NKG: Lợi nhuận cốt lõi quý 4 tiếp tục phục hồi như dự kiến

NKG: Lợi nhuận cốt lõi quý 4 tiếp tục phục hồi như dự kiến

Lượt xem: 373
  •  
  • CTCP Thép Nam Kim (NKG) báo cáo KQKD quý 4/2019, trong đó doanh thu giảm 8% YoY (3,2 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS đạt 7,2 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 173,4 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2018. Chúng tôi lưu ý rằng quý 4/2018 là thời điểm ghi nhận KQKD cối lõi thấp kỷ lục của NKG, chủ yếu do bối cảnh cạnh tranh gay gắt của ngành. KQKD quý này tiếp tục cho thấy sự phục hồi trong khả năng sinh lời cốt lõi của NKG dù tăng trưởng sản lượng bán chậm do cạnh tranh trong nước và hoạt động xuất khẩu thấp. Biên lợi nhuận từ HĐKD trong quý 4/2019 của NKG phục hồi, đạt 1,5% so với mức -2,6% trong quý 4/2018 và 0,2% trong 9 tháng 2019. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng NKG ghi nhận thu nhập tài chính lớn bất thường và chi phí lãi vay cao hơn dự kiến trong quý 4/2019 dù NKG đã giảm nợ vay (tổng dư nợ vay của NKG tại thời điểm cuối năm 2019 giảm 30% so với cuối năm 2018 và 7% so với cuối quý 3/2019), chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin chi tiết từ công ty.
  • Tính chung cả năm 2019, doanh thu của NKG giảm 18% còn 12,2 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 17% còn 47 tỷ đồng. Vì KQKD này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng không có thay đổi đáng kể cho dự báo của chúng tôi cho NKG. Thông tin về dự báo hiện tại cho năm 2020F của chúng tôi được đề cập trong báo cáo gần nhất NKG [KHẢ QUAN +17,2%] - Cải thiện KQKD cốt lõi - Cập nhật ngày 29/11/2019.
KQKD 2019 của NKG
 
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo