tăng trong 2H2020.

(2) Công ty đặt kế hoạch kinh doanh 2021 tăng mạnh với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Doanh thu: 16,000 tỷ (+38% YoY); Lợi nhuận sau thuế 600 tỷ, gấp đôi cùng kỳ. BSC đánh giá kế hoạch của NKG là khả thi nếu nhìn vào tình hình đơn hàng xuất khẩu khả quan đến giữa Q2/2021 của công ty và diễn biến giá HRC trên thị trường. Niên độ 2019/2020, HSG sẽ trả cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

(1) Ngành thép bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, tạo điều kiện kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp trong ngành (Chi tiết tham khảo Báo cáo Triển vọng ngành 2021)

Nhu cầu thép thế giới dự báo tăng trưởng 5% trong năm 2021 (theo Bloomberg Intelligence) nhờ sự hồi phục của hầu hết các khu vực trên thế giới (Trung Quốc +3% YoY, ngoài Trung Quốc +11% YoY). Nhu cầu tăng lên tại các thị trường sẽ hỗ trợ giá thép toàn cầu cũng như nhu cầu nhập khẩu sản phẩm thép tại một số thị trường như Trung Quốc ghi nhận tình trạng thiếu hụt nguồn cung do sản xuất chưa bắt kịp đà hồi phục nhanh của nhu cầu.

Ngành thép Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2021 sau gần 3 năm khó khăn với động lực đến từ (1) Đầu tư, xây dựng và (2) Công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo. Theo dự báo của VSA, sản xuất thép năm 2021 sẽ tăng thêm khoảng 1 triệu tấn, đáp ứng một phần nhu cầu thép hiện đang phải nhập khẩu hàng năm. Sản lượng tiêu thụ toàn ngành dự báo đạt 23.8 triệu tấn (+2% YoY) sau khi tăng 1.4% trong năm 2020.

(2) NKG đầu tư mới kho hàng tập trung và di dời phân xưởng ống thép với quy mô 4 ha nhằm khai thác tối đa công suất các nhà máy mạ, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong thời gian tới. Việc xây dựng kho hàng tập trung sẽ giúp NKG gỡ được giới hạn tăng trưởng về sản lượng, đa dạng hóa sản xuất, tối ưu hoạt động các nhà máy hiện tại. Đây là việc làm cần thiết để Nam Kim trở lại thời tăng trưởng sau khi tái cấu trúc sản xuất, chuyển nhượng NM Nam Kim 1 (công suất 500,000 tấn/năm) và vốn góp tại Nam Kim Corea để giảm nợ vay trong năm 2019. Đối với dự án mở rộng kho hàng, tổng mức đầu tư ước khoảng 250 tỷ đồng, trong năng lực của NKG nếu so sánh với khoảng 300 tỷ LNST năm 2020 và 576 tỷ LNST chưa phân phối đến 31/12/2020.

Dựa trên tình hình đơn hàng xuất khẩu khả quan của NKG đến giữa Q2/2021 và kỳ vọng nhu cầu xây dựng nội địa tăng trưởng mạnh trong năm 2021, BSC giả định sản lượng tiêu thụ của NKG năm 2021 tăng 15% lên 810 nghìn tấn.

Nguồn: BSC

×
tvi logo