NKG: Sản lượng tiếp tục tăng trưởng

NKG: Sản lượng tiếp tục tăng trưởng

Lượt xem: 210
  •  

Luận điểm đầu tư

- Sản lượng tiếp tục tăng trưởng lên tầm cao mới 1.1 triệu tấn nhờ: sản lượng trong nước tăng khoảng 10% do thúc đầu tư công, sản lượng xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng nhờ bù đắp khoảng trống xuất khẩu vào Châu Âu.

- Định giá hấp dẫn khi giá giao dịch hiện tại tương đương với P/E năm 2022 ở mức 4.8 khá thấp với tiềm năng tăng trưởng của NKG.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH: MUA

Vùng giá mua kỳ vọng: 49,800 – 51,000 VNĐ/cổ phiếu.

Vùng giá bán kỳ vọng: 57,900 – 59,000 VNĐ/cổ phiếu.

Thời gian nắm giữ: < 12 tháng.

Lợi nhuận dự kiến: 16.3%.

CTG) Ứớc tính doanh thu – lợi nhuận năm 2022:

- Sản lượng thép ước tính:

Theo Hiệp hội Thép Thế giới, Nga và Ukraine chiếm khoảng 5% sản lượng thép toàn cầu và chiếm khoảng 10% sản lượng thép xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Châu Âu do đó khi 2 nước Nga và Ukraine gặp khó/hạn chế trong xuất khẩu sẽ là cơ hội của các nước xuất khẩu thép khác như Việt Nam. Điều này cũng giúp đảo ngược xu hướng lo lắng về sản lượng thấp hơn ở cuối năm 2021 của NKG. CTS ước tính sản lượng xuất khẩu thép của NKG sẽ tăng lên khoảng 726 nghìn tấn tăng nhẹ so với sản lượng năm 2021. Sản lượng tiêu thụ trong nước sẽ tăng khoảng 10% lên mức 230 nghìn tấn nhờ đầu tư công được thúc đẩy mạnh. Sản lượng ống thép duy trì quanh mức 154 nghìn tấn.

- Giá bán HRC:

Giá HRC có xu hướng giảm vào quý IV/2021 khi giảm khoảng -10% so với quý 3/2021. Giá HRC xu hướng giảm tiếp khoảng -6% trong 2 tháng đầu quý I/2022. Tuy nhiên, giá HRC đã có biến động ngược chiều khi tăng khoảng gần +6% trong các phiên gần đây do những bất ổn về chính trị từ 2 nước Nga và Ukraine. CTS đánh giá các nhân tố bất ổn sẽ làm giá HRC đảo ngược chu kỳ giảm nhất là khi 2 nước trên có công suất chiếm tỷ trọng không nhỏ trong các nước sản xuất thép thế giới.

- Doanh thu và biên gộp năm 2022:

Doanh thu và lợi nhuận năm 2022 sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Lợi nhuận NKG sẽ tương đương vốn điều lệ tương đương mức EPS 10 nghìn đồng/cp. Doanh thu của NKG mà CTS ước tính có thể đạt mức khá cao khoảng 29 nghìn tỷ. Mặc dù sản lượng tăng và giá bán giảm nhẹ nhưng để đẩy doanh thu NKG có thể sẽ phải chấp nhận tỷ suất lợi nhuận biên thấp hơn. Tỷ suất lợi nhuận gộp có thể đạt khoảng 14% giảm nhẹ so với mức 15.2% năm 2021. CTS ước tính lợi nhuận sau thuế của NKG sẽ hơn 2.2 nghìn tỷ.

RỦI RO

- Rủi ro do dịch Covid quay trở lại hoặc miễn nhiễm với vaccine là hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể sẽ mất thêm thời gian so với ước tính để có thể dập dịch hoàn toàn.

- Phục hồi kinh tế và tự do đi lại có thể vẫn còn có những rủi ro khó lường trước dẫn tới số thực tế không như các giả định của chúng tôi.

QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH GIÁ

- Tại giá đóng cửa ngày 03/03/2022, cổ phiếu NKG đang được giao dịch với chỉ số P/E 2022 là 4.8 lần, mức định giá này theo quan điểm của chúng tôi khá là hấp dẫn so hiệu quả kinh doanh của NKG.

- Chúng tôi dự phóng doanh thu lợi nhuận của NKG có thể đạt trong năm 2022 cao hơn năm 2021 với lợi nhuận sau thuế có thể đạt 2.2 nghìn tỷ đồng. Sử dụng phương pháp bình quân P/E, FCFE và FCFF định giá: 57,900 đồng/cổ phiếu – tương đương mức tăng +16.3% so với mức giá đóng cửa ngày 03/03/2022.

Nguồn: CTS 

×
tvi logo