Ngành Ngân hàng - Cập nhật KQKD nửa đầu năm 2021

Ngành Ngân hàng - Cập nhật KQKD nửa đầu năm 2021

Lượt xem: 194
  •  

KQKD NGÀNH NGÂN HÀNG Q2.2021

Tăng trưởng tín dụng trong Q2.2021 đạt mức 5.1% ytd. Sự hồi phục mạnh của kinh tế sau một thời gian kiểm soát tốt dịch bệnh giúp hồi phục cầu tín dụng. Tuy nhiên, làn sóng dịch bệnh bắt đầu từ T5/2021 đang ảnh hưởng không nhỏ đến TP. HCM và các tỉnh miền Nam, nơi đóng góp gần 50% GDP cho cả nước. Đối với kịch bản lạc quan nhất, BSC cho rằng Việt Nam có thể kiểm soát dịch bệnh vào cuối tháng 9, và sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng trong quý 3.

BSC cho rằng dịch bệnh lần 4 với quy mô rộng sẽ làm giảm nhu cầu tín dụng cho nửa sau năm 2021, đặc biệt trong Quý 3. Do đó, chúng tôi điều chỉnh dự báo tăng trưởng tín dụng toàn ngành về mức ~13.0% trong năm 2021 (-1% so với báo cáo gần nhất).

Nhiều ngân hàng được cấp thêm room tín dụng trong nửa sau 2021, điều này giúp các ngân hàng có thêm room để tăng trưởng trong thời gian tới, trong điều kiện nhiều ngân hàng đã chạm room trong nửa đầu năm 2021.

SME và Bán lẻ là 2 nhóm khách hàng bị ảnh hưởng mạnh khi dịch bệnh quay trở lại. Hiện nay, 2 nhóm khách hàng này đóng góp ở mức trung bình 75% - 80% cơ cấu cho vay của toàn ngành. Do đó, khi dịch bệnh quay trở lại, nhu cầu tín dụng của 2 nhóm này có thể giảm mạnh, từ đó giảm tăng trưởng về tín dụng chung của toàn ngành. Thêm vào đó, chúng tôi cho rằng các NH sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tập trung cho vay vào các DN lớn với chất lượng tín dụng cao nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Những điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tín dụng trong 2H.2021 với bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong Quý 3.

CASA tiếp tục được đẩy mạnh giúp giảm chi phí vốn. Cơ cấu huy động đẩy mạnh tăng trưởng CASA. Đây là xu hướng chung trong thời gian tới của các ngân hàng. Bên cạnh đó, việc tiếp tục giảm lãi suất huy động giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí vốn trong nửa sau năm 2021.

Các ngân hàng giảm lãi suất hỗ trợ nền kinh tế. Các ngân hàng, theo yêu cầu của SBV, đã đi đầu về việc giảm lãi suất hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giúp doanh nghiệp vay vốn giảm bớt khó khăn trong thời gian dịch bệnh như BIDV, VCB, ACB,…

Mức giảm lãi suất cho vay từ 1.0% - 1.5% cho gần như toàn bộ các khoản vay, thời gian giảm lãi suất từ 01/07/2021 đến 31/12/2021. Các ngân hàng ước tính sẽ giảm một phần thu nhập lãi để hỗ trợ trong cả năm 2021. Chúng tôi cho rằng mặc dù việc giảm lãi suất làm ảnh hưởng NII, điều này đi kèm việc nới room tín dụng cho các ngân hàng, do đó các ngân hàng sẽ có nền quy mô cho vay cao hơn trong năm 2022.

Lãi suất cho vay trung bình đi ngang, chủ yếu do (1) mặt bằng lãi suất giữ tương đương Q1.2021, (2) nhiều khoản vay tái cơ cấu đã hết thời hạn và có khả năng tiếp tục trả lãi vay, (3) nhiều ngân hàng tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong khi đó, nhờ giảm chi phí vốn, lãi suất huy động trung bình của toàn ngành vẫn được giữ ở mức thấp. Do đó, NIM trong Q2.2021 đã tăng mạnh, đạt mức 3.85% (+34 bps so với Q1.2021, +65 bps so với Q2.2020).

NIM trong 2H.2021 giảm so với quý 2/2021, tuy nhiên vẫn ở mức cao so với cùng kỳ. Trong 2H.2021, chúng tôi cho rằng NIM toàn ngành sẽ giảm nhẹ so với cùng kỳ do việc giảm lãi suất sẽ không tác động quá nhiều đến NII của ngân hàng nhờ việc giảm lãi suất huy động thời gian tới. Mức giảm về thu lãi do hỗ trợ sẽ được cơ cấu bằng (1) giảm lãi suất huy động trong 2H.2021 khi nhiều ngân hàng chủ động giảm từ 0.1%-0.3% lãi suất huy động giúp tiết giảm chi phí vốn, (2) tiếp tục tăng tỷ trọng CASA trong cơ cấu huy động. Do đó, chúng tôi cho rằng mặc dù NIM giảm so với quý 2, mức giảm sẽ chỉ ở mức từ 10 bps – 30 bps trong 2H.2021.

Chất lượng tài sản được cải thiện.

(1) Tỷ lệ nợ xấu và bao phủ nợ ở mức cao và đang được cải thiện như kỳ vọng của chúng tôi trong báo cáo gần nhất. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam làm dấy lên lo ngại về việc giảm chất lượng tài sản. Chúng tôi cho rằng, mặc dù có sự ảnh hưởng giảm chất lượng tài sản, với chính sách kiểm duyệt tín dụng chặt chẽ và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao, các ngân hàng có thể quản lý chất lượng tài sản tốt và giữ ở mức như hiện nay (~1.6- 1.7% NPLs). Nhiều ngân hàng đã tăng trích lập dự phòng, và cải thiện mạnh tỷ lệ bao phủ nợ xấu (BID, MBB, TCB, VCB,…)

(2) Nợ tái cơ cấu giảm mạnh, và ước tính tỷ lệ trích lập của các ngân hàng ở mức thấp. Các khoản nợ tái cơ cấu tiếp tục giảm, và nhiều ngân hàng dự kiến mức độ trích lập chỉ còn khoảng 3%-5% tổng dư nợ hiện tại. Nhằm tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng và nền kinh tế khi dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, SBV đã ban hành thông tư 03 sửa đổi với nội dung kéo dài thời gian tái cơ cấu nợ đến hết 30/06/2022 (trước đó: 31/12/2021). Điều này giúp (1) các DN và cá nhân được giãn thời hạn trả nợ giúp giảm áp lực nợ xấu từ các ngân hàng, (2) dự phòng của các khoản nợ này được trích lập trong 3 năm với tỷ lệ 40-30-30, qua đó giảm áp lực trích lập dự phòng trong những năm tới của ngân hàng. Do đó, điều này càng làm khẳng định hơn về quan điểm của BSC: nợ tái cơ cấu sẽ không phải vấn đề lớn trong thời gian tới với ngành Ngân hàng.

Nguồn: BSC

×
tvi logo