NKG: Doanh số tăng trưởng mạnh nhưng biên lợi nhuận thấp hơn ảnh hưởng lợi nhuận năm 2022

NKG: Doanh số tăng trưởng mạnh nhưng biên lợi nhuận thấp hơn ảnh hưởng lợi nhuận năm 2022

Lượt xem: 84
  •  

• Chúng tôi nâng khuyến nghị cho CTCP Thép Nam Kim (NKG) từ KÉM KHẢ QUAN lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG khi tăng giá mục tiêu thêm 16% lên 44.900 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ 1) mức tăng 19% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi khi chúng tôi dự báo sản lượng bán cao hơn và giá thép vẫn ở mức cao trong giai đoạn dự báo cũng như 2) số dư tiền mặt tính đến cuối năm 2021 cao hơn.

• Trong cả năm 2021, NKG ghi nhận LNST sau lợi ích CĐTS mạnh mẽ đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+653% YoY). Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2021 của NKG giảm 25% so với quý trước (QoQ) chủ yếu do 1) biên lợi nhuận gộp giảm do chênh lệch thấp hơn giữa giá thép cuộn cán nóng (HRC) đầu vào và giá bán thép thành phẩm và 2) NKG ghi nhận 420 tỷ đồng chi phí dự phòng cho hàng tồn kho.

• Đối với năm 2022, chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thêm 18% lên 1,6 nghìn tỷ đồng (-28% YoY). Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng tổng sản lượng bán tôn mạ và ống thép lên 3% YoY so với mức đi ngang trước đây do KQKD năm 2021 cao hơn dự kiến; tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng giá HRC đầu vào cao sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

• Giá cổ phiếu NKG đã giảm hơn 45% từ mức đỉnh vào tháng 10/2021 đến tháng 1/2022 trước khi tăng hơn 50% vào tháng 2 và đầu tháng 3/2022. Chúng tôi cho rằng NKG hiện có định giá hợp lý với P/E năm 2022 là 7,1 lần trong bối cảnh lợi nhuận dự kiến giảm trong năm 2022.

• Yếu tố hỗ trợ: Sản lượng bán tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng; giá thép cao hơn dự kiến.

• Rủi ro: Biên lợi nhuận mỏng hơn do chi phí HRC đầu vào cao hơn có thể không được chuyển sang giá bán (ASP).

Chúng tôi kỳ vọng sản lượng bán trong nước sẽ phục hồi trong năm 2022 trong khi doanh số xuất khẩu giảm từ mức cơ sở cao. Trong năm 2021, tổng sản lượng bán tôn mạ và ống thép của toàn ngành đã tăng 18% YoY với doanh số xuất khẩu tăng 91% YoY và chiếm 47% tổng doanh số của toàn ngành, trong khi doanh số trong nước giảm 10% YoY. NKG ghi nhận tổng sản lượng bán tôn mạ và ống thép đạt 1.080.600 tấn (+54% YoY) trong năm 2021, chủ yếu nhờ xuất khẩu tôn mạ tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng cao. Khi sản lượng bán năm 2021 của NKG cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo cho tổng sản lượng bán tôn mạ và ống thép năm 2022 của NKG lên 1,1 triệu tấn (+3% YoY) so với mức tăng trưởng đi ngang như dự báo trước đây.

Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận năm 2022 sẽ giảm từ mức cơ sở cao trong năm 2021 khi lợi thế chi phí đầu vào giảm. Biên lợi nhuận gộp của NKG đã giảm từ 17,2% trong quý 3/2021 còn 12,0% trong quý 4/2022. Chúng tôi cho rằng diễn biến này là do chênh lệch giữa giá HRC đầu vào và giá bán tôn mạ thành phẩm thấp hơn so với các quý trước dù giá bán tôn mạ thành phẩm vẫn ổn định. Trong năm 2022, chúng tôi kỳ vọng giá nguyên liệu đầu vào và giá thép thành phẩm sẽ duy trì ổn định ở mức cao. Do đó, chúng tôi cũng cho rằng lợi ích từ nguyên liệu đầu vào tích lũy được với chi phí thấp hơn so với giá giao ngay trong môi trường giá cả tăng cao sẽ giảm trong năm 2022 so với 2021. Do đó, chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp của NKG sẽ đạt 13,1% trong năm 2022 so với mức 15,2% trong năm 2021. Chúng tôi cũng lưu ý rằng NKG đã ghi nhận khoản dự phòng hàng tồn kho trị giá 420 tỷ đồng trong quý 4/2021. Giả định NKG hoàn nhập khoản dự phòng này trong năm 2022, biên lợi nhuận gộp của NKG sẽ đạt 14,6% và LNST sau lợi ích CĐTS sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (-12% YoY) trong năm 2022, dựa theo dự báo hiện tại của chúng tôi.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo