NKG: Cập nhật hoạt động kinh doanh tháng 9

NKG: Cập nhật hoạt động kinh doanh tháng 9

Lượt xem: 93
  •  

Xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng, cầu nội địa hồi phục trong tháng 9

- Tổng sản lượng tiêu thụ thép tháng 9 đạt 102,796 tấn, tăng 13.1% so với tháng 8 và 43.8% so với cũng kỳ năm ngoái.

- Sản lượng tiêu thụ tôn mạ vẫn chiếm phần lớn trong tổng tiêu thụ tháng 9 (94%) đạt 96,902 tấn, +81.8% n/n và 12.3% t/t.

- Sản lượng tôn mạ xuất khẩu (82,218 tấn) tăng nhẹ 2% t/t nhưng 169.1% n/n.

- Thị trường nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng sản lượng thụ trong tháng 9: sản lượng tiêu thụ tôn mạ trong nước đạt 14,684 tấn (-35.4% n/n và +158.1% t/t so với thấp điểm trong tháng 8) và sản lượng ống thép đạt 5,894 tấn (+28.7% t/t và -67.6% n/n).

Xuất khẩu vẫn là động lực tăng trưởng cho 9 tháng 2021

- Kết quả hoạt động quý 3 bị ảnh hưởng bởi chính sách giãn cách xã hội ở vài thành phố lớn làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tuy nhiên, đã có sự hồi phục nhẹ ở thị trường nội địa trong tháng 9 so với thấp điểm tháng 8.

- Sản lượng tiêu thụ ống thép trong quý 3 ở mức 17,656 tấn, giảm 66% n/n, 64.5% q/q. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm tôn mạ vẫn ở mức tốt 258,684 tấn, tăng 64.2% n/n, 13.3% q/q.

- Sản lượng tiêu thụ trong 9 tháng ở mức 797,614 tấn, tăng 57.9% n/n nhờ vào sự tăng trưởng của các sản phẩm tôn mạ 60.8% n/n lên 677,835 tấn và ống thép 43.1% n/n lên 119,779 tấn.

- Tổng sản lượng xuất khẩu (chiếm 64.8% tỷ trọng, ở mức 517,015 tấn) tăng 139.5% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng sản lượng nội địa (280,599 tấn) sụt giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phòng ngừa rủi ro trên đà tăng giá hàng hóa

- Dựa trên số liệu của VSA, hàng tồn kho tính đến cuối tháng 9 tiếp tục duy trì 2 xu hướng khác nhau nhưng phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại.

- Tồn kho ống thép (2,245 tấn) ở mức tương đương trong tháng 8 nhưng giảm 87.7% n/n. Điều này có thể giải thích bởi ảnh hưởng của sự bùng phát dịch Covid-19 lần 4 khiến việc sản xuất và tiêu thụ bị đình trệ.

- Mặt khác, tồn kho tôn mạ (104,349 tấn) tăng 6.0% so với tháng 8, tăng 479.0% so với cùng kỳ năm ngoái gây ra bởi việc dự trữ thành phầm khi nhu cầu thị trường và giá đầu vào tăng cao.

Nguồn: KIS 

×
tvi logo